Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.

Priče 8:30, Isa. 9:6, Zah. 13:7, Filip. 2:6, Otk. 19:13

2 Ona beše u početku u Boga.

Priče 8:30

3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.

1 Moj. 1:1

4 U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima.

5 I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.

Jn. 3:19

6 Posla Bog čoveka po imenu Jovana.

Mal. 3:1

7 Ovaj dođe za svedočanstvo da svedoči za Videlo da svi veruju kroza nj.

8 On ne beše Videlo, nego da svedoči za Videlo.

Dela 13:25

9 Beše Videlo istinito koje obasjava svakog čoveka koji dolazi na svet.

Isa. 49:6

10 Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.

Ps. 33:6, 1 Kor. 8:6

11 K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše.

Ps. 69:8, Lk. 19:14

12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,

Isa. 56:5, Rim. 8:15, 2 Pet. 1:4

13 Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

5 Moj. 30:6, Jak. 1:18

14 I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.

Isa. 40:5, Mt. 1:20, Mt. 17:2, Jn. 2:11, Rim. 1:3, Kol. 2:3, 1 Tim. 3:16, Jev. 2:14

15 Jovan svedoči za Njega i viče govoreći: Ovaj beše za koga rekoh: Koji za mnom ide preda mnom postade, jer pre mene beše.

Kol. 1:17

16 I od punine Njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću.

Ef. 1:6

17 Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista.

2 Moj. 20:1, Jer. 31:32, Lk. 14:6, Rim. 5:21

18 Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.

2 Moj. 33:20, Priče 8:30, Jn. 6:46, 1 Jn. 4:9

19 I ovo je svedočanstvo Jovanovo kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i Levite da ga zapitaju: Ko si ti?

Lk. 3:15

20 I on prizna, i ne zataji, i prizna: Ja nisam Hristos.

Jn. 1:8, Jn. 3:28, Dela 13:25

21 I zapitaše ga: Ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: Nisam. Jesi li prorok? I odgovori: Nisam.

Mal. 4:5, Lk. 1:17

22 A oni mu rekoše: Ko si? Da možemo kazati onima što su nas poslali: Šta kažeš za sebe?

23 Reče: Ja sam glas onog što viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji; kao što kaza Isaija prorok.

Isa. 40:3, Jn. 3:28

24 I behu poslanici od fariseja,

25 I zapitaše ga govoreći mu: Zašto, dakle, krštavaš kad ti nisi Hristos ni Ilija ni prorok?

26 Odgovori im Jovan govoreći: Ja krštavam vodom a među vama stoji koga vi ne znate.

Mal. 3:1

27 On je Onaj što će doći za mnom, koji beše preda mnom; kome ja nisam dostojan odrešiti remen na obući Njegovoj.

Jn. 10:41

28 Ovo bi u Vitaniji preko Jordana gde Jovan krštavaše.

29 A sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu, i reče: Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta.

2 Moj. 12:3, Isa. 53:7, Jn. 1:36, 1 Kor. 15:3, Gal. 1:4, Jev. 1:3, Jev. 2:17, Jev. 9:28, 1 Pet. 1:19, 1 Jn. 2:2, Otk. 1:5, Otk. 5:6

30 Ovo je Onaj za koga ja rekoh: Za mnom ide čovek koji preda mnom postade, jer pre mene beše.

Jn. 10:41

31 I ja Ga ne znadoh: nego da se javi Izrailju zato ja dođoh da krstim vodom.

32 I svedoči Jovan govoreći: Videh Duha gde silazi s neba kao golub i stade na Njemu.

Mk. 1:10

33 I ja Ga ne znadoh; nego Onaj koji me posla da krstim vodom On mi reče: Na koga vidiš da silazi Duh i stoji na Njemu to je Onaj koji će krstiti Duhom Svetim.

Jn. 14:26, Jn. 20:22, Dela 1:5, Dela 2:4, Dela 4:8, Dela 4:31, Dela 7:55

34 I ja videh i zasvedočih da je ovaj Sin Božji.

Jn. 10:41

35 A sutradan, opet, stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih,

36 I videvši Isusa gde ide, reče: Gle, jagnje Božije.

37 I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom.

38 A Isus obazrevši se i videvši ih gde idu za Njim, reče im: Šta ćete? A oni Mu rekoše: Ravi! (koje znači: učitelju) gde stojiš?

39 I reče im: Dođite i vidite. I otidoše, i videše gde stajaše; i ostaše u Njega onaj dan. A beše oko devetog sahata.

40 A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za Njim beše Andrija, brat Simona Petra;

Mt. 4:18

41 On nađe najpre brata svog Simona, i reče mu: Mi nađosmo Mesiju, koje znači Hristos.

42 I dovede ga k Isusu. A Isus pogledavši na nj reče: Ti si Simon, sin Jonin; ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar.

43 A sutradan namisli izići u Galileju, i nađe Filipa, i reče mu: Hajde za mnom.

44 A Filip beše iz Vitsaide, iz grada Andrijinog i Petrovog.

Jn. 12:21

45 Filip nađe Natanaila, i reče mu: Za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađosmo Ga, Isusa sina Josifova iz Nazareta.

1 Moj. 3:15, 1 Moj. 22:18, 1 Moj. 49:10, 4 Moj. 21:9, 5 Moj. 18:18, Ps. 16:9, Ps. 132:11, Isa. 9:6, Isa. 40:10, Isa. 50:6, Jer. 23:5, Jer. 33:14, Jezek. 34:23, Mih. 5:2, Mih. 7:20, Zah. 6:12, Zah. 9:9, Jn. 21:2

46 I reče mu Natanailo: Iz Nazareta može li biti šta dobro? Reče mu Filip: Dođi i vidi.

Isa. 53:2

47 A Isus videvši Natanaila gde ide k Njemu reče za njega: Evo pravog Izrailjca u kome nema lukavstva.

48 Reče Mu Natanailo: Kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: Pre nego te pozva Filip videh te kad beše pod smokvom.

49 Odgovori Natanailo i reče Mu: Ravi! Ti si Sin Božiji, Ti si Car Izrailjev.

Mt. 21:5, Mt. 27:11, Mk. 15:2, Lk. 23:3, Jn. 18:33, Jn. 19:14

50 Odgovori Isus i reče mu: Što ti kazah da te videh pod smokvom zato veruješ; videćeš više od ovog.

51 I reče mu: Zaista, zaista vam kažem: Odsele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k Sinu čovečijem.

1 Moj. 28:12, Dan. 7:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I