Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A u prvi dan nedelje dođe Marija Magdalina na grob rano, još dok se ne beše rasvanulo, i vide da je kamen odvaljen od groba.

Mt. 28:1, Mk. 16:1, Mk. 16:2, Lk. 24:1

2 Onda otrča, i dođe k Simonu Petru i k drugom učeniku koga ljubljaše Isus, i reče im: Uzeše Gospoda iz groba; i ne znamo gde Ga metnuše.

Jn. 13:23, Jn. 20:13

3 A Petar iziđe i drugi učenik, i pođoše ka grobu.

Lk. 24:12

4 Trčahu, pak, oba zajedno, i drugi učenik trčaše brže od Petra, i dođe pre ka grobu.

Jn. 20:8

5 I nadvirivši se vide haljine gde leže; ali ne uđe.

Jn. 19:40

6 Dođe, pak, Simon Petar za njim, i uđe u grob, i vide haljine same gde leže,

Mk. 16:7

7 I ubrus koji beše na glavi Njegovoj ne s haljinama da leži nego osobito savit na jednom mestu.

Jn. 11:44

8 Tada, dakle, uđe i drugi učenik koji najpre dođe ka grobu, i vide i verova.

9 Jer još ne znaše pisma da Njemu valja ustati iz mrtvih.

Ps. 16:1, Isa. 26:19, Mt. 16:21, Dela 2:24, Dela 2:25, 1 Kor. 15:4

10 Onda otidoše opet učenici kućama.

11 A Marija stajaše napolju kod groba i plakaše. I kad plakaše nadviri se nad grob,

Mk. 16:5, Jn. 20:5

12 I vide dva anđela u belim haljinama gde sede jedan čelo glave a jedan čelo nogu gde beše ležalo telo Isusovo.

Mk. 16:5, Lk. 24:4

13 I rekoše joj oni: Ženo! Što plačeš? Reče im: Uzeše Gospoda mog, i ne znam gde Ga metnuše.

Jn. 20:15

14 I ovo rekavši obazre se natrag, i vide Isusa gde stoji, i ne znaše da je Isus.

Pes. 3:3, Mt. 28:9, Lk. 24:16, Lk. 24:31, Jn. 21:4

15 Isus joj reče: Ženo! Što plačeš? Koga tražiš? A ona misleći da je vrtlar reče Mu: Gospodine! Ako si Ga ti uzeo kaži mi gde si Ga metnuo, i ja ću Ga uzeti.

16 Isus joj reče: Marija! A ona obazrevši se reče Mu: Ravuni! Koje znači učitelju.

Pes. 2:8, Mt. 23:8, Jn. 1:38

17 Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svom; nego idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem.

Ps. 22:22, Mt. 28:10, Jn. 16:28, Rim. 8:29, Ef. 1:17, Jev. 2:11, 1 Pet. 1:3

18 A Marija Magdalina otide, i javi učenicima da vide Gospoda i kaza joj ovo.

Mt. 28:10, Lk. 24:10

19 A kad bi uveče, onaj prvi dan nedelje, i vrata behu zatvorena gde se behu učenici skupili od straha jevrejskog, dođe Isus i stade na sredu i reče im: Mir vam.

Mk. 16:14, Lk. 24:46, Jn. 21:14

20 I ovo rekavši pokaza im ruke i rebra svoja. Onda se učenici obradovaše videvši Gospoda.

Lk. 24:40, Jn. 16:20, Jn. 16:22, Jn. 20:25, 1 Jn. 1:1

21 A Isus im reče opet: Mir vam; kao što Otac posla mene, i ja šaljem vas.

Isa. 61:1, Mt. 28:18, Jn. 17:18, 2 Tim. 2:2, Jev. 3:1

22 I ovo rekavši dunu, i reče im: Primite Duh Sveti.

23 Kojima oprostite grehe, oprostiće im se; i kojima zadržite, zadržaće se.

Mt. 16:19, Mk. 2:5, Dela 2:38, 2 Kor. 2:10

24 A Toma, koji se zove Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne beše onde sa njima kad dođe Isus.

Jn. 11:16

25 A drugi mu učenici govorahu: Videsmo Gospoda. A on im reče: Dok ne vidim na rukama Njegovim rana od klina, i ne metnem prsta svog u rane od klina, i ne metnem ruke svoje u rebra Njegova, neću verovati.

1 Car. 10:7

26 I posle osam dana opet behu učenici Njegovi unutra, i Toma s njima. Dođe Isus kad behu vrata zatvorena, i stade među njima i reče: Mir vam.

Isa. 9:7, Mih. 5:5, Jn. 21:14, Kol. 1:20

27 Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran.

Ps. 103:13, Lk. 24:40, 1 Jn. 1:1

28 I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj.

Ps. 73:25, Lk. 1:46, 1 Tim. 1:17

29 Isus mu reče: Pošto me vide verovao si; blago onima koji ne videše i verovaše.

2 Kor. 5:7, 1 Pet. 1:8

30 A i mnoga druga čudesa učini Isus pred učenicima svojim koja nisu pisana u knjizi ovoj.

Jn. 21:25

31 A ova se napisaše, da verujete da Isus jeste Hristos, Sin Božji, i da verujući imate život u ime Njegovo.

Lk. 1:4, Jn. 3:15, Rim. 15:4, 1 Pet. 1:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I