Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A jedan čovek, po imenu Ananija, sa ženom svojom Sapfirom prodade njivu,

Is.N. 7:18

2 I sakri od novaca sa znanjem i žene svoje, i donesavši jedan deo metnu apostolima pred noge.

Is.N. 7:1, Mal. 1:14, 1 Tim. 6:10

3 A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?

4 Moj. 30:3, 5 Moj. 23:21, 1 Car. 22:21, Prop. 5:4, Lk. 22:3, Jak. 4:7

4 Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu.

5 A kad ču Ananija reči ove pade i izdahnu; i uđe veliki strah u sve koji slušahu ovo.

4 Moj. 14:36

6 A momci ušavši uzeše ga i iznesoše te zakopaše.

3 Moj. 10:4, Jn. 19:40

7 A kad prođe oko tri sata, uđe i žena njegova ne znajući šta je bilo.

8 A Petar joj odgovori: Kaži mi jeste li za toliko dali njivu? A ona reče: Da, za toliko.

9 A Petar joj reče: Zašto se dogovoriste da iskušate Duha Gospodnjeg? Gle, noge onih koji tvog muža zakopaše pred vratima su, i izneće te.

5 Moj. 6:19, Ps. 95:9, Mt. 4:7, Lk. 4:12, 1 Kor. 10:9, Jev. 3:8

10 I odmah padnu pred nogama njegovim i izdahnu. A momci ušavši nađoše je mrtvu i iznesoše je i zakopaše kod muža njenog.

11 I uđe veliki strah u svu crkvu i u sve koji čuše ovo.

12 A rukama apostolskim učiniše se mnogi znaci i čudesa među ljudima; i behu svi jednodušno u tremu Solomunovom.

Mk. 16:15, Mk. 16:20, Dela 3:11, Dela 4:30, Dela 14:3, Rim. 15:18, 1 Kor. 2:4, Jev. 2:4

13 A od ostalih niko ne smejaše pristupiti njima; nego ih hvaljaše narod.

Jn. 9:22, Dela 2:47

14 A sve više pristajahu oni koji verovahu Gospoda, mnoštvo ljudi i žena,

15 Tako da i po ulicama iznošahu bolesnike i metahu na posteljama i na nosilima, da bi kad prođe Petar barem senka njegova osenila koga od njih.

Mt. 9:21, Mt. 14:36, Mk. 6:56, Dela 19:12

16 A dolažahu mnogi i iz okolnih gradova u Jerusalim, i donošahu bolesnike i koje mučahu nečisti duhovi; i svi ozdravljahu.

Mk. 16:17

17 Ali ustade poglavar sveštenički i svi koji behu s njim, od jeresi sadukejske, i napuniše se zavisti,

Jn. 11:47, Jn. 12:10, Jn. 12:19, Dela 4:1

18 I digoše ruke svoje na apostole, i metnuše ih u opšti zatvor.

Lk. 21:12

19 A anđeo Gospodnji otvori noću vrata tamnička, i izvedavši ih reče:

Ps. 34:7, Isa. 61:1, Dela 12:7, Dela 12:10, Dela 16:26, Jev. 1:14

20 Idite i stanite u crkvi te govorite narodu sve reči ovog života.

Jer. 7:2, Mt. 21:23, Jn. 6:68

21 A kad oni čuše, uđoše ujutru u crkvu, i učahu. A kad dođe poglavar sveštenički i koji behu s njim, sazvaše sabor i sve starešine od sinova Izrailjevih, i poslaše u tamnicu da ih dovedu.

Dela 4:5

22 A kad sluge otidoše, ne nađoše ih u tamnici; onda se vratiše i javiše im

23 Govoreći: Tamnicu nađosmo zaključanu sa svakom tvrđom i čuvare gde stoje pred vratima; ali kad otvorismo, unutra nijednog ne nađosmo.

24 A kad čuše ove reči poglavar sveštenički i vojvoda crkveni i ostali glavari sveštenički, ne mogahu im se načuditi šta bi to sad bilo.

Lk. 22:4, Dela 4:1, Dela 5:26

25 A neko dođe i javi im govoreći: Eno oni ljudi što ih baciste u tamnicu, stoje u crkvi i uče narod.

26 Tada otide vojvoda s momcima i dovede ih ne na silu: jer se bojahu naroda da ih ne pobije kamenjem.

Mt. 14:5, Lk. 20:6, Dela 4:21

27 A kad ih dovedoše, postaviše ih pred sabor, i zapita ih poglavar sveštenički govoreći:

28 Ne zapretismo li vam oštro da ne učite u ovo ime? I gle, napuniste Jerusalim svojom naukom, i hoćete da bacite na nas krv ovog čoveka.

Mt. 23:35, Dela 2:23, Dela 3:15, Dela 4:18

29 A Petar i apostoli odgovarajuću rekoše: Većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima.

Gal. 1:10

30 Bog otaca naših podiže Isusa, kog vi ubiste obesivši na drvo.

Dela 10:39, Dela 22:14

31 Ovog Bog desnicom svojom uzvisi za poglavara i spasa, da da Izrailju pokajanje i oproštenje greha.

Isa. 9:6, Dan. 9:25, Mt. 1:21, Dela 2:33, Dela 3:15, Ef. 1:7, Filip. 2:9, Kol. 1:14, Jev. 2:10, Otk. 1:5

32 I mi smo Njegovi svedoci ovih reči i Duh Sveti kog Bog dade onima koji se Njemu pokoravaju.

Jn. 15:26

33 A kad oni čuše vrlo se rasrdiše, i mišljahu da ih pobiju.

34 Ali onda ustade u skupštini jedan farisej po imenu Gamaliilo, zakonik, poštovan od svega naroda, i zapovedi da apostoli malo iziđu napolje,

Dela 22:3

35 Pa reče njima: Ljudi Izrailjci! Gledajte dobro za ove ljude šta ćete činiti;

36 Jer pre ovih dana usta Tevda, govoreći da je on nešto, za kojim pristade ljudi na broj oko četiri stotine; on bi ubijen, i svi koji ga slušahu raziđoše se i propadoše.

Dela 21:38

37 Potom usta Juda Galilejac, u dane prepisa, i odvuče dosta ljudi za sobom; i on pogibe, i svi koji ga slušahu razasuše se.

Lk. 2:1, Lk. 13:1

38 I sad vam kažem: prođite se ovih ljudi i ostavite ih; jer ako bude od ljudi ovaj savet ili ovo delo, pokvariće se.

Ps. 127:1, Priče 21:30, Jer. 26:16, Mt. 15:13

39 Ako li je od Boga, ne možete ga pokvariti, da se kako ne nađete kao bogoborci.

1 Moj. 24:50, 2 Dn. 13:12, Priče 21:30, Mt. 16:18, Mt. 27:65, Dela 9:5, Dela 23:9, 1 Kor. 1:25, Otk. 17:14

40 Onda ga poslušaše, i dozvavši apostole izbiše ih, i zapretiše im da ne govore u ime Isusovo, i otpustiše ih.

Mt. 10:17, Mk. 13:9, Lk. 20:10

41 A oni onda otidoše od sabora radujući se što se udostojiše primiti sramotu za ime Gospoda Isusa.

Mt. 5:12, Rim. 5:3, 2 Kor. 12:10, Filip. 1:29, Jev. 10:34, 1 Pet. 4:13

42 A svaki dan u crkvi i po kućama ne prestajahu učiti i propovedati jevanđelje o Isusu Hristu.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I