Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I rekavši ovo Isus iziđe s učenicima svojim preko potoka Kedrona gde beše vrt, u koji uđe On i učenici Njegovi.

1 Sam. 15:23, Lk. 22:39, Jn. 18:26

2 A Juda, izdajnik Njegov, znaše ono mesto; jer se Isus često skupljaše onde s učenicima svojim.

Lk. 21:37

3 Onda Juda uze četu i od glavara svešteničkih i fariseja momke, i dođe onamo s fenjerima i sa svećama i s oružjem.

Mt. 26:47, Mk. 14:33, Lk. 22:47, Dela 1:16

4 A Isus znajući sve što će biti od Njega iziđe i reče im: Koga tražite?

5 Odgovoriše Mu: Isusa Nazarećanina. Isus im reče: Ja sam. A s njima stajaše i Juda koji Ga izdavaše.

6 A kad im reče: Ja sam; izmakoše se natrag i popadaše na zemlju.

7 Onda ih opet zapita Isus: Koga tražite? A oni rekoše: Isusa Nazarećanina.

Mt. 18:16

8 Isus im odgovori: Kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove nek idu.

1 Pet. 5:7

9 Da se izvrši reč što reče: Ne izgubih ni jednog od onih koje si mi dao.

Jn. 6:39, Jn. 17:12, 2 Tim. 4:18, 1 Pet. 1:5, Juda 1:1

10 A Simon Petar imaše nož, pa ga izvadi i udari slugu poglavara svešteničkog, i odseče mu desno uho. A sluzi beše ime Malho.

Mt. 26:51, Mk. 14:47, Lk. 22:36, Lk. 22:49, Lk. 22:50, Jn. 18:26

11 Onda reče Isus Petru: Zadeni nož u nožnice. Čašu koju mi dade Otac zar da je ne pijem?

Mt. 20:22

12 A četa i vojvoda i momci jevrejski uhvatiše Isusa i svezaše Ga,

13 I odvedoše Ga najpre Ani, jer beše tast Kajafi, koji beše poglavar sveštenički one godine.

Mt. 26:57, Lk. 3:2, Jn. 18:24, Dela 4:6

14 A Kajafa beše onaj što dade savet Judejcima da je bolje da umre jedan čovek nego narod da propadne.

Lk. 3:2, Jn. 11:50, Dela 4:6

15 Za Isusom, pak, iđaše Simon Petar i drugi učenik; a učenik onaj beše poznat kod poglavara svešteničkog, i uđe s Isusom u dvor poglavara svešteničkog;

16 A Petar stajaše napolju kod vrata. Onda iziđe onaj učenik što beše poznat kod poglavara svešteničkog i reče vratarici te uvede Petra.

17 Onda reče sluškinja vratarica Petru: Da nisi i ti učenik ovog čoveka? On reče: Nisam.

18 A sluge i momci behu naložili oganj i stajahu te se grejahu, jer beše zima; a i Petar stajaše s njima i grejaše se.

Jn. 21:9

19 Poglavar, pak, sveštenički zapita Isusa za učenike Njegove i za Njegovu nauku.

20 Isus mu odgovori: Ja govorih javno svetu, ja svagda učih u zbornici i u crkvi, gde se svagda skupljaju Judejci, i ništa tajno ne govorih.

Mt. 26:55, Jn. 3:21

21 Što pitaš mene? Pitaj one koji su slušali šta sam im govorio: evo ovi znaju šta sam ja govorio.

22 A kad On ovo reče, jedan od momaka koji stajahu onde udari Isusa po obrazu, i reče: Zar tako odgovaraš poglavaru svešteničkom?

Jov 16:10, Isa. 50:6, Jer. 20:2, Mih. 5:1, Dela 23:2

23 Isus mu odgovori: Ako zlo rekoh, dokaži da je zlo; ako li dobro, zašto me biješ?

Jev. 12:3

24 I Ana posla Ga svezanog Kajafi, poglavaru svešteničkom.

25 A Simon Petar stajaše i grejaše se. Onda mu rekoše: Da nisi i ti od učenika njegovih? A on se odreče i reče: Nisam.

Mk. 14:69, Lk. 22:58, Jn. 18:17

26 Reče jedan od slugu poglavara svešteničkog koji beše rođak onome što mu Petar odseče uho: Ne videh li ja tebe u vrtu s njim?

27 Onda se Petar opet odreče; i odmah petao zapeva.

Mt. 26:74, Lk. 22:60, Jn. 13:38

28 A Isusa povedoše od Kajafe u sudnicu. Ali beše jutro, i oni ne uđoše u sudnicu da se ne bi opoganili, nego da bi mogli jesti pashu.

5 Moj. 16:2, Mt. 26:69, Mt. 27:2, Mk. 14:69, Mk. 15:1, Lk. 18:32, Jn. 19:11, Dela 3:13, Dela 11:3

29 Onda Pilat izađe k njima napolje i reče: Kakvu krivicu iznosite na ovog čoveka?

30 Odgovoriše mu i rekoše: Kad on ne bi bio zločinac ne bismo ga predali tebi.

31 A Pilat im reče: Uzmite ga vi i po zakonu svom sudite mu. A Jevreji mu rekoše: Mi ne smemo nikoga pogubiti.

1 Moj. 49:10, Dela 24:6

32 Da se zbude reč Isusova koju reče kazujući kakvom će smrti umreti.

Mt. 20:19, Jn. 12:32, Jn. 21:19

33 Onda uđe Pilat opet u sudnicu, i dozva Isusa, i reče Mu: Ti si car judejski?

34 Isus mu odgovori: Govoriš li ti to sam od sebe, ili ti drugi kazaše za mene?

35 Pilat odgovori: Zar sam ja Jevrejin? Rod tvoj i glavari sveštenički predaše te meni; šta si učinio?

36 Isus odgovori: Carstvo moje nije od ovog sveta; kad bi bilo od ovog sveta carstvo moje, onda bi sluge moje branile da ne bih bio predan Jevrejima; ali carstvo moje nije odavde.

2 Car. 10:3, Isa. 9:6, Dan. 2:44, Lk. 12:14, Jn. 6:15, 2 Kor. 10:4, 1 Tim. 6:13, Otk. 1:3, Otk. 3:14

37 Onda Mu reče Pilat: Dakle si ti car? Isus odgovori: Ti govoriš da sam ja car. Ja sam za to rođen, i zato dođoh na svet da svedočim istinu. I svaki koji je od istine sluša glas moj.

Isa. 55:4, Jn. 8:47, 1 Tim. 6:13, 1 Pet. 1:23, 1 Jn. 3:19, Otk. 1:5

38 Reče Mu Pilat: Šta je istina? I ovo rekavši iziđe opet k Jevrejima, i reče im: Ja nikakve krivice ne nalazim na njemu.

Mt. 27:18, Mk. 15:14, Lk. 23:4, Lk. 23:14, Jn. 19:4, Jn. 19:6

39 A u vas je običaj da vam jednog pustim na pashu, hoćete li, dakle, da vam pustim cara judejskog?

Lk. 23:16

40 Onda svi povikaše opet govoreći: Ne ovog, nego Varavu. A Varava beše hajduk.

Lk. 23:19, Dela 3:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I