Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Zaista, zaista vam kažem: ko ne ulazi na vrata u tor ovčiji nego prelazi na drugom mestu on je lupež i hajduk;

Isa. 56:10, Joilo 2:9, Jev. 5:4

2 A koji ulazi na vrata jeste pastir ovcama.

Dela 20:28, 1 Kor. 12:28

3 Njemu vratar otvara, i ovce glas njegov slušaju, i svoje ovce zove po imenu, i izgoni ih;

1 Kor. 16:9, 1 Pet. 1:12

4 I kad svoje ovce istera, ide pred njima, i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov.

5 A za tuđinom neće da idu, nego beže od njega, jer ne poznaju glas tuđi.

Priče 19:27, Gal. 1:8, Kol. 2:8

6 Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta to beše što im kaza.

7 Tada im reče Isus opet: Zaista, zaista vam kažem: ja sam vrata k ovcama.

1 Car. 6:31, Ef. 2:18, Jev. 10:19

8 Svi koliko ih god dođe pre mene lupeži su i hajduci; ali ih ovce ne poslušaše.

Jer. 23:1, Jer. 50:6, Jezek. 22:25, Mih. 2:12, Zah. 11:4, Dela 5:36

9 Ja sam vrata; ko uđe kroza me spašće se, i ući će i izići će, i pašu će naći.

Jev. 10:20

10 Lupež ne dolazi nizašta drugo nego da ukrade i ubije i pogubi; ja dođoh da imaju život i izobilje.

Mt. 7:15, Dela 20:29, 2 Pet. 2:1

11 Ja sam pastir dobri; pastir dobri dušu svoju polaže za ovce.

1 Sam. 17:35, Isa. 40:11, Jn. 10:14, Jev. 13:20, 1 Pet. 2:25

12 A najamnik, koji nije pastir, kome nisu ovce svoje, vidi vuka gde ide, i ostavlja ovce, i beži: i vuk zgrabi ovce i raspudi ih;

Zah. 11:16

13 A najamnik beži, jer je najamnik i ne mari za ovce.

Filip. 2:20

14 Ja sam pastir dobri i znam svoje, i moje mene znaju.

Isa. 53:6, Isa. 53:11, Filip. 3:10, 2 Tim. 2:19, 1 Jn. 5:20

15 Kao što mene zna Otac i ja znam Oca; i dušu svoju polažem za ovce.

16 I druge ovce imam koje nisu iz ovog tora, i one mi valja dovesti; i čuće glas moj, i biće jedno stado i jedan pastir.

Isa. 56:8, Joilo 2:32, Ef. 2:14

17 Zato me Otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem.

Isa. 53:7, 2 Kor. 5:15, Jev. 2:9

18 Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je i vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovest primio od Oca svog.

Dela 2:24

19 Tada opet posta raspra među Jevrejima za ove reči.

20 Mnogi od njih govorahu: U njemu je đavo, i poludeo je; šta ga slušate?

21 Drugi govorahu: Ove reči nisu ludoga; zar može đavo slepima oči otvarati?

2 Moj. 4:11, Ps. 94:9, Priče 20:12, Isa. 35:5

22 A beše tada praznik obnovljenja u Jerusalimu, i beše zima.

23 I hodaše Isus u crkvi po tremu Solomunovom.

Dela 3:11

24 A Jevreji Ga opkoliše, i govorahu Mu: Dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos, kaži nam slobodno.

25 Isus im odgovori: Ja vam kazah, pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime Oca svog ona svedoče za me.

26 Ali vi ne verujete; jer niste od mojih ovaca, kao što vam kazah.

Jn. 8:47, 1 Jn. 4:6

27 Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.

28 I ja ću im dati život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje.

Jer. 23:4, Jn. 17:12, Rim. 8:39

29 Otac moj koji mi ih dade veći je od svih; i niko ih ne može oteti iz ruke Oca mog.

Ps. 145:3, Isa. 8:18, Dan. 4:3, Mal. 1:14, Jn. 10:33, Jn. 14:28, Jn. 17:2, Jn. 17:6

30 Ja i Otac jedno smo.

5 Moj. 6:4, Zah. 13:7, Jn. 1:1, Jn. 1:14, 1 Kor. 8:4, 1 Kor. 8:6, Ef. 3:9, Kol. 1:15, 1 Tim. 3:16, 1 Jn. 1:3

31 A Jevreji opet uzeše kamenje da Ga ubiju.

Jn. 11:8

32 Isus im odgovori: Mnoga vam dobra dela javih od Oca svog; za koje od onih dela bacate kamenje na me?

Jer. 37:18

33 Odgovoriše Mu Jevreji govoreći: Za dobro delo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bog.

Jn. 5:18, Filip. 2:6

34 Isus im odgovori: Ne stoji li napisano u zakonu vašem: Ja rekoh: bogovi ste?

Ps. 82:6, 1 Kor. 14:21

35 Ako one nazva bogovima kojima reč Božija bi, i pismo se ne može pokvariti;

Rim. 13:1

36 Kako vi govorite Onome kog Otac posveti i posla na svet: Hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božji?

Lk. 1:35, Jn. 3:17, Jn. 6:27, Jn. 9:35

37 Ako ne tvorim dela Oca svog ne verujte mi.

Jn. 15:24

38 Ako li tvorim, ako meni i ne verujete, delima mojim verujte, da poznate i verujete da je Otac u meni i ja u Njemu.

Jn. 14:10

39 Tada opet gledahu da Ga uhvate; ali im se izmače iz ruku.

Lk. 4:29

40 I otide opet preko Jordana na ono mesto gde Jovan pre krštavaše; i osta onde.

Mt. 19:1, Mk. 10:1, Jn. 1:28, Jn. 11:6

41 I mnogi dođoše k Njemu i govorahu: Jovan ne učini ni jednog čuda, ali sve što kaza Jovan za Ovog istina beše.

42 I mnogi verovaše Ga onde.

Jn. 8:30, Jn. 11:45

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I