Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I prolazeći vide čoveka slepog od rođenja.

2 I zapitaše Ga učenici Njegovi govoreći: Ravi! Ko sagreši, ili ovaj ili roditelji njegovi, te se rodi slep?

Lk. 13:2, Dela 28:4

3 Isus odgovori: Ni on sagreši ni roditelji njegovi, nego da se jave dela Božija na njemu.

Mt. 11:5, Jn. 11:4, Dela 4:21

4 Meni valja raditi dela Onog koji me posla dok je dan: doći će noć kad niko ne može raditi.

Prop. 9:10, Jn. 4:34, Jn. 5:19, Jn. 5:36, Jn. 11:9, Jn. 12:35, Jn. 17:4

5 Dok sam na svetu videlo sam svetu.

Isa. 42:6, Isa. 49:6, Lk. 2:32, Jn. 1:5, Jn. 1:9, Jn. 3:19, Jn. 8:12, Dela 13:47, 1 Jn. 2:8

6 Rekavši ovo pljunu na zemlju i načini kao od pljuvačke, i pomaza kalom oči slepome,

Mk. 7:33

7 I reče: Idi umij se u banji siloamskoj (koje znači poslan). Otide, dakle, i umi se, i dođe gledajući.

2 Moj. 4:11, 2 Car. 5:10, 2 Car. 5:14, Nem. 3:15, Ps. 146:8, Isa. 8:6, Isa. 29:18, Isa. 35:5, Isa. 42:7, Lk. 13:4, Jn. 11:37

8 A susedi i koji ga behu videli pre da beše slep govorahu: Nije li ovo onaj što seđaše i prošaše?

9 Jedni govorahu: On je; a drugi: Nalik je na nj. A on govoraše: Ja sam.

10 Tada mu govorahu: Kako ti se otvoriše oči?

11 On odgovori i reče: Čovek koji se zove Isus načini kao, i pomaza oči moje, i reče mi: Idi u banju siloamsku i umij se. A kad otidoh i umih se, progledah.

12 Tada mu rekoše: Gde je on? Reče: Ne znam.

13 Tada ga povedoše k farisejima, onog što beše nekad slep.

14 A beše subota kad načini Isus kao i otvori mu oči.

15 Tada ga opet pitahu i fariseji kako progleda. A on im reče: Kao metnu mi na oči, i umih se i vidim.

16 Tada govorahu neki od fariseja: Nije ovaj čovek od Boga jer ne svetkuje subote. Drugi govorahu: Kako može čovek grešan takva čudesa činiti? I posta raspra među njima.

Lk. 12:51, Jn. 3:2, Jn. 7:12, Jn. 7:43, Jn. 9:24

17 Rekoše, dakle, opet slepcu: Šta kažeš ti za njega što ti otvori oči tvoje? A on reče: Prorok je.

5 Moj. 18:15, Jn. 4:19

18 Tada Jevreji ne verovaše za njega da beše slep i progleda, dok ne dozvaše roditelje onog što je progledao,

19 I zapitaše ih govoreći: Je li ovo vaš sin za koga vi govorite da se rodi slep? Kako, dakle, sad vidi?

20 A roditelji njegovi odgovoriše im i rekoše: Znamo da je ovo sin naš i da se rodi slep,

21 A kako sad vidi ne znamo: ili ko mu otvori oči mi ne znamo; on je veliki, pitajte njega, neka sam kaže za sebe.

22 Ovo rekoše roditelji njegovi, jer se bojahu Jevreja; jer se Jevreji behu dogovorili da bude isključen iz zbornice ko Ga prizna za Hrista.

Jn. 7:13, Jn. 12:42, Dela 5:13

23 Zato rekoše roditelji njegovi: On je veliki, pitajte njega.

24 Tada, po drugi put dozvaše čoveka koji je bio slep i rekoše mu: Daj Bogu slavu; mi znamo da je čovek ovaj grešan.

Is.N. 7:19, 1 Sam. 6:5, Isa. 66:5, Jn. 5:23

25 A on odgovori i reče: Je li grešan ne znam; samo znam da ja bejah slep, a sad vidim.

Isa. 43:8

26 Tada mu opet rekoše: Šta ti učini, kako otvori oči tvoje?

27 Odgovori im: Ja vam već kazah, i ne slušaste; šta ćete opet slušati? Već ako i vi hoćete učenici njegovi da budete?

28 A oni ga ukoriše, i rekoše mu: Ti si učenik njegov, a mi smo učenici Mojsijevi.

Jn. 5:45

29 Mi znamo da s Mojsijem govori Bog; a ovog ne znamo otkuda je

Jn. 1:10, Jn. 7:8, Jn. 8:14, 2 Kor. 2:16

30 A čovek odgovori i reče im: To i jeste za čudo što vi ne znate otkud je, a On otvori oči moje.

Jn. 3:10

31 A znamo da Bog ne sluša grešnika; nego ako ko poštuje Boga i volju Njegovu tvori, onog sluša.

Jov 27:9, Ps. 18:41, Ps. 34:15, Priče 1:28, Priče 15:29, Isa. 1:15, Jer. 11:11, Jezek. 8:18, Mih. 3:4, Zah. 7:13

32 Otkako je sveta nije čuveno da ko otvori oči rođenom slepcu.

33 Kad On ne bi bio od Boga ne bi mogao ništa činiti.

34 Odgovoriše i rekoše mu: Ti si se rodio sav u gresima, pa zar ti nas da učiš? I isteraše ga napolje.

35 Isus ču da ga isteraše napolje; i našavši ga reče mu; veruješ li ti Sina Božijeg?

Mt. 14:33, Mk. 1:1, Jn. 10:36, 1 Jn. 5:13

36 On odgovori i reče: Ko je, Gospode, da Ga verujem?

37 A Isus mu reče: i video si ga, i koji govori s tobom Ga je.

Mt. 13:11, Jn. 4:26, Jn. 8:25

38 A on reče: Verujem Gospode! I pokloni Mu se.

39 I reče Isus: Ja dođoh na sud na ovaj svet, da vide koji ne vide, i koji vide da postanu slepi.

Mt. 13:13, Lk. 2:34, Jn. 3:17, Jn. 5:22, Dela 28:26, 2 Kor. 2:16

40 I čuše ovo neki od fariseja koji behu s Njim, i rekoše Mu: Eda li smo mi slepi?

Rim. 2:19

41 Reče im Isus: Kada biste bili slepi ne biste imali greha, a sad govorite da vidite, tako vaš greh ostaje.

Jn. 15:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I