Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I treći dan bi svadba u Kani galilejskoj, i onde beše mati Isusova.

2 A pozvan beše i Isus i učenici Njegovi na svadbu.

3 I kad nesta vina, reče mati Isusova Njemu: Nemaju vina.

4 Isus joj reče: Šta je meni do tebe ženo? Još nije došao moj čas.

2 Sam. 16:10, Prop. 3:1, Lk. 2:49, Jn. 7:6, Jn. 12:23, Jn. 19:26, Gal. 2:5

5 Reče mati Njegova slugama: Šta god vam reče učinite.

6 A onde beše šest vodenih sudova od kamena, postavljenih po običaju jevrejskog čišćenja, koji uzimahu po dva ili po tri vedra.

Mk. 7:3, Jev. 10:22

7 Reče im Isus: Napunite sudove vode. I napuniše ih do vrha.

8 I reče im: Zahvatite sad i nosite kumu. I odnesoše.

9 A kad okusi kum od vina koje je postalo od vode, i ne znaše otkuda je (a sluge znahu koje su zahvatile vodu), zovnu kum ženika,

Jn. 4:46

10 I reče mu: Svaki čovek najpre dobro vino iznosi, a kad se opiju onda rđavije; a ti si čuvao dobro vino dosle.

11 Ovo učini Isus početak čudesima u Kani galilejskoj, i pokaza slavu svoju; i učenici Njegovi verovaše Ga.

5 Moj. 5:24, Is.N. 19:28, 1 Car. 17:24, Ps. 72:19, Jn. 1:14, Jn. 4:54

12 Potom siđe u Kapernaum, On i mati Njegova, i braća Njegova, i učenici Njegovi, i onde stajaše ne mnogo dana.

Mt. 12:46

13 I blizu beše pasha jevrejska, i iziđe Isus u Jerusalim.

2 Moj. 12:14, 4 Moj. 28:16, 5 Moj. 16:1, Jn. 5:1, Jn. 6:4, Jn. 11:55

14 I nađe u crkvi gde sede oni što prodavahu volove i ovce i golubove, i koji novce menjahu.

Mt. 21:12, Mk. 11:15, Lk. 19:45

15 I načinivši bič od uzica, izgna sve iz crkve, i ovce i volove; i menjačima prosu novce i stolove ispremeta;

16 I reče onima što prodavahu golubove: Nosite to odavde, i ne činite od doma Oca mog dom trgovački.

Ps. 93:5, 1 Tim. 6:9

17 A učenici se Njegovi opomenuše da u pismu stoji: Revnost za kuću Tvoju izjede me.

Ps. 69:9

18 A Jevreji odgovarajući rekoše Mu: Kakav nam znak pokazuješ, da to možeš činiti?

19 Isus odgovori i reče im: Razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti.

Mt. 26:61, Mt. 27:40, Mk. 14:58, Mk. 15:29

20 A Jevreji rekoše: Četrdeset i šest godina građena je ova crkva, a ti za tri dana da je podigneš?

21 A On govoraše za crkvu tela svog.

Mt. 26:61, 1 Kor. 3:16, 2 Kor. 6:16, Ef. 2:20, Ef. 2:22, Kol. 2:9, Jev. 8:2

22 A kad usta iz mrtvih, opomenuše se učenici Njegovi da ovo govoraše, i verovaše pismu i reči koju reče Isus.

Lk. 24:8, Lk. 24:25, Lk. 24:45, Jn. 14:26

23 A kad beše u Jerusalimu na praznik pashe, mnogi verovaše u ime Njegovo, videći čudesa Njegova koja činjaše.

24 Ali Isus ne poveravaše im sebe; jer ih sve znaše,

25 I ne trebaše Mu da ko svedoči za čoveka; jer sam znaše šta beše u čoveku.

1 Sam. 16:7, 1 Dn. 28:9, Isa. 11:3, Mt. 9:4, Mk. 2:8, Jn. 6:64, Dela 1:24, Otk. 2:23

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I