Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Savle još dišući pretnjom i smrću na učenike Gospodnje pristupi k poglavaru svešteničkom,

Dela 8:3, Dela 22:4, Dela 26:10, Gal. 1:13, 1 Tim. 1:13

2 I izmoli u njega poslanice u Damask na zbornice, ako koga nađe od ovog puta, i ljude i žene svezane da dovede u Jerusalim.

Dela 9:14, Dela 19:23, Dela 22:6

3 A kad beše na putu i dođe blizu Damaska, ujedanput obasja ga svetlost s neba,

Dela 9:27, Dela 22:6, 1 Kor. 9:1, 1 Kor. 15:8

4 I padnuvši na zemlju ču glas gde mu govori: Savle! Savle! Zašto me goniš?

Dan. 8:16, Mt. 25:40, Dela 22:7, Dela 23:9, 1 Kor. 8:12, 1 Kor. 12:12, Ef. 5:30

5 A on reče: Ko si Ti, Gospode? A Gospod reče: Ja sam Isus, kog ti goniš: teško ti je protivu bodila praćati se.

Mt. 25:45, Jn. 12:16, Dela 5:39, Dela 23:9, 1 Tim. 1:13

6 A on drhćući od straha reče: Gospode! Šta hoćeš da činim? I Gospod mu reče: Ustani i uđi u grad, pa će ti se kazati šta ti treba činiti.

1 Sam. 3:10, Jezek. 2:1, Dan. 10:11, Lk. 3:10, Lk. 8:47, Dela 2:37, Gal. 1:1

7 A ljudi koji iđahu s njim stajahu i čuđahu se, jer čujahu glas a ne viđahu nikoga.

Dan. 10:7, Dela 22:9

8 A Savle usta od zemlje, i otvorenim očima svojim nikoga ne viđaše. A oni ga uzeše za ruku i uvedoše u Damask.

Dela 13:11, Dela 22:11

9 I beše tri dana slep, i ne jede, niti pi.

10 A u Damasku beše jedan učenik, po imenu Ananija, i reče mu Gospod u utvari: Ananija! A on reče: Evo me, Gospode!

11 A Gospod mu reče: Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i traži u domu Judinom po imenu Savla Taršanina; jer gle, on se moli Bogu,

Dela 21:39

12 I vide u utvari čoveka, po imenu Ananiju, gde uđe i metnu ruku na nj da progleda.

13 A Ananija odgovori: Gospode! Ja čuh od mnogih za tog čoveka kolika zla počini svetima Tvojim u Jerusalimu;

Dela 26:10

14 I ovde ima vlast od glavara svešteničkih da veže sve koji prizivaju ime Tvoje.

Dela 7:59, Dela 22:16, 1 Kor. 1:2, 2 Tim. 2:22

15 A Gospod mu reče: Idi, jer mi je on sud izbrani da iznese ime moje pred neznabošce i careve i sinove Izrailjeve.

Dela 13:2, Dela 22:21, Dela 25:22, Rim. 1:1, Rim. 1:5, 1 Kor. 15:10, Gal. 1:15, Gal. 2:7, Gal. 2:8, Ef. 3:7, Kol. 1:25, 1 Tim. 2:7, 2 Tim. 1:11

16 A ja ću mu pokazati koliko mu valja postradati za ime moje.

Mt. 10:21, Jn. 15:20, Dela 20:23, 2 Kor. 4:9, 2 Kor. 11:23, 1 Sol. 3:3, 2 Tim. 1:12

17 I pođe Ananija, i uđe u kuću, i metnuvši ruke na nj reče: Savle, brate! Gospod Isus, koji ti se javi na putu kojim si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha Svetog.

Dela 2:4, Dela 22:12

18 I odmah otpade od očiju njegovih kao krljušt, i odmah progleda, i ustavši krsti se.

2 Car. 6:20, Dela 22:13, Dela 22:16

19 I pošto pojede okrepi se; i bi Savle nekoliko dana s učenicima koji behu u Damasku.

Dela 26:20

20 I odmah po zbornicama propovedaše Isusa da je On Sin Božji.

Dela 8:37, Dela 17:2, Dela 17:17, Gal. 1:23

21 A svi koji slušahu divljahu se i govorahu: Nije li ovo onaj što gonjaše u Jerusalimu one koji spominjahu ime ovo, i ovde zato dođe da ih povezane vodi glavarima svešteničkim.

1 Sam. 19:24, Mt. 13:54, Dela 3:10, Gal. 1:13

22 A Savle se većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos.

Dela 9:27, Dela 18:28

23 A kad se navrši podosta dana, dogovoriše se Jevreji da ga ubiju.

Dela 23:12

24 Ali Savle doznade njihov dogovor; a oni čuvahu vrata dan i noć da bi ga ubili;

1 Sam. 19:12, 2 Kor. 11:26

25 A učenici ga uzeše noću i spustiše preko zida u kotarici.

Is.N. 2:15, 1 Sam. 19:12, Dela 17:10, 2 Kor. 11:32

26 A kad dođe Savle u Jerusalim, ogledaše da se pribije uz učenike; i svi ga se bojahu, jer ne verovahu da je učenik.

Dela 15:4, Dela 22:17, Gal. 1:17

27 A Varnava ga uze i dovede k apostolima, i kaza im kako na putu vide Gospoda, i kako mu govori, i kako u Damasku slobodno propoveda ime Isusovo.

Dela 4:36

28 I beše s njima i ulazi u Jerusalim i izlazi i slobodno propovedaše ime Gospoda Isusa.

29 I govoraše i prepiraše se s Grcima, a oni gledahu da ga ubiju.

Dela 6:1, 2 Kor. 11:26, Ef. 6:19

30 A kad razumeše braća, svedoše ga u Ćesariju, i otpustiše ga u Tars.

31 A crkve po svoj Judeji i Galileji i Samariji behu na miru, i napredovahu, i hođahu u strahu Gospodnjem, i umnožavahu se utehom Svetog Duha.

Ps. 119:165

32 I dogodi se kad Petar obilažaše sve, da dođe i k svetima koji življahu u Lidi.

Dela 8:14

33 I nađe tamo jednog čoveka po imenu Eneju, koji već osam godina ležaše na odru, jer beše uzet.

34 I reče mu Petar: Eneja! Isceljuje te Isus Hristos, ustani i prostri sam sebi. I odmah usta.

Mt. 8:3, Jn. 2:11, Dela 3:6

35 I videše ga svi koji življahu u Lidi i u Asaronu, i obratiše se ka Gospodu.

1 Dn. 5:16, Dela 9:42, Dela 11:21

36 A u Jopi beše jedna učenica po imenu Tavita, koje znači srna, i ona beše puna dobrih dela i milostinje što činjaše.

Priče 31:31, Jn. 15:5, Jn. 15:8, 1 Tim. 2:10, Titu 3:8, Jev. 13:21, Jak. 1:27

37 I dogodi se u te dane da se ona razbole i umre; onda je okupaše i metnuše u gornju sobu.

Dela 1:13

38 A budući da je Lida blizu Jope, onda učenici čuvši da je Petar u njoj poslaše dva čoveka moleći ga da ne požali truda doći do njih.

39 A Petar ustavši otide s njima, i kad dođe, izvedoše ga u gornju sobu i skupiše se oko njega sve udovice plačući i pokazujući suknje i haljine što je radila Srna dok je bila s njima.

40 A Petar izgnavši sve napolje kleče na kolena i pomoli se Bogu, i okrenuvši se k telu reče: Tavito! Ustani. A ona otvori oči svoje, i videvši Petra sede.

1 Car. 17:19, 2 Car. 4:32, Mt. 9:25, Mk. 5:41, Jn. 11:43, Dela 7:60

41 Petar pak pruživši joj ruku podiže je; i dozvavši svete i udovice pokaza je živu.

42 I ovo se razglasi po svoj Jopi, i mnogi verovaše Gospoda.

Jn. 11:45

43 I dogodi se da on osta mnogo dana u Jopi u nekog Simona kožara.

Is.N. 19:46, 2 Dn. 2:16, Jezd. 3:7, Jona 1:3, Dela 10:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I