Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Savle pak beše pristao na njegovu smrt. A u taj dan postade veliko gonjenje na crkvu jerusalimsku, i svi se rasejaše po krajevima judejskim i samarijskim osim apostola.

Dela 7:58, Dela 11:19

2 A ljudi pobožni ukopaše Stefana i veliki plač učiniše nad njim.

2 Sam. 3:31, Mk. 6:29, Dela 2:6

3 A Savle dosađivaše crkvi, jer iđaše po kućama, i vucijaše ljude i žene te predavaše u tamnicu.

Dela 9:1, Dela 9:13, Dela 9:21, Dela 22:19, Dela 26:10, 1 Kor. 15:9, Gal. 1:13, Filip. 3:6, 1 Tim. 1:13

4 A oni što se behu rasejali prolažahu propovedajući reč.

Mt. 10:23, Dela 11:19, 1 Kor. 14:31, 1 Sol. 2:2

5 A Filip sišavši u grad samarijski propovedaše im Hrista.

Dela 6:5, Dela 8:12

6 A narod pažaše jednodušno na ono što govoraše Filip, slušajući i gledajući znake koje činjaše:

7 Jer duhovi nečisti s velikom vikom izlažahu iz mnogih u kojima behu, i mnogi uzeti i hromi ozdraviše.

Mt. 10:1, Mk. 16:17, Lk. 10:17

8 I bi velika radost u gradu onom.

9 A beše jedan čovek, po imenu Simon, koji pre čaraše u gradu i dovođaše u čudo narod samarijski, govoreći da je on nešto veliko;

Dela 5:36, Dela 13:6

10 Na kog gledahu svi, i malo i veliko, govoreći: Ovo je velika sila Božja.

Ef. 4:14, Otk. 13:3

11 A zato gledahu na njega što ih mnogo vremena činima udivljavaše.

12 Kad pak verovaše Filipu koji propovedaše jevanđelje o carstvu Božjem, i o imenu Isusa Hrista, krštavahu se i ljudi i žene.

Dela 1:3

13 Tada i Simon verova, i krstivši se osta kod Filipa; i videći dela i znake velike koji se činjahu divljaše se vrlo.

Lk. 8:13

14 A kad čuše apostoli koji behu u Jerusalimu da Samarija primi reč Božju, poslaše k njima Petra i Jovana.

15 Koji sišavši pomoliše se Bogu za njih da prime Duha Svetog;

Mt. 18:19, Jn. 14:13

16 Jer još ni na jednog ne beše došao, nego behu samo kršteni u ime Gospoda Isusa.

Mt. 28:19, Dela 2:38, Dela 10:48, Dela 19:2

17 Tada apostoli metnuše ruke na njih, i oni primiše Duha Svetog.

Dela 6:6, Jev. 6:2

18 A kad vide Simon da se daje Duh Sveti kad apostoli metnu ruke, donese im novce

19 Govoreći: Dajte i meni ovu vlast da kad metnem ruke na koga primi Duha Svetog.

20 A Petar mu reče: Novci tvoji s tobom da budu u pogibao, što si pomislio da se dar Božji može dobiti za novce.

2 Car. 5:16, Mt. 10:8, Dela 2:38

21 Nema tebi dela ni iseta u ovoj reči; jer srce tvoje nije pravo pred Bogom.

Priče 6:16, Priče 6:18, Priče 11:20, Isa. 44:20, Jer. 17:9, Rim. 8:7, 2 Tim. 3:5

22 Pokaj se dakle od ove svoje pakosti, i moli se Bogu da bi ti se oprostila pomisao srca tvog.

Isa. 55:7, Dan. 4:27, 2 Tim. 2:25

23 Jer te vidim da si u gorkoj žuči i u svezi nepravde.

Jov 20:14, Jev. 12:15

24 A Simon odgovarajući reče: Pomolite se vi Gospodu za mene da ne naiđe na mene ništa od ovog što rekoste.

1 Moj. 20:7, 2 Moj. 8:8, 4 Moj. 21:7, 1 Car. 13:6, Jak. 5:16

25 Tako oni posvedočivši i govorivši reč Gospodnju vratiše se u Jerusalim, i mnogim selima samarijskim propovediše jevanđelje.

26 A anđeo Gospodnji reče Filipu govoreći: Ustani i idi u podne na put koji silazi od Jerusalima u Gazu i pust je.

Ps. 91:11, Jev. 1:14

27 I ustavši pođe. I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,

1 Car. 8:41, Ps. 68:29, Ps. 68:31, Isa. 18:7, Isa. 43:6, Isa. 56:3, Jer. 13:23, Sof. 3:10, Jn. 12:20

28 Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.

29 A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.

30 A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?

31 A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim.

32 A mesto iz pisma koje čitaše beše ovo: Kao ovca na zaklanje odvede se, i nem kao jagnje pred onim koji ga striže, tako ne otvori usta svojih.

Isa. 53:7, Filip. 2:7, 1 Pet. 1:19

33 U Njegovom poniženju ukide se sud Njegov. A rod Njegov ko će iskazati? Jer se Njegov život uzima od zemlje.

Jn. 19:16

34 Onda uškopljenik odgovori Filipu i reče: Molim te, za koga ovo govori prorok? Ili za sebe ili za koga drugog?

35 A Filip otvorivši usta svoja, i počevši od pisma ovog, pripovedi mu jevanđelje Isusovo.

Lk. 24:27, Dela 18:28, 2 Kor. 1:20, Kol. 2:17, 1 Pet. 1:11

36 Kako iđahu putem dođoše na nekakvu vodu; i reče uškopljenik: Evo vode, šta brani meni da se krstim?

Dela 10:47

37 A Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svog, možeš. A on odgovarajući reče: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji.

38 I zapovedi da stanu kola, i siđoše oba na vodu, i Filip i uškopljenik, i krsti ga.

39 A kad iziđoše iz vode, Duh Sveti pade na uškopljenika, a anđeo Gospodnji uze Filipa, i više ga ne vide uškopljenik; nego otide putem svojim radujući se.

1 Car. 18:12, 2 Car. 2:16, Jezek. 3:12, 2 Kor. 12:2

40 A Filip se obrete u Azotu; i prolazeći propovedaše jevanđelje svima gradovima, dok ne dođe u Ćesariju.

Zah. 9:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I