Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad oni govorahu narodu, naiđoše na njih sveštenici i vojvoda crkveni i sadukeji;

2 I rasrdiše se, što oni uče ljude i javljaju u Isusu vaskrsenje iz mrtvih.

Nem. 2:10, Jer. 38:1, Mt. 22:23, Dela 5:17, Dela 23:8

3 I digoše na njih ruke, i metnuše ih u zatvor do ujutru: jer već beše veče.

4 A od onih koji slušahu reč mnogi verovaše, i postade broj ljudi oko pet hiljada.

5 A kad bi ujutru, skupiše se knezovi njihovi i starešine i književnici u Jerusalim,

6 A Ana poglavar sveštenički i Kajafa i Jovan i Aleksandar i koliko ih god beše od roda svešteničkog;

Lk. 3:2, Jn. 11:49

7 I metnuvši ih na sredinu pitahu: Kakvom silom ili u čije ime učiniste vi ovo?

2 Moj. 2:14, Mt. 21:23, Mk. 11:28, Dela 7:27

8 Tada Petar napunivši se Duha Svetog reče im: Knezovi narodni i starešine Izrailjeve!

Lk. 12:11

9 Ako nas danas pitate za dobro delo koje učinismo bolesnom čoveku te on ozdravi:

10 Da je na znanje svima vama i svemu narodu Izrailjevom da u ime Isusa Hrista Nazarećanina, kog vi raspeste, kog Bog podiže iz mrtvih, stoji ovaj pred vama zdrav.

Dela 3:6

11 Ovo je kamen koji vi zidari odbaciste, a postade glava od ugla: i nema ni u jednom drugom spasenja;

Ps. 118:22, Isa. 28:16, Mt. 21:42

12 Jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti.

Mt. 1:21, Dela 10:43, Rim. 3:24

13 A kad videše slobodu Petrovu i Jovanovu, i znajući da su ljudi neknjiževni i prosti, divljahu se, i znahu ih da behu s Isusom.

Mt. 11:25, 1 Kor. 1:27

14 A videći isceljenog čoveka gde s njima stoji ne mogahu ništa protivu reći.

15 Onda im zapovediše da iziđu napolje iz saveta, pa pitahu jedan drugog

16 Govoreći: Šta ćete činiti ovim ljudima? Jer veliki znak što učiniše oni poznat je svima koji žive u Jerusalimu, i ne možemo odreći;

Jn. 11:47, Dela 3:9, Dela 12:19

17 Ali da se dalje ne razilazi po narodu, da im oštro zapretimo da više ne govore za ime ovo nikome.

18 I dozvavši ih zapovediše im da ništa ne spominju niti da uče u ime Isusovo.

Dela 5:28

19 Petar i Jovan odgovarajući rekoše im: Sudite je li pravo pred Bogom da vas većma slušamo negoli Boga?

1 Sam. 22:17, Dela 5:29, Gal. 1:10

20 Jer mi ne možemo ne govoriti šta videsmo i čusmo.

Dela 1:8, Dela 22:15, 1 Jn. 1:1

21 A oni zapretivši im pustiše ih, ne našavši ništa kako bi ih mučili, naroda radi; jer svi hvaljahu Boga za ono što se beše dogodilo.

Mt. 9:33, Mt. 21:26, Lk. 5:26, Lk. 20:6, Dela 3:7, Dela 3:9

22 Jer onom čoveku beše više od četrdeset godina na kome se dogodi ovo čudo zdravlja.

23 A kad ih otpustiše, dođoše k svojima, i javiše im šta rekoše glavari sveštenički i starešine.

Dela 12:12

24 A oni kad čuše, jednodušno podigoše glas k Bogu i rekoše: Gospode Bože, Ti koji si stvorio nebo i zemlju i more i sve što je u njima;

2 Moj. 20:11, Ps. 55:16, Ps. 103:1, Jer. 20:13, Jer. 32:17

25 Koji ustima Davida sluge svog reče: Zašto se bune neznabošci, i narodi izmišljaju prazne reči?

Ps. 2:1

26 Sastaše se carevi zemaljski, i knezovi se sabraše ujedno na Gospoda i na Hrista Njegovog.

Lk. 23:12

27 Zaista se sabraše u ovom gradu na svetog Sina Tvog Isusa, kog si pomazao, Irod i pontijski Pilat s neznabošcima i s narodom Izrailjevim,

Isa. 61:1, Mt. 27:62, Jn. 10:36, Dela 3:13, Jev. 7:26

28 Da učine šta ruka Tvoja i savet Tvoj napred odredi da bude.

Dela 2:23

29 I sad Gospode! Pogledaj na njihove pretnje, i daj slugama svojim da govore sa svakom slobodom reč Tvoju;

Isa. 58:1, Jezek. 2:6, Dela 19:8, Ef. 6:19

30 I pružaj ruku svoju na isceljivanje i da znaci i čudesa budu imenom svetog Sina Tvog Isusa.

Dela 3:6, Dela 3:16, Dela 5:12

31 I pošto se oni pomoliše Bogu zatrese se mesto gde behu sabrani, i napuniše se svi Duha Svetog, i govorahu reč Božju sa slobodom.

Dela 2:2, Dela 2:4

32 A u naroda koji verova beše jedno srce i jedna duša; i nijedan ne govoraše za imanje svoje da je njegovo, nego im sve beše zajedničko.

Dela 2:44, Rim. 15:5, Filip. 1:27, 1 Pet. 3:8

33 I apostoli s velikom silom svedočahu za vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista; i blagodat velika beše na svima njima:

Mk. 16:20, Dela 1:22, Dela 2:47, 1 Sol. 1:5, Jev. 2:4

34 Jer nijedan među njima ne beše siromašan, jer koliko ih god beše koji imahu njive ili kuće, prodavahu i donošahu novce što uzimahu zato,

Dela 2:45, 1 Jn. 3:17

35 I metahu pred noge apostolima; i davaše se svakome kao što ko trebaše.

Dela 6:1

36 A Josija, prozvani od apostola Varnava, koje znači Sin utehe, Levit rodom iz Kipra,

37 On imaše njivu, i prodavši je donese novce i metnu apostolima pred noge.

Priče 3:9, Mt. 19:29, Lk. 12:33, 1 Tim. 6:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I