Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A učenicima reče: Nije moguće da ne dođu sablazni; ali teško onome s koga dolaze;

Mt. 13:41, Mt. 18:6, Mt. 18:7, Mk. 9:42, 1 Kor. 11:19, 2 Sol. 1:6, Juda 1:11, Otk. 2:14

2 Bolje bi mu bilo da mu se vodenični kamen obesi o vratu, i da ga bace u more, nego da sablazni jednog od ovih malih.

3 Čuvajte se. Ako ti sagreši brat tvoj, nakaraj ga; pa ako se pokaje, oprosti mu.

3 Moj. 19:17, Priče 17:10, Mt. 18:15, 1 Kor. 13:4, Kol. 3:12, Jak. 5:19

4 I ako ti sedam puta na dan sagreši, i sedam puta na dan dođe k tebi i reče: Kajem se, oprosti mu.

Sud. 11:8

5 I rekoše apostoli Gospodu: Dometni nam vere.

6 A Gospod reče: Kad biste imali vere koliko zrno gorušičino, i rekli biste ovom dubu: Iščupaj se i usadi se u more, i poslušao bi vas.

Mt. 17:20, Mk. 9:23, Mk. 11:23

7 Koji pak od vas kad ima slugu koji ore ili čuva stoku pa kad dođe iz polja, kaže mu: Hodi brzo i sedi za trpezu?

8 Nego ne kaže li mu: Ugotovi mi da večeram, i zapregni se te mi služi dok jedem i pijem, pa onda i ti jedi i pij?

Lk. 12:37

9 Eda li će on zahvaliti sluzi tom kad svrši šta mu se zapovedi? Ne verujem.

10 Tako i vi kad svršite sve što vam je zapoveđeno, govorite: Mi smo zaludne sluge, jer učinismo šta smo bili dužni činiti.

Jov 22:2, Jov 22:3, Jov 35:7, Ps. 16:2, Mt. 25:37, Rim. 3:12, 1 Kor. 9:16, Filim. 1:11

11 I kad iđaše u Jerusalim, On prolažaše između Samarije i Galileje.

Lk. 9:51, Jn. 4:4

12 I kad ulažaše u jedno selo sretoše Ga deset gubavih ljudi, koji staše izdaleka,

3 Moj. 13:46, 4 Moj. 5:2

13 I podigoše glas govoreći: Isuse učitelju! Pomiluj nas.

14 I videvši ih reče im: Idite i pokažite se sveštenicima. I oni idući očistiše se.

3 Moj. 13:2, 3 Moj. 13:23, Mt. 8:4

15 A jedan od njih videvši da se isceli povrati se hvaleći Boga glasno,

Ps. 103:1

16 I pade ničice pred noge Njegove, i zahvali Mu. I to beše Samarjanin.

2 Car. 17:24, Jn. 4:9, Dela 1:8

17 A Isus odgovarajući reče: Ne isceliše li se desetorica? Gde su dakle devetorica?

18 Kako se među njima koji ne nađe da se vrati da zahvali Bogu, nego sam ovaj tuđin?

19 I reče mu: Ustani, idi; vera tvoja pomože ti.

Mt. 9:22, Mk. 5:34

20 A kad Ga upitaše fariseji: Kad će doći carstvo Božije? Odgovarajući reče im: Carstvo Božije neće doći da se vidi;

Dela 1:6

21 Niti će se kazati: Evo ga ovde ili onde; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.

Rim. 14:17, Kol. 1:27

22 A učenicima reče: Doći će vreme kad ćete zaželeti da vidite jedan dan Sina čovečijeg, i nećete videti.

Mt. 9:15, Jn. 17:12

23 I reći će vam: Evo ovde je, ili: Eno onde; ali ne izlazite, niti tražite.

Mt. 24:23, Lk. 21:8, 1 Jn. 4:1

24 Jer kao što munja sine s neba, i zasvetli se preko svega što je pod nebom, tako će biti i Sin čovečiji u svoj dan.

Jezek. 1:14, 1 Tim. 6:15

25 Ali Mu najpre treba mnogo postradati, i okrivljenom biti od roda ovog.

Lk. 9:22

26 I kako je bilo u vreme Nojevo onako će biti u dane Sina čovečijeg:

1 Moj. 7:1, Isa. 22:13

27 Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se do onog dana kad Noje uđe u kovčeg, i dođe potop i pogubi sve.

1 Moj. 7:21, Lk. 20:34

28 Tako kao što bi u dane Lotove: jeđahu, pijahu, kupovahu, prodavahu, sađahu, zidahu;

1 Moj. 19:1

29 A u dan kad iziđe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor iz neba i pogubi sve.

Jer. 50:40

30 Tako će biti i u onaj dan kad će se javiti Sin čovečiji.

Mt. 24:3, Mt. 24:27, Mk. 13:26, 2 Sol. 1:7, Otk. 1:7

31 U onaj dan koji se desi na krovu, a pokućstvo njegovo u kući, neka ne silazi da ga uzme; i koji se desi u polju, tako neka se ne vraća natrag.

Mk. 13:15

32 Opominjite se žene Lotove.

1 Moj. 19:26

33 Koji pođe da sačuva dušu svoju, izgubiće je; a koji je izgubi, oživeće je.

Mt. 16:25

34 Kažem vam: u onu noć biće dva na jednom odru, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti;

1 Sol. 4:17

35 Dve će mleti zajedno, jedna će se uzeti a druga će se ostaviti;

36 Dva će biti na njivi, jedan će se uzeti a drugi će se ostaviti.

37 I odgovarajući rekoše Mu: Gde, Gospode? A On im reče: Gde je strvina onamo će se i orlovi skupiti.

Jov 39:33, Mt. 24:28

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I