Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ja sam pravi čokot, i Otac je moj vinogradar;

2 Svaku lozu na meni koja ne rađa roda odseći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi.

Isa. 18:5, Mt. 15:13, Jev. 6:8

3 Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih.

Jn. 13:10, Ef. 5:26, 1 Pet. 1:22

4 Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe, ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete.

Ef. 2:21, Kol. 1:23, 1 Jn. 2:6

5 Ja sam čokot a vi loze; i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa.

Priče 11:30, Os. 14:8, Lk. 13:6, Gal. 5:22, Filip. 4:13

6 Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.

Jezek. 15:4, Mt. 3:10, Jev. 6:4

7 Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.

Ps. 21:2

8 Tim će se Otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici.

Mt. 5:16, Filip. 1:11

9 Kao što Otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.

10 Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj.

11 Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.

Jn. 16:24, 1 Jn. 1:4

12 Ovo je zapovest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama.

Jn. 15:17, 1 Sol. 4:9, 1 Pet. 4:8, 1 Jn. 2:8

13 Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.

Rim. 5:7, Ef. 5:2

14 Vi ste prijatelji moji ako tvorite šta vam ja zapovedam.

15 Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov; nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od Oca svog.

1 Moj. 18:17, Mt. 13:11, Dela 20:27, Rim. 16:25

16 Vi mene ne izabraste, nego ja vas izabrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da šta god zaištete u Oca u ime moje da vam da.

Mk. 16:15, Jn. 13:18, 1 Jn. 4:10

17 Ovo vam zapovedam da imate ljubav među sobom.

18 Ako svet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu pre vas.

Jer. 38:4, 1 Jn. 3:13

19 Kad biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio; a kako niste od sveta, nego vas ja od sveta izbrah, zato mrzi na vas svet.

Jn. 17:14, 1 Jn. 4:5

20 Opominjite se reči koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svog. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati; ako moju reč održaše, i vašu će održati.

Jezek. 3:7

21 Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer ne poznaju Onog koji me posla.

22 Da nisam bio došao i govorio im ne bi greha imali; a sad izgovora neće imati za greh svoj.

Jezek. 2:5, Jn. 9:41, Rim. 1:20

23 Koji mrzi na mene i na Oca mog mrzi.

1 Jn. 2:23

24 Da nisam bio i dela tvorio među njima kojih niko drugi ne tvori, ne bi greha imali; a sad i videše, i omrznuše na mene i na Oca mog.

25 Ali da se zbude reč napisana u zakonu njihovom: Omrznuše na me nizašta.

Ps. 35:19, Ps. 69:4

26 A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.

Jn. 14:26, Dela 1:4, 1 Jn. 5:6

27 A i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom.

Lk. 1:2, Jn. 21:24, Dela 1:8, 1 Pet. 5:1, 2 Pet. 1:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I