Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I približavahu se k Njemu svi carinici i grešnici da Ga čuju.

Jezek. 18:23, Mt. 9:10, Mk. 2:15, Lk. 5:29, 1 Tim. 1:15

2 I vikahu na Njega fariseji i književnici govoreći: Ovaj prima grešnike i jede s njima.

Dela 11:3, Gal. 2:12

3 A On im kaza priču ovu govoreći:

4 Koji čovek od vas imajući sto ovaca i izgubivši jednu od njih ne ostavi devedeset i devet u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe?

Jer. 33:13, Mt. 18:12, 1 Pet. 2:25

5 I našavši digne je na rame svoje radujući se,

6 I došavši kući sazove prijatelje i susede govoreći im: Radujte se sa mnom: ja nađoh svoju ovcu izgubljenu.

1 Pet. 2:10

7 Kažem vam da će tako biti veća radost na nebu za jednog grešnika koji se kaje, negoli za devedeset i devet pravednika kojima ne treba pokajanje.

Priče 30:12, Lk. 5:32

8 Ili koja žena imajući deset dinara, ako izgubi jedan dinar, ne zapali sveće, i ne pomete kuće, i ne traži dobro dok ne nađe?

9 I našavši sazove drugarice i susede govoreći: Radujte se sa mnom: ja nađoh dinar izgubljeni.

10 Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božijima za jednog grešnika koji se kaje.

11 I reče: Jedan čovek imaše dva sina,

12 I reče mlađi od njih ocu: Oče! Daj mi deo imanja što pripada meni. I otac im podeli imanje.

Mk. 12:44

13 I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje, i otide u daleku zemlju; i onamo prosu imanje svoje živeći besputno.

Ps. 81:12, Jer. 2:5, Rim. 1:21

14 A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji, i on se nađe u nevolji.

15 I otišavši pribi se kod jednog čoveka u onoj zemlji; i on ga posla u polje svoje da čuva svinje.

Mt. 8:32

16 I željaše napuniti trbuh svoj roščićima koje svinje jeđahu, i niko mu ih ne davaše.

17 A kad dođe k sebi, reče: Koliko najamnika u oca mog imaju hleba i suviše, a ja umirem od gladi!

Dan. 4:34

18 Ustaću i idem ocu svom, pa ću mu reći: Oče! Sagreših Nebu i tebi,

3 Moj. 26:40, 1 Car. 8:47, 2 Dn. 33:12, Jov 33:27, Ps. 25:11, Priče 28:13, Jer. 50:4, Jer. 50:6, Plač 3:40, Lk. 15:21, Lk. 18:13, 1 Jn. 1:9

19 I već nisam dostojan nazvati se sin tvoj: primi me kao jednog od svojih najamnika.

Lk. 7:7

20 I ustavši otide ocu svom. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov, i sažali mu se, i potrčavši zagrli ga i celiva ga.

Isa. 49:15, Jona 3:10, Dela 2:39, Ef. 2:13

21 A sin mu reče: Oče, sagreših Nebu i tebi, i već nisam dostojan nazvati se sin tvoj.

Ps. 51:4, 1 Kor. 8:12

22 A otac reče slugama svojim: Iznesite najlepšu haljinu i obucite ga, i podajte mu prsten na ruku i obuću na noge.

Ps. 45:13, Isa. 61:10, Gal. 3:27, Filip. 3:8, Otk. 19:8

23 I dovedite tele ugojeno te zakoljite, da jedemo i da se veselimo.

24 Jer ovaj moj sin beše mrtav, i ožive; i izgubljen beše, i nađe se. I stadoše se veseliti.

Isa. 35:10, Rim. 6:13, Ef. 2:1, Kol. 1:13

25 A sin njegov stariji beše u polju, i dolazeći kad se približi kući ču pevanje i podvikivanje.

26 I dozvavši jednog od slugu zapita: Šta je to?

27 A on mu reče: Brat tvoj dođe; i otac tvoj zakla tele ugojeno, što ga je zdravog video.

28 A on se rasrdi i ne htede da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga.

Jezek. 16:56, Jona 4:1, Dela 11:2

29 A on odgovarajući reče ocu: Eto te služim toliko godina, i nikad ne prestupih tvoje zapovesti, pa meni nikad nisi dao jare da bih se proveselio sa svojim društvom;

Mt. 20:11, Rim. 7:9

30 A kad dođe taj tvoj sin koji ti je imanje prosuo s kurvama, zaklao si mu tele ugojeno.

31 A on mu reče: Sine! Ti si svagda sa mnom, i sve je moje tvoje.

32 Trebalo se razveseliti i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše, i ožive; i izgubljen beše, i nađe se.

Rim. 15:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I