Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad se navrši pedeset dana behu zajedno svi apostoli jednodušno.

3 Moj. 23:15, 5 Moj. 16:9, Mt. 16:28, Lk. 9:27, Dela 1:14

2 I ujedanput postade huka s neba kao duvanje silnog vetra, i napuni svu kuću gde seđahu;

Jezek. 3:12, Mk. 9:1, Jn. 2:24, Dela 10:43, Jev. 4:13, Otk. 2:23

3 I pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni; i sede po jedan na svakog od njih.

Lk. 24:50, Dela 11:15

4 I napuniše se svi Duha Svetog, i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu.

Mk. 16:17, Lk. 4:1, Jn. 14:26, Dela 1:5, Dela 6:3, 1 Kor. 12:10

5 A u Jerusalimu stajahu Jevreji ljudi pobožni iz svakog naroda koji je pod nebom.

2 Moj. 23:17

6 A kad postade ovaj glas, skupi se narod, i smete se: jer svaki od njih slušaše gde oni govore njegovim jezikom.

7 I divljahu se i čuđahu se govoreći jedan drugom: Nisu li ovo sve Galilejci što govore?

8 Pa kako mi čujemo svaki svoj jezik u kome smo se rodili?

9 Parćani, i Miđani, i Elamljani, i koji smo iz Mesopotamije, i iz Judeje i Kapadokije, i iz Ponta i Azije,

1 Pet. 1:1

10 I iz Frigije i Pamfilije, iz Misira i krajeva livijskih kod Kirine, i putnici iz Rima, i Judejci i došljaci,

2 Moj. 12:48, Isa. 56:6

11 Krićani i Arapi, čujemo gde oni govore našim jezicima veličine Božje.

12 I divljahu se svi i ne mogahu se načuditi govoreći jedan drugom: Šta će dakle ovo biti?

13 A drugi podsmevajući se govorahu: Nakitili su se vina.

1 Sam. 1:14, Zah. 9:15, Zah. 10:7, 1 Kor. 2:14, 1 Kor. 14:23, Ef. 6:18

14 A Petar stade sa jedanaestoricom i podiže glas svoj i reče im: Ljudi Judejci i vi svi koji živite u Jerusalimu! Ovo da vam je na znanje, i čujte reči moje.

15 Jer ovi nisu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći sat dana;

16 Nego je ovo ono što kaza prorok Joilo:

Joilo 1:1

17 I biće u poslednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svog na svako telo, i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove;

Isa. 44:3, Jezek. 11:19, Joilo 2:28, Zah. 12:10, Jn. 7:38, Dela 10:45, Dela 21:9

18 Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od Duha svog, i proreći će.

Dela 21:4, 1 Kor. 12:10

19 I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji: krv i oganj i pušenje dima.

Joilo 2:30

20 Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji.

Isa. 13:10, Jezek. 32:7, Mt. 24:29, Otk. 6:12

21 I biće da će se svaki spasti koji prizove ime Gospodnje.

Rim. 10:13

22 Ljudi Izrailjci! Poslušajte reči ove: Isusa Nazarećanina, čoveka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko Njega među vama, kao što i sami znate,

Jev. 2:4

23 Ovog određenim savetom i promislom Božjim predana primivši, preko ruku bezakonika prikovaste i ubiste;

Lk. 24:44, Jn. 19:11, Dela 4:28, Dela 5:28

24 Kog Bog podiže, razrešivši veze smrtne, kao što ne beše moguće da Ga one drže.

Dela 3:15, Dela 4:10, Rim. 4:24, 1 Kor. 6:14, 2 Kor. 4:14, Gal. 1:1, Ef. 1:20, Kol. 2:12, 1 Sol. 1:10, Jev. 13:20, 1 Pet. 1:21

25 Jer David govori za Njega: Gospoda jednako gledah pred sobom: jer je s desne strane mene, da se ne pomaknem;

Ps. 16:8

26 Zato se razveseli srce moje, i obradova se jezik moj, pa još i telo moje počivaće u nadi;

27 Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi truljenje.

Ps. 16:11, Dan. 9:24, Lk. 1:35

28 Pokazao si mi puteve života: napunićeš me veselja s licem svojim.

4 Moj. 6:26

29 Ljudi braćo! Neka je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida da i umre, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovog dana.

Dela 13:36

30 Prorok dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovih po telu podignuti Hrista, i posaditi Ga na prestolu njegovom,

2 Sam. 7:13, Ps. 132:11, Jer. 30:9, Lk. 1:32, Rim. 1:3

31 Predvidevši govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša Njegova u paklu, ni telo Njegovo vide truljenje.

Ps. 16:10

32 Ovog Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svi svedoci.

Lk. 24:46, Dela 1:8, Dela 1:22, Dela 3:15

33 Desnicom dakle Božjom podiže se, i obećanje Svetog Duha primivši od Oca, izli ovo što vi sad vidite i čujete.

Jn. 14:26, Dela 1:4, Dela 5:31, Dela 10:45, Ef. 4:8, Filip. 2:9, Jev. 10:12

34 Jer David ne iziđe na nebesa, nego sam govori: Reče Gospod Gospodu mom: Sedi meni s desne strane,

Ps. 110:1, Mt. 22:44, Jn. 3:13, Ef. 1:21, Jev. 1:13

35 Dok položim neprijatelje Tvoje podnožje nogama Tvojim.

36 Tvrdo dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom Bog učinio ovog Isusa koga vi raspeste.

Ps. 2:1, Ps. 2:6, Dela 5:31, 2 Sol. 1:7

37 A kad čuše, ražali im se u srcu, i rekoše Petru i ostalim apostolima: Šta ćemo činiti, ljudi braćo?

Prop. 12:11, Jezek. 33:5, Zah. 12:10, Lk. 3:10, Dela 16:30

38 A Petar im reče: Pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha; i primićete dar Svetog Duha;

Mt. 3:2, Mt. 3:8, Lk. 24:47, Dela 3:19, Dela 8:15, 2 Kor. 7:10

39 Jer je za vas obećanje i za decu vašu, i za sve daleke koje će god dozvati Gospod Bog naš.

5 Moj. 29:15, Joilo 2:28, Dela 3:25, Rim. 9:8, Ef. 2:13

40 I drugim mnogim rečima svedočaše, i moljaše ih govoreći: Spasite se od ovog pokvarenog roda.

41 Koji dakle rado primiše reč njegovu krstiše se; i pristade u taj dan oko tri hiljade duša.

Dela 1:15

42 I ostaše jednako u nauci apostolskoj, i u zajednici, i u lomljenju hleba, i u molitvama.

Jev. 10:25

43 I uđe strah u svaku dušu; jer apostoli činiše mnoga čudesa i znake u Jerusalimu.

Jest. 8:17, Mk. 16:17, Lk. 7:16

44 A svi koji verovaše behu zajedno, i imahu sve zajedno.

Dela 4:32

45 I tečevinu i imanje prodavahu i razdavahu svima kao što ko trebaše.

Isa. 58:7, Dela 4:34

46 I svaki dan behu jednako jednodušno u crkvi, i lomljahu hleb po kućama, i primahu hranu s radošću i u prostoti srca,

Lk. 24:53, Dela 20:7

47 Hvaleći Boga, i imajući milost u sviju ljudi. A Gospod svaki dan umnožavaše društvo onih koji se spasavahu.

Dela 5:13, Rim. 8:30, Rim. 14:18

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I