Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada, dakle, Pilat uze Isusa i šiba Ga.

Isa. 50:6, Mt. 20:19, Mk. 15:15, Lk. 18:33

2 I vojnici spletavši venac od trnja metnuše Mu na glavu, i obukoše Mu skerletnu haljinu,

Mt. 27:27

3 I govorahu: Zdravo, care judejski! I bijahu Ga po obrazima.

4 Onda Pilat iziđe opet napolje, i reče im: Evo ga izvodim k vama napolje, da vidite da na njemu ne nalazim nikakvu krivicu.

Jn. 18:38, 2 Kor. 5:21

5 A Isus izađe napolje pod vence od trnja i u skerletnoj haljini. I reče im Pilat; evo čoveka!

6 A kad Ga videše glavari sveštenički i momci, povikaše govoreći: Raspni ga, raspni. Pilat im reče: Uzmite ga vi i raspnite, jer ja ne nalazim na njemu krivice.

Dela 3:13

7 Odgovoriše mu Jevreji: Mi imamo zakon i po zakonu našem valja da umre, jer načini sebe sinom Božijim.

3 Moj. 24:16, Mt. 26:65, Jn. 5:18

8 Kad, dakle, Pilat ču ovu reč, poboja se većma.

9 I opet uđe u sudnicu, i reče Isusu: Odakle si ti? A Isus mu ne dade odgovora.

Isa. 53:7, Mt. 27:12, Dela 8:32

10 A Pilat Mu reče: Zar meni ne govoriš? Ne znaš li da imam vlast raspeti te, i vlast imam pustiti te?

11 Isus odgovori: Ne bi imao vlasti nikakve nada mnom kad ti ne bi bilo dano odozgo; zato onaj ima veći greh koji me predade tebi.

1 Moj. 45:7, Ps. 62:11, Dan. 4:17, Dan. 4:25, Lk. 22:53, Jn. 7:30, Dela 2:23

12 Od tada gledaše Pilat da Ga pusti. Ali Jevreji vikahu govoreći: Ako ovog pustiš nisi prijatelj ćesaru. Svaki koji sebe carem gradi protivi se ćesaru.

Lk. 23:2, Jn. 11:50, Dela 17:7

13 Pilat, dakle, čuvši ovu reč izvede Isusa napolje, i sede na sudijsku stolicu na mestu koje se zove Kaldrma a jevrejski Gavata.

14 A beše petak uoči pashe oko šestog sahata; i Pilat reče Jevrejima: Evo, car vaš.

Mt. 27:62

15 A oni vikahu: Uzmi, uzmi, raspni ga. Pilat im reče: Zar cara vašeg da razapnem? Odgovoriše glavari sveštenički: Mi nemamo cara osim ćesara.

1 Moj. 49:10, Os. 3:4

16 Tada im Ga dakle predade da se razapne. A oni uzeše Isusa i odvedoše.

Mt. 27:26, Mt. 27:31, Mk. 15:15, Lk. 23:24

17 I noseći krst svoj iziđe na mesto koje se zove Kosturnica a jevrejski Golgota.

4 Moj. 15:36, 1 Car. 21:13, Mk. 15:22, Lk. 23:33, Jev. 13:12

18 Onde Ga razapeše, i s Njim drugu dvojicu s jedne i s druge strane, a Isusa u sredi.

Isa. 53:12, Dan. 9:26, Gal. 3:13

19 Pilat, pak, napisa i natpis i metnu na krst; i beše napisano: Isus Nazarećanin, car judejski.

Mt. 27:37

20 I onaj natpis čitaše mnogi od Jevreja; jer mesto beše blizu grada gde razapeše Isusa; i beše napisano jevrejski, grčki, latinski.

21 A jevrejski glavari sveštenički govorahu Pilatu: Ne piši: Car judejski, nego da sam reče: Ja sam car judejski.

22 Pilat odgovori: Šta pisah pisah.

23 A vojnici kad razapeše Isusa uzeše Njegove haljine i načiniše četiri dela, svakom vojniku po deo, i dolamu; a dolama ne beše šivena nego izatkana sva s vrha do dna.

Dela 12:4

24 Onda rekoše među sobom: Da je ne deremo, nego da bacamo kocke za nju kome će dopasti. Da se zbude pismo koje govori: Razdeliše haljine moje među sobom, a za dolamu moju baciše kocke. Vojnici, dakle, tako učiniše.

Ps. 22:18, Mt. 27:35, Mk. 15:24

25 A stajahu kod krsta Isusovog mati Njegova, i sestra matere Njegove Marija Kleopova, i Marija Magdalina.

Lk. 2:35, Lk. 23:49, Lk. 24:18

26 A Isus videvši mater i učenika koga ljubljaše gde stoji reče materi svojoj: Ženo! Eto ti sina!

Jn. 2:4, Jn. 13:23

27 Potom reče učeniku: Eto ti matere! I od onog časa uze je učenik k sebi.

1 Moj. 47:12, Jn. 1:11

28 Potom, znajući Isus da se već sve svrši, da se zbude pismo reče: Žedan sam.

1 Moj. 3:15, Ps. 2:1, Ps. 69:21, Isa. 50:6

29 Onde stajaše sud pun octa; i oni napuniše sunđer octa, i nataknuvši na trsku, prinesoše k ustima Njegovim.

Mk. 15:36

30 A kad primi Isus ocat reče: Svrši se. I priklonivši glavu predade duh.

Isa. 42:21, Dan. 9:24, Mt. 20:28, Jn. 17:4, Dela 7:60, Rim. 10:4, Filip. 2:8, 1 Sol. 5:10, Jev. 10:1, Jev. 10:12

31 A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu (jer beše veliki dan ona subota), Jevreji moliše Pilata da im prebiju noge, pa da ih skinu.

2 Moj. 12:18, 5 Moj. 21:23, Mk. 15:42

32 Onda dođoše vojnici, i prvom dakle prebiše noge, i drugom raspetome s Njim.

33 A došavši na Isusa, kad Ga videše da je već umro, ne prebiše Mu noge;

2 Moj. 12:45

34 Nego jedan od vojnika probode Mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda.

Zah. 13:1

35 I onaj što vide posvedoči, i svedočanstvo je Njegovo istinito; i on zna da istinu govori da vi verujete.

Jn. 17:21, Jn. 17:23, Jn. 20:31, 1 Jn. 1:1

36 Jer se ovo dogodi da se zbude pismo: Kost Njegova da se ne prelomi.

2 Moj. 12:36, 4 Moj. 9:12, Ps. 34:20

37 I opet drugo pismo govori: Pogledaće Onog koga probodoše.

Ps. 22:16, Zah. 12:10, Otk. 1:7

38 A potom Josif iz Arimateje, koji beše učenik Isusov ali kradom od straha jevrejskog, moli Pilata da uzme telo Isusovo, i dopusti Pilat. Onda dođe i uze telo Isusovo.

Priče 29:25, Mt. 27:57, Mk. 15:42, Lk. 9:22, Lk. 23:50

39 A dođe i Nikodim, koji pre dolazi Isusu noću, i donese pomešane smirne i aloja oko sto litara.

2 Dn. 16:14, Lk. 23:56, Jn. 3:1

40 I uzeše telo Isusovo, i obaviše Ga platnom s mirisima, kao što je običaj u Jevreja da ukopavaju.

Mk. 14:8, Jn. 20:5, Dela 5:6

41 A beše blizu onog mesta gde beše razapet, vrt, i u vrtu grob nov, u koji niko nikad ne beše metnut.

2 Car. 23:30, Isa. 22:16, Mt. 27:60, Lk. 23:53

42 Onde, dakle, petka radi jevrejskog, jer beše blizu grob, metnuše Isusa.

Isa. 53:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I