Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A u Ćesariji beše jedan čovek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše talijanska.

2 Pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka;

1 Moj. 18:19, Is.N. 24:15, Dela 8:2, Rim. 2:26, 1 Sol. 5:17

3 On vide na javi u utvari oko devetog sata dnevi anđela Božjeg gde siđe k njemu i reče mu: Kornilije!

Ps. 34:7, Dela 5:19, Dela 10:30, Dela 11:13, Dela 12:9, Jev. 1:14

4 A on pogledavši na nj i uplašivši se reče: Šta je, Gospode? A on mu reče: Molitve tvoje i milostinje tvoje iziđoše na pamet Bogu;

2 Dn. 7:15, Ps. 65:2, Ps. 102:17, Priče 15:8, Priče 15:29, Lk. 1:12, Dela 14:9, Filip. 4:18, Jev. 13:16, Jak. 5:16, 1 Pet. 3:12, Otk. 5:8

5 I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanog Petra:

Dela 10:32

6 On stoji u nekog Simona kožara, kog je kuća kod mora: on će ti kazati reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.

Jn. 7:17, Dela 9:6, Dela 9:43, Dela 10:18

7 I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojih slugu i jednog pobožnog vojnika od onih koji mu služahu,

8 I kazavši im sve posla ih u Jopu.

Dela 10:17

9 A sutradan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u šesti sat.

Ps. 55:17, Dan. 6:10, Lk. 18:1, Dela 3:1, Dela 11:5, 1 Sol. 5:17

10 I ogladne, i htede da jede; a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe,

1 Tim. 4:4

11 I vide nebo otvoreno i sud nekakav gde silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju;

Jezek. 1:1, Mt. 3:16, Dela 7:56, Otk. 19:11

12 U kome behu sva četvoronožna na zemlji, i zverinje i bubine i ptice nebeske.

13 I postade glas k njemu: Ustani, Petre! Pokolji i pojedi.

Dela 11:7

14 A Petar reče: Nipošto, Gospode! Jer nikad ne jedoh šta pogano ili nečisto.

3 Moj. 11:4, 5 Moj. 14:3, 5 Moj. 14:7, Jezek. 4:14, Rim. 10:2

15 I gle, glas opet k njemu drugom: Šta je Bog očistio ti ne pogani.

Mt. 15:11, Dela 11:9, Rim. 14:14, 1 Kor. 10:25, 1 Tim. 4:4, Titu 1:15

16 I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo.

Jezek. 11:25

17 A kad se Petar u sebi divljaše šta bi bila utvara koju vide, i gle ljudi poslani od Kornilija, napitavši i našavši dom Simonov stadoše pred vratima,

18 I zovnuvši pitahu: Stoji li ovde Simon prozvani Petar?

19 A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: Evo tri čoveka traže te;

Jn. 16:13, Dela 8:29, Dela 15:7, Otk. 22:17

20 Nego ustani i siđi i idi s njima ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah.

Mt. 28:19, Mk. 16:15, Dela 15:7

21 A Petar sišavši k ljudima poslanim k sebi od Kornilija reče: Evo ja sam koga tražite; što ste došli?

22 A oni rekoše: Kornilije kapetan, čovek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda jevrejskog, primio je zapovest od anđela svetog da dozove tebe u svoj dom i da čuje reči od tebe.

Dela 22:12

23 Onda ih dozva unutra i ugosti. A sutradan ustavši Petar pođe s njima, i neki od braće koja beše u Jopi pođoše s njim.

Dela 11:12

24 I sutradan uđoše u Ćesariju. A Kornilije čekaše ih sazvavši rodbinu svoju i ljubazne prijatelje.

Dela 10:27

25 A kad Petar htede da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se.

26 I Petar ga podiže govoreći: Ustani, i ja sam čovek.

2 Moj. 34:14, 5 Moj. 11:16, Ps. 81:9, Mt. 4:10, Lk. 4:8, Dela 14:14, Kol. 2:18, Otk. 14:7, Otk. 19:10

27 I s njim govoreći uđe, i nađe mnoge koji se behu sabrali.

28 I reče im: Vi znate kako je neprilično čoveku Jevrejinu družiti se ili dolaziti k tuđinu; ali Bog meni pokaza da nijednog čoveka ne zovem poganim ili nečistim;

Jn. 4:9, Dela 15:8, Gal. 2:12, Ef. 3:6

29 Zato i bez sumnje dođoh pozvan. Pitam vas dakle zašto poslaste po mene?

Gal. 1:16

30 I Kornilije reče: Od četvrtog dana do ovog časa ja postih, i u deveti sat moljah se Bogu u svojoj kući; i gle, čovek stade preda mnom u haljini sjajnoj,

1 Moj. 18:2, Dan. 10:13, Mt. 28:2, Mk. 16:5, Lk. 24:4, Dela 1:10

31 I reče: Kornilije! Uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom.

Priče 14:31, Dan. 10:12, Mt. 6:4, Jev. 6:10

32 Pošlji dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar: on stoji u kući Simona kožara kod mora, koji kad dođe kazaće ti.

33 Onda ja odmah poslah k tebi; i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapoveđeno.

34 A Petar otvorivši usta reče: Zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko;

5 Moj. 10:17, 2 Dn. 19:7, Dela 11:17, Rim. 2:11, Gal. 2:6, Ef. 6:9, 1 Pet. 1:17

35 Nego u svakom narodu onaj koji se boji Njega i tvori pravdu, mio je Njemu.

Dela 15:9, Rim. 2:13, 1 Kor. 12:13, Gal. 3:28, Ef. 2:13

36 Reč što posla sinovima Izrailjevim, javljajući mir po Isusu Hristu, koji je Gospod svima.

Isa. 57:19, Dan. 7:14, Mt. 28:18, Dela 2:22, Rim. 10:12, Ef. 1:20, Ef. 2:17, Kol. 1:20, 1 Pet. 3:22, Otk. 17:14

37 Vi znate govor koji je bio po svoj Judeji počevši od Galileje po krštenju koje propoveda Jovan:

38 Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao; jer Bog beše s njim.

Lk. 4:18, Jn. 3:2, Kol. 2:9, Jev. 1:9

39 I mi smo svedoci svemu što učini u zemlji judejskoj i Jerusalimu; kog i ubiše obesivši na drvo.

40 Ovog Bog vaskrse treći dan, i dade Mu da se pokaže,

Jn. 14:22

41 Ne svemu narodu nego nama svedocima napred izbranima od Boga, koji s Njim jedosmo i pismo po vaskrsenju Njegovom iz mrtvih.

Mt. 26:29, Lk. 22:16, Lk. 24:43, Jn. 14:17, Jn. 14:22, Jn. 21:13

42 I zapovedi nam da propovedamo narodu i da svedočimo da je On narečeni od Boga sudija živim i mrtvim.

Mt. 28:19, Mk. 16:15, Jn. 5:22, Dela 1:8, Dela 4:19, Dela 17:31, Rim. 14:9, 2 Kor. 5:10, 2 Tim. 4:1, 1 Pet. 4:5, Otk. 1:7

43 Za ovo svedoče svi proroci da će imenom Njegovim primiti oproštenje greha svi koji Ga veruju.

Isa. 53:11, Jer. 31:34, Dan. 9:24, Mih. 7:18, Zah. 13:1, Mal. 4:2

44 A dok još Petar govoraše ove reči, siđe Duh Sveti na sve koji slušahu reč.

45 I udiviše se verni iz obrezanja koji behu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha Svetog.

Dela 2:33, Dela 10:23, Dela 11:12

46 Jer ih slušahu gde govorahu jezike, i veličahu Boga. Tada odgovori Petar:

47 Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha Svetog kao i mi?

Dela 8:36

48 I zapovedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I