Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A učenicima svojim govoraše: Beše jedan čovek bogat koji imaše pristava, i toga oblagaše kod njega da mu prosipa imanje,

Ps. 24:1

2 I dozvavši ga reče mu: Šta ovo ja čujem za tebe? Daj račun kako si kućio kuću: jer više ne možeš kućom upravljati.

Prop. 1:9, Rim. 14:12, 2 Kor. 5:10, 1 Pet. 4:5

3 A pristav od kuće reče u sebi: Šta ću činiti? Gospodar moj uzima od mene upravljanje kuće: kopati ne mogu, prositi stidim se.

4 Znam šta ću činiti da bi me primili u kuće svoje kad mi se oduzme upravljanje kuće.

5 I dozvavši redom dužnike gospodara svog reče prvom: Koliko si dužan gospodaru mom?

6 A on reče: Sto oka ulja. I reče mu: Uzmi pismo svoje i sedi brzo te napiši pedeset.

7 A potom reče drugom: A ti koliko si dužan? A on reče: Sto oka pšenice. I reče mu: Uzmi pismo svoje i napiši osamdeset.

8 I pohvali gospodar nevernog pristava što mudro učini; jer su sinovi ovog veka mudriji od sinova videla u svom naraštaju.

Jn. 12:36, Ef. 5:8, 1 Sol. 5:5

9 I ja vama kažem: načinite sebi prijatelje nepravednim bogatstvom, da bi vas kad osiromašite primili u večne kuće.

Dan. 4:27, Mt. 6:19, Lk. 11:41, 1 Tim. 6:17

10 Koji je veran u malom i u mnogom je veran; a ko je neveran u malom i u mnogom je neveran.

Mt. 25:21, Lk. 19:17

11 Ako dakle u nepravednom bogatstvu verni ne biste, ko će vam u istinom verovati?

Ef. 3:8, Otk. 3:18

12 I ako u tuđem ne biste verni, ko će vam dati vaše?

13 Nikakav pak sluga ne može dva gospodara služiti; jer ili će na jednog mrzeti, a drugog ljubiti, ili će jednog voleti a za drugog ne mariti. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

Mt. 6:24

14 A ovo sve slušahu i fariseji, koji behu srebroljupci, i rugahu Mu se.

Mt. 23:14, Titu 1:11

15 I reče im: Vi ste oni koji se gradite pravedni pred ljudima; ali Bog zna srca vaša; jer šta je u ljudi visoko ono je mrzost pred Bogom.

1 Sam. 16:7, 1 Dn. 28:9, 2 Dn. 6:30, Ps. 7:9, Priče 15:11, Mt. 6:2, Mt. 6:5, Mt. 6:16, Lk. 10:29, Jak. 4:4

16 Zakon i proroci su do Jovana; odsele se carstvo Božije propoveda jevanđeljem, i svaki navaljuje da uđe u njega.

Mt. 11:12

17 Lakše je, pak, nebu i zemlji proći negoli jednoj titli iz zakona propasti.

Ps. 102:26, Isa. 40:8, 1 Pet. 1:25

18 Svaki koji pušta ženu svoju i uzima drugu, preljubu čini; i koji se ženi puštenicom, preljubu čini.

Mk. 10:11, 1 Kor. 7:10

19 Čovek neki, pak, beše bogat, koji se oblačaše u skerlet i u svilu, i življaše svaki dan gospodski i veseljaše se.

20 A beše jedan siromah, po imenu Lazar, koji ležaše pred njegovim vratima gnojav,

Jev. 11:37

21 I željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatog; još i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov.

22 A kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avraamovo; a umre i bogati, i zakopaše ga.

Ps. 34:7, Ps. 91:10, Ps. 91:12, Mt. 8:11, Jev. 1:14, Jak. 2:5

23 I u paklu kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avraama i Lazara u naručju njegovom,

24 I povikavši reče: Oče Avraame! Smiluj se na me i pošlji mi Lazara neka umoči u vodu vrh od prsta svog, i da mi rashladi jezik; jer se mučim u ovom plamenu.

Isa. 66:24, Zah. 14:12, Mk. 9:44, Jev. 10:31

25 A Avraam reče: Sinko! Opomeni se da si ti primio dobra svoja u životu svom, i Lazar opet zla; a sad se on teši, a ti se mučiš.

Jov 21:13, Ps. 17:14, Lk. 6:24

26 I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da ovi koji bi hteli odovud k vama preći, ne mogu, niti oni otuda k nama da prelaze.

2 Sol. 1:9

27 Tada reče: Molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mog,

28 Jer imam pet braće: neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja.

29 Reče mu Avraam: Oni imaju Mojsija i proroke, neka njih slušaju.

Isa. 8:20, Jn. 5:39, Jn. 5:45, Dela 15:21, 2 Tim. 3:15

30 A on reče: Ne, oče Avraame! Nego ako im dođe ko iz mrtvih pokajaće se.

31 A Avraam reče mu: Ako ne slušaju Mojsija i proroke, da ko i iz mrtvih ustane neće verovati.

Jn. 11:47, Jn. 12:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I