Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u crkvu na molitvu u deveti sat.

Dela 10:3

2 I beše jedan čovek hrom od utrobe matere svoje, kog nošahu i svaki dan metahu pred vrata crkvena koja se zovu Krasna da prosi milostinju od ljudi koji ulaze u crkvu;

Jn. 9:8, Dela 3:10

3 Koji videvši Petra i Jovana da hoće da uđu u crkvu prošaše milostinju.

4 A Petar pogledavši na nj s Jovanom, reče: Pogledaj na nas.

Dela 14:9

5 A on gledaše u njih misleći da će mu oni šta dati.

6 A Petar reče: Srebra i zlata nema u mene, nego šta imam ovo ti dajem: u ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi.

Dela 4:10, 1 Pet. 4:10

7 I uze ga za desnicu i podiže. I odmah se utvrdiše njegova stopala i gležnji.

Dela 4:9

8 I skočivši ustade, i hođaše, i uđe s njima u crkvu idući i skačući i hvaleći Boga.

Isa. 35:6

9 I videše ga svi ljudi gde ide i hvali Boga.

Dela 4:21

10 A znahu ga da onaj beše što milostinje radi seđaše kod Krasnih vrata crkvenih, i napuniše se čuda i straha za to što bi od njega.

11 A kad se isceljeni hromi držaše Petra i Jovana, navališe k njima svi ljudi u trem, koji se zvaše Solomunov, i čuđahu se.

Jn. 10:23, Dela 5:12

12 A kad vide Petar, odgovaraše ljudima: Ljudi Izrailjci! Što se čudite ovome? Ili šta gledate na nas, kao da smo svojom silom ili pobožnošću učinili da on ide?

2 Kor. 3:5

13 Bog Avraamov i Isakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi Sina svog Isusa, kog vi predadoste i odrekoste Ga se pred licem Pilatovim kad on sudi da Ga pusti.

Jn. 7:39, Jn. 19:11, Dela 5:30, Dela 22:14, Filip. 2:9

14 A vi Sveca i Pravednika odrekoste se, i isprosiste čoveka krvnika da vam pokloni;

Ps. 16:10, Mk. 1:24, Mk. 15:11, Lk. 1:35, Lk. 23:19, Dela 2:27, Dela 7:52, Dela 13:28, Dela 22:14

15 A Načelnika života ubiste, koga Bog vaskrse iz mrtvih, čemu smo mi svedoci.

Dela 5:28

16 I za veru imena Njegovog, ovoga kog vidite i poznajete, utvrdi ime Njegovo; i vera koja je kroza Nj dade mu celo zdravlje ovo pred svima vama.

Mt. 9:22, 1 Pet. 1:21

17 I sad, braćo, znam da iz neznanja ono učiniste, kao i knezovi vaši.

Lk. 23:34, 1 Kor. 2:8, 1 Tim. 1:13

18 A Bog kako unapred javi ustima svih proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši tako.

Ps. 22:1, Ps. 22:20, Isa. 50:6, Dan. 9:26, 1 Pet. 1:10

19 Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dođu vremena odmaranja od lica Gospodnjeg,

20 I da pošalje unapred narečenog vam Hrista Isusa,

21 Kog valja dakle nebo da primi do onog vremena kad se sve popravi, što Bog govori ustima svih svetih proroka svojih od postanja sveta.

Mt. 17:11, Dela 1:11, Jev. 8:1

22 Mojsije dakle očevima našim reče: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene; njega poslušajte u svemu što vam kaže.

5 Moj. 18:15, Mt. 17:11, Lk. 13:33, Lk. 24:19, Jev. 3:2

23 I biće da će se svaka duša koja ne posluša tog proroka istrebiti iz naroda.

Mk. 16:16, Jn. 3:18, Dela 13:38, Jev. 2:2

24 A i svi proroci od Samuila i potom koliko ih god govori, i za ove dane javljaše.

25 Vi ste sinovi proroka i zaveta koji učini Bog s očevima vašim govoreći Avraamu: i u semenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji.

1 Moj. 12:3, Rim. 9:4, Rim. 9:8, Gal. 3:8, Gal. 3:26

26 Vama najpre Bog podiže Sina svog Isusa, i posla Ga da vas blagosilja da se svaki od vas obrati od pakosti svojih.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I