Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad se moljaše Bogu na jednom mestu pa presta, reče Mu neki od učenika Njegovih: Gospode! Nauči nas moliti se Bogu, kao što i Jovan nauči svoje učenike.

Ps. 10:17, Ps. 19:14, Rim. 8:26, 2 Kor. 3:5, Jak. 4:3, Juda 1:20

2 A On im reče: Kad se molite Bogu govorite: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje; da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;

2 Dn. 20:6, Ps. 11:4, Isa. 9:7, Isa. 63:16, Dan. 7:14, Mt. 5:16

3 Hleb naš potrebni daj nam svaki dan;

4 I oprosti nam grehe naše, jer i mi opraštamo svakom dužniku svom; i ne navedi nas u napast; nego nas izbavi oda zla.

Mt. 6:12, Mt. 6:13, Mt. 6:14, Lk. 22:46, 1 Kor. 10:13, Ef. 4:32, Jak. 1:13, Otk. 3:10

5 I reče im: Koji od vas ima prijatelja, i otide mu u ponoći i reče mu: Prijatelju! Daj mi tri hleba u zajam;

Lk. 18:1

6 Jer mi dođe prijatelj s puta, i nemam mu šta postaviti;

Jn. 2:3

7 A on iznutra odgovarajući da reče: Ne uznemiravaj me; već su vrata zatvorena i deca su moja sa mnom u postelji, i ne mogu ustati da ti dam.

Pes. 5:3

8 I kažem vam: ako i ne ustane da mu da zato što mu je prijatelj, ali za njegovo bezobrazno iskanje ustaće i daće mu koliko treba.

Lk. 18:1

9 I ja vama kažem: ištite i daće vam se: tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.

Ps. 50:15, Ps. 118:5, Jer. 33:3, Mt. 7:7, Mk. 11:24, Jn. 15:7, Jak. 1:6, 1 Jn. 3:22, 1 Jn. 5:14

10 Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.

Mt. 7:8

11 Koji je među vama otac u koga ako sin zaište hleba da mu da kamen? Ili ako zaište ribe da mu da mesto ribe zmiju?

Mt. 7:9

12 Ili ako zaište jaje da mu da skorpiju?

13 Kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima koji ištu u Njega?

Isa. 44:3, Jak. 1:15

14 I jednom izgna đavola koji beše nem; kad đavo iziđe progovori nemi; i diviše se ljudi.

Mt. 9:32

15 A neki od njih rekoše: Pomoću Veelzevula kneza đavolskog izgoni đavole.

Mt. 9:34

16 A drugi kušajući Ga iskahu od Njega znak s neba.

Mt. 12:38, Mt. 16:1

17 A On znajući pomisli njihove reče im: Svako carstvo koje se razdeli samo po sebi, opusteće, i dom koji se razdeli sam po sebi, propašće.

Mk. 3:24, Otk. 2:23

18 Tako i sotona ako se razdeli sam po sebi, kako će ostati njegovo carstvo? Kao što kažete da pomoću Veelzevula izgonim đavole.

19 Ako li ja pomoću Veelzevula izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije.

Mk. 9:38, Lk. 9:49

20 A ako li ja prstom Božijim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo Božije.

2 Moj. 8:19, Jn. 3:2, Dela 2:22

21 Kad se jaki naoruža i čuva svoj dvor, imanje je njegovo na miru;

Isa. 49:24, Mt. 12:29, Mk. 3:27, Ef. 2:2, 1 Pet. 5:8

22 A kad dođe jači od njega i nadvlada ga, uzme sve oružje njegovo u koje se uzdao, i razdeli šta otme od njega.

Isa. 9:6, Isa. 53:12, Kol. 2:15

23 Koji nije sa mnom, protiv mene je; i koji sa mnom ne sabira, prosipa.

Mt. 12:30

24 Kad nečisti duh iziđe iz čoveka, ide kroz bezvodna mesta tražeći pokoja, i ne našavši reče: Da se vratim u dom svoj otkuda sam izišao;

Mt. 12:43

25 I došavši nađe pometen i ukrašen.

26 Tada otide i uzme sedam drugih duhova gorih od sebe, i ušavši žive onde; i bude potonje čoveku onom gore od prvog.

Jn. 5:14, Jev. 6:4

27 A kad to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda i reče Mu: Blago utrobi koja te je nosila, i sisama koje si sao!

Priče 27:14, Lk. 1:28, Lk. 1:48

28 A On reče: Blago i onima koji slušaju reč Božiju, i drže je.

Ps. 1:1, Ps. 112:1, Isa. 48:17, Mt. 7:21, Lk. 8:21, Jak. 1:25, Otk. 22:14

29 A narodu koji se skupljaše stade govoriti: Rod je ovaj zao; ište znak, i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka;

Jezek. 24:24, Mt. 12:38

30 Jer kao što Jona bi znak Ninevljanima, tako će i Sin čovečiji biti rodu ovom.

Jezek. 24:24, Jona 3:2

31 Carica južna izići će na sud s ljudima roda ovog, i osudiće ih; jer ona dođe s kraja zemlje da sluša premudrost Solomunovu: a gle, ovde je veći od Solomuna.

1 Car. 10:1, Isa. 9:6, Rim. 9:5, Filip. 2:10, Titu 2:13

32 Ninevljani izići će na sud s rodom ovim, i osudiće ga; jer se pokajaše poučenjem Joninim: a gle, ovde je veći od Jone.

Jona 3:5

33 Niko ne meće zapaljenu sveću na sakriveno mesto, niti pod sud, nego na svećnjak, da vide svetlost koji ulaze.

Mt. 5:15, Mk. 4:21, Lk. 8:16

34 Sveća je telu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će telo tvoje biti svetlo; ako li oko tvoje bude kvarno, i telo je tvoje tamno.

Ps. 119:18, Mt. 6:21, Mt. 6:22, Dela 26:18, Ef. 1:18

35 Gledaj dakle da videlo koje je u tebi ne bude tama.

36 Jer, ako je sve telo tvoje svetlo da nema nikakvog uda tamnog, biće svetlo kao kad te sveća obasjava svetlošću.

37 A kad govoraše, moljaše Ga nekakav farisej da obeduje u njega. A On ušavši sede za trpezu.

38 A farisej se začudi kad vide da se najpre ne umi pre obeda.

Mt. 16:2

39 A Gospod reče mu: Sad vi fariseji spolja čistite čašu i zdelu, a iznutra vam je puno grabeža i zlobe.

1 Moj. 6:5, Priče 26:24, Jer. 4:14, Mt. 23:25, Mt. 23:26, Titu 1:15, Jak. 4:8

40 Bezumni! Nije li onaj načinio i iznutra koji je spolja načinio?

41 Ali dajte milostinju od onog što je unutra; i gle, sve će vam biti čisto.

Isa. 58:7, Dan. 4:27, Lk. 12:33

42 Ali teško vama farisejima što dajete desetak od metvice i od rute i od svakog povrća, a prolazite pravdu i ljubav Božiju: ovo je trebalo činiti, i ono ne ostavljati.

1 Sam. 15:22, Mt. 23:23

43 Teško vama farisejima što tražite začelja po zbornicama i da vam se klanja po ulicama.

Mt. 23:6, Lk. 20:46

44 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao sakriveni grobovi po kojima ljudi idu i ne znadu ih.

Ps. 5:9, Mt. 23:27, Dela 23:3

45 A neki od zakonika odgovarajući reče: Učitelju! Govoreći to i nas sramotiš.

46 A On reče: Teško i vama zakonicima što tovarite na ljude bremena preteška za nošenje, a vi jednim prstom svojim nećete da ih prihvatite.

Mt. 23:4

47 Teško vama što zidate grobove prorocima, a vaši su ih očevi pobili.

Mt. 23:29

48 Vi dakle svedočite i odobravate dela otaca svojih; jer ih oni pobiše, a vi im grobove zidate.

Dela 7:51

49 Zato i premudrost Božija reče: Poslaću im proroke i apostole, i od njih će jedne pobiti, a druge proterati;

Priče 1:20, Mt. 23:34

50 Da se ište od roda ovog krv svih proroka koja je prolivena od postanja sveta,

Isa. 26:21

51 Od krvi Aveljeve sve do krvi Zarijine, koji pogibe među oltarom i crkvom. Da, kažem vam, iskaće se od roda ovog.

1 Moj. 4:8

52 Teško vama zakonici što uzeste ključ od znanja: sami ne uđoste, a koji hteše da uđu, zabraniste im.

Mt. 23:13

53 A kad im On ovo govoraše, počeše književnici i fariseji vrlo navaljivati k Njemu i mnogim pitanjem zbunjivati Ga,

54 Vrebajući i pazeći na Njega ne bi li šta ulovili iz usta Njegovih da Ga okrive.

Mk. 12:13, Dela 23:21

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I