Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Prvu sam ti knjigu napisao o svemu, o Teofile, što poče Isus tvoriti i učiti

Lk. 1:3

2 Do dana kad se uznese, pošto Duhom Svetim zapovedi apostolima koje izabra,

Dela 1:22, 1 Tim. 3:16, Jev. 1:3

3 Pred kojima i po stradanju svom pokaza sebe živa mnogim i istinitim znacima, i javlja im se četrdeset dana, i govori o carstvu Božjem.

Mt. 28:9, Mt. 28:16, Dela 19:8, 1 Kor. 15:5

4 I sabravši ih zapovedi im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje Očevo, koje čuste, reče, od mene;

Jn. 14:16, Dela 2:33

5 Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom Svetim ne dugo posle ovih dana.

Ps. 55:23, Joilo 2:28, Mt. 3:11, Jn. 7:3, Jn. 7:9, Dela 2:4, Dela 11:16

6 A oni onda koji zajedno behu, pitahu Ga govoreći: Gospode! Hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo?

Isa. 1:26, Dan. 7:27, Amos 9:11, Lk. 24:21

7 A On im reče: Nije vaše znati vremena i leta koje Otac zadrža u svojoj vlasti;

5 Moj. 29:29, Jov 24:1, Mk. 13:33, 1 Sol. 5:1

8 Nego ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.

Mk. 9:29

9 I ovo rekavši videše oni gde se podiže i odnese Ga oblak iz očiju njihovih.

2 Car. 2:12, Jn. 6:62, Dela 1:22

10 I kad gledahu za Njim gde ide na nebo, gle, dva čoveka stadoše pred njima u belim haljinama,

Dela 10:3

11 Koji i rekoše: Ljudi Galilejci! Šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što videste da ide na nebo.

2 Car. 2:10, Dan. 7:13, Jn. 14:3, 1 Sol. 1:10, 2 Sol. 1:10, Otk. 1:7

12 Tada se vratiše u Jerusalim s gore koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima jedan subotni dan hoda.

Zah. 14:4, Lk. 24:50, Jn. 11:18

13 I kad uđoše popeše se u sobu gde stajahu Petar i Jakov i Jovan i Andrija, Filip i Toma, Vartolomije i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot, i Juda Jakovljev.

Mk. 14:15, Lk. 6:15, Lk. 22:12, Dela 9:37, Dela 20:8, Juda 1:1

14 Ovi svi jednodušno behu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama, i s Marijom materom Isusovom i braćom Njegovom.

Mt. 13:55, Lk. 23:49

15 I u dane one ustavši Petar između učenika reče (a beše naroda zajedno oko sto dvadeset imena):

Otk. 3:4

16 Ljudi braćo! Trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh Sveti ustima Davidovim za Judu koji beše pred onima što uhvatiše Isusa;

Ps. 41:9, Mk. 12:36, Jn. 18:3, Jev. 3:7

17 Jer se brojaše s nama, i beše primio deo ove službe.

Lk. 6:16, Dela 12:25

18 On dakle steče njivu od plate nepravedne, i obesivši se puče po sredi, i izasu se sva utroba njegova.

Ps. 55:23, Zah. 11:13, Mt. 27:5, 2 Pet. 2:15

19 I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovim jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna.

Mt. 27:8

20 Jer se piše u knjizi psaltiru: Da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi živeo u njemu, i: Vladičanstvo njegovo da primi drugi.

Ps. 69:25

21 Treba dakle od ovih ljudi koji su bili s nama za sve vreme kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus,

22 Počevši od krštenja Jovanovog do dana kad se uze od nas, da bude s nama svedok Njegovog vaskrsenja jedan od ovih.

Jev. 2:3

23 I postaviše dvojicu, Josifa koji se zvaše Varsava prezimenom Just, i Matija.

Dela 15:22

24 I pomolivši se Bogu rekoše: Ti, Gospode! Koji poznaješ srca svih, pokaži jednog od ove dvojice koga si izabrao,

1 Sam. 14:41, Dela 4:31

25 Da primi deo ove službe i apostolstva, iz koga ispade Juda da ide na mesto svoje.

26 I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola.

3 Moj. 16:8, Dela 6:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I