Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kaza im pak i priču kako se treba svagda moliti Bogu, i ne dati da dotuži,

1 Moj. 32:9, Ps. 55:16, Lk. 11:5, Lk. 11:8, Rim. 12:12, Ef. 6:18, Filip. 4:6, Kol. 4:2

2 Govoreći: U jednom gradu beše jedan sudija koji se Boga ne bojaše i ljudi ne stiđaše.

3 A u onom gradu beše jedna udovica i dolažaše k njemu govoreći: Ne daj me mom suparniku.

4 I ne htede zadugo. A najposle reče u sebi: Ako se i ne bojim Boga i ljudi ne sramim,

5 No budući da mi dosađuje ova udovica, odbraniću je, da mi jednako ne dolazi i ne dosađuje.

Sud. 16:16, Lk. 11:8

6 Tada reče Gospod: Čujte šta govori nepravedni sudija.

7 A kamoli Bog neće odbraniti izbranih svojih koji Ga mole dan i noć?

1 Sam. 24:13, Jer. 20:12, Lk. 11:13, Lk. 21:29, 2 Sol. 1:6

8 Kažem vam da će ih odbraniti brzo. Ali Sin čovečiji kad dođe hoće li naći veru na zemlji?

Priče 20:6, Jev. 10:37, 2 Pet. 3:8

9 A i drugima koji mišljahu za sebe da su pravednici i druge uništavahu kaza priču ovu:

Priče 30:12, Lk. 10:29, Jn. 9:28, Rim. 14:3, Filip. 3:4

10 Dva čoveka uđoše u crkvu da se mole Bogu, jedan farisej i drugi carinik.

Mt. 21:12

11 Farisej stade i moljaše se u sebi ovako: Bože! Hvalim te što ja nisam kao ostali ljudi: hajduci, nepravednici, preljubočinci ili kao ovaj carinik.

Ps. 135:2, Isa. 1:15, 2 Kor. 10:12, Otk. 3:17

12 Postim dvaput u nedelji; dajem desetak od svega što imam.

13 A carinik izdaleka stajaše, i ne htede ni očiju podignuti na nebo, nego bijaše prsi svoje govoreći: Bože! Milostiv budi meni grešnome.

Ps. 40:12, Lk. 23:48

14 Kažem vam da ovaj otide opravdan kući svojoj, a ne onaj. Jer svaki koji se sam podiže poniziće se; a koji se sam ponižuje podignuće se.

Jov 22:29, Isa. 2:11, Jak. 4:6, 1 Pet. 5:5

15 Donošahu k Njemu i decu da ih se dotakne; a kad videše učenici, zapretiše im.

Mt. 19:12, Mt. 19:13

16 A Isus dozvavši ih reče: Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takvih carstvo Božije.

Priče 8:17, 1 Kor. 14:20

17 I kažem vam zaista: koji ne primi carstvo Božije kao dete, neće ući u njega.

18 I zapita Ga jedan knez govoreći: Učitelju blagi! Šta da učinim da nasledim život večni?

Mt. 19:16

19 A Isus reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.

20 Zapovesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.

2 Moj. 20:12, 5 Moj. 5:16, Rim. 13:9, Ef. 6:2, Kol. 3:20

21 A on reče: Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.

22 A kad to ču Isus reče mu: Još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.

Mt. 6:19, 1 Tim. 6:19

23 A kad on ču to postade žalostan, jer beše vrlo bogat.

24 A kad ga vide Isus gde postade žalostan, reče: Kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!

5 Moj. 6:10, Ps. 10:3, Priče 11:28, 1 Tim. 6:9, Jak. 2:5

25 Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatom ući u carstvo Božije.

26 A oni koji slušahu rekoše: Ko se dakle može spasti?

27 A On reče: Šta je u ljudi nemoguće u Boga je moguće.

1 Moj. 18:14, Jov 42:2, Jer. 32:17, Zah. 8:6

28 A Petar reče: Eto mi smo ostavili sve i za Tobom idemo.

Mt. 19:27

29 A On im reče: Zaista vam kažem: nema nijednoga koji bi ostavio kuću, ili roditelje, ili braću, ili sestre, ili ženu, ili decu carstva radi Božijeg,

5 Moj. 33:9

30 Koji neće primiti više u ovo vreme, i na onom svetu život večni.

Jov 42:10, Otk. 2:17

31 Uze pak dvanaestoricu i reče im: Evo idemo gore u Jerusalim, i sve će se svršiti što su proroci pisali za Sina čovečijeg.

Ps. 22:1, Ps. 22:29, Isa. 53:1, Isa. 53:10, Mt. 16:21, Mt. 20:17, Mk. 10:33

32 Jer će Ga predati neznabošcima, i narugaće Mu se, i ružiće Ga, i popljuvaće Ga,

Mt. 27:2, Lk. 23:1, Jn. 18:28, Dela 3:13

33 I biće Ga, i ubiće Ga; i treći dan ustaće.

34 I oni ništa od toga ne razumeše, i beseda ova beše od njih sakrivena, i ne razumeše šta im se kaza.

Mk. 9:32, Lk. 2:50, Jn. 10:6, Jn. 12:16

35 A kad se približi k Jerihonu, jedan slepac seđaše kraj puta proseći.

Mt. 20:29, Mk. 10:46

36 A kad ču narod gde prolazi zapita: Šta je to?

37 I kazaše mu da Isus Nazarećanin prolazi.

38 I povika govoreći: Isuse, sine Davidov! Pomiluj me.

39 I prećahu mu oni što iđahu napred da ućuti; a on još više vikaše: Sine Davidov! Pomiluj me.

40 I Isus stade i zapovedi da Mu ga dovedu; a kad Mu se približi, zapita ga

Jev. 2:17

41 Govoreći: Šta hoćeš da ti učinim? A on reče: Gospode! Da progledam.

42 A Isus reče: Progledaj; vera tvoja pomože ti.

Lk. 17:19

43 I odmah progleda, i pođe za Njim hvaleći Boga. I svi ljudi koji videše hvaljahu Boga.

Ps. 33:9, Ps. 103:1, Isa. 35:5, Lk. 5:26, Lk. 8:38, Dela 4:21, 1 Pet. 2:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I