Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A pred praznik pashe znajući Isus da Mu dođe čas da pređe iz ovog sveta k Ocu, kako je ljubio svoje koji behu na svetu, do kraja ih ljubi.

Jn. 13:29

2 I po večeri, kad već đavo beše metnuo u srce Judi Simonovu Iskariotskom da Ga izda,

Lk. 22:3

3 Znajući Isus da Mu sve Otac dade u ruke, i da od Boga iziđe, i k Bogu ide,

Jn. 3:35, Jn. 8:14, Dela 2:36, 1 Kor. 15:27, Jev. 2:8

4 Ustade od večere, i skide svoje haljine, i uze ubrus te se zapreže;

Lk. 22:27, Jn. 13:12

5 Potom usu vodu u umivaonicu, i poče prati noge učenicima i otirati ubrusom kojim beše zapregnut.

6 Onda dođe k Simonu Petru, i on Mu reče: Gospode! Zar Ti moje noge da opereš?

Mt. 3:14

7 Isus odgovori i reče mu: Šta ja činim ti sad ne znaš, ali ćeš posle doznati.

8 Reče Mu Petar: Nikad Ti nećeš oprati moje noge. Isus mu odgovori: Ako te ne operem nemaš deo sa mnom.

Ps. 51:2, Ps. 51:7, Isa. 52:15, Mk. 16:16, Jn. 3:5, Dela 2:38, 1 Kor. 6:11, Ef. 5:26, Titu 3:5

9 Reče Mu Simon Petar: Gospode! Ne samo noge moje, nego i ruke i glavu.

10 Isus mu reče: Opranom ne treba do samo noge oprati, jer je sav čist; i vi ste čisti, ali ne svi.

Jn. 13:17, Jn. 15:3, 2 Kor. 7:1, Ef. 4:22, 1 Sol. 5:23

11 Jer znaše izdajnika svog, zato reče: Niste svi čisti.

12 A kad im opra noge, uze haljine svoje, i sedavši opet za trpezu reče im: Znate li šta ja učinih vama?

Jn. 13:7

13 Vi zovete mene učiteljem i Gospodom; i pravo velite: jer jesam.

Lk. 6:46, Lk. 22:27, Jn. 13:7, 1 Kor. 8:6, Filip. 2:11

14 Kad dakle ja oprah vama noge, Gospod i učitelj, i vi ste dužni jedan drugom prati noge.

Lk. 22:27, Jn. 13:7, Rim. 12:10, Gal. 6:1, Filip. 2:2, 1 Pet. 5:5

15 Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što ja vama učinih.

Filip. 2:5, 1 Pet. 2:21

16 Zaista, zaista vam kažem: Nije sluga veći od gospodara svog, niti je poslanik veći od onog koji ga je poslao.

Lk. 6:40, Jn. 15:20

17 Kad ovo znate, blago vama ako ga izvršujete.

Jak. 1:25

18 Ne govorim za sve vas, jer ja znam koje izabrah; nego da se zbude pismo: Koji sa mnom hleb jede podiže petu svoju na me.

Ps. 41:9, Jer. 41:2, Jn. 17:12, 2 Tim. 2:19, Otk. 2:23

19 Sad vam kažem pre nego se zbude, da kad se zbude, verujete da sam ja.

Jezek. 24:24

20 Zaista, zaista vam kažem: Koji prima onog koga pošaljem mene prima; a ko prima mene prima Onog koji me posla.

Lk. 10:16, Gal. 4:14

21 Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvedoči i reče: Zaista, zaista vam kažem: Jedan između vas izdaće me.

Mt. 26:38, Mk. 3:5, Mk. 14:18, Lk. 22:21, Jn. 12:27, Dela 1:17, Dela 17:16, 1 Jn. 2:19

22 Onda se učenici zgledahu među sobom, i čuđahu se za koga govori.

Lk. 22:23

23 A jedan od učenika Njegovih, kog Isus ljubljaše, seđaše za trpezom na krilu Isusovom.

Jn. 19:26, Jn. 20:2

24 Onda namaže na njega Simon Petar da zapita ko bi to bio za koga govori.

25 A on leže na prsi Isusove i reče Mu: Gospode! Ko je to?

Jn. 21:20

26 Isus odgovori: Onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj dade Judi Simonovom Iskariotskom.

Lk. 22:21

27 I po zalogaju tada uđe u njega sotona. Onda mu reče Isus: Šta činiš čini brže.

Ps. 109:6, Lk. 22:3, Jn. 6:70

28 A ovo ne razume niko od onih što seđahu za trpezom zašto mu reče.

29 A neki mišljahu, budući da u Jude beše kesa, da mu Isus reče: Kupi šta treba za praznik; ili da da šta siromašnima.

Jn. 12:6

30 A on uzevši zalogaj odmah iziđe; a beše noć.

31 Kad on iziđe, onda Isus reče: Sad se proslavi Sin čovečiji i Bog se proslavi u Njemu.

Jn. 14:13, 1 Pet. 4:11

32 Ako se Bog proslavi u Njemu, i Bog će Njega proslaviti u sebi, i odmah će Ga proslaviti.

Jn. 17:1

33 Dečice! Još sam malo s vama; tražićete me, i kao što rekoh Judejcima: Kuda ja idem vi ne možete doći, i vama govorim sad.

34 Novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugog, kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom.

3 Moj. 19:18, Ef. 5:2, 1 Sol. 4:9, Jak. 2:8, 1 Pet. 1:22, 1 Jn. 2:7, 1 Jn. 2:8

35 Po tome će svi poznati da ste moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom.

Dela 2:46

36 Reče Mu Simon Petar: Gospode! Kuda ideš? Isus mu odgovori: Kuda ja idem ne možeš sad ići za mnom, ali ćeš posle poći za mnom.

Jn. 14:5, Jn. 16:5, Jn. 21:18, 1 Pet. 1:14

37 Petar Mu reče: Gospode! Zašto sad ne mogu ići za Tobom? Dušu ću svoju položiti za Te.

Mt. 26:34, Lk. 22:33

38 Odgovori mu Isus: Dušu li ćeš svoju položiti za me? Zaista, zaista ti kažem: neće petao zapevati dok me se triput ne odrekneš.

Lk. 22:61

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I