Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo vam kazah da se ne sablaznite.

2 Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vreme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.

Zah. 11:5, Dela 8:1, Dela 26:9

3 I ovo će činiti, jer ne poznaše Oca ni mene.

Jn. 8:19, Rim. 10:2, 1 Kor. 2:8, 1 Tim. 1:13

4 Nego vam ovo kazah kad dođe vreme da se opomenete ovog da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bejah s vama.

5 A sad idem k Onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: Kuda ideš?

Jn. 13:36

6 Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.

7 Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.

Dela 2:33, Filip. 1:24

8 I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;

9 Za greh, dakle, što ne veruju mene;

Dela 2:22, Rim. 3:9, Gal. 3:22

10 A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;

Isa. 42:6, Isa. 42:21, Dan. 9:24, Dela 2:32, 1 Kor. 1:30, Gal. 5:5

11 A za sud što je knez ovog sveta osuđen.

Mt. 12:18, Mt. 12:36, Lk. 10:18, Jn. 12:31, Dela 10:42, 1 Kor. 4:5, Ef. 2:2, Jev. 6:2, Otk. 1:7

12 Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.

Mk. 4:33

13 A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.

Jn. 14:26, Dela 15:28, 1 Tim. 4:1, 1 Jn. 5:6

14 On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:

15 Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam.

Mt. 11:27, Jn. 17:10, Kol. 1:19

16 Još malo, i nećete me videti, i opet malo, pa ćete me videti: jer idem k Ocu.

17 A neki od učenika Njegovih rekoše među sobom: Šta je to što nam kaže: Još malo, i nećete me videti; i opet malo pa ćete me videti; i: Ja idem k ocu?

18 Govorahu, dakle: Šta je to što govori: Malo? Ne znamo šta govori.

19 A Isus razume da hteše da Ga zapitaju, pa im reče: Zato li se zapitkujete među sobom što rekoh: Još malo i nećete me videti, i opet malo pa ćete me videti?

20 Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.

21 Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njen: ali kad rodi dete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovek na svet.

22 Tako i vi, dakle, imate sad žalost; ali ću vas opet videti, i radovaće se srce vaše, i vašu radost neće niko uzeti od vas;

Lk. 24:41, Jn. 14:1, Jn. 14:27, Jn. 20:20, Dela 2:46, 1 Pet. 1:8

23 I u onaj dan nećete me pitati nizašta. Zaista, zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u ime moje, daće vam.

Jn. 14:13

24 Dosle ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.

25 Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vreme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za Oca.

Avak. 2:2

26 U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti Oca za vas;

27 Jer sam Otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i verovaste da ja od Boga iziđoh.

Jn. 3:13, Jev. 12:6, Juda 1:20

28 Iziđoh od Oca, i dođoh na svet; i opet ostavljam svet, i idem k Ocu.

Lk. 24:8, Jn. 8:14, Jn. 13:3

29 Rekoše Mu učenici Njegovi: Eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš.

Avak. 2:2

30 Sad znamo da sve znaš, i ne treba Ti da Te ko pita. Po tome verujemo da si od Boga izišao.

Jn. 17:8, Jn. 21:17

31 Isus im odgovori: Zar sad verujete?

32 Evo ide čas, i već je nastao, da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene samog ostavite; ali nisam sam, jer je Otac sa mnom.

Mk. 14:50

33 Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet.

Isa. 9:6, Isa. 49:24, Jn. 14:27, Dela 14:22, Rim. 8:17, Rim. 8:37, 1 Kor. 15:27, Gal. 6:14, Ef. 2:14, Ef. 6:12, Kol. 1:20, Jev. 12:6, 1 Jn. 4:4, Otk. 3:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I