Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad svrši sve reči svoje pred narodom, dođe u Kapernaum.

2 U kapetana pak jednog beše sluga bolestan na umoru koji mu beše mio.

Mt. 8:5

3 A kad ču za Isusa, posla k Njemu starešine judejske moleći Ga da bi došao da mu isceli slugu.

4 A oni došavši k Isusu moljahu Ga lepo govoreći: Dostojan je da mu to učiniš;

5 Jer ljubi narod naš, i načini nam zbornicu.

6 A Isus iđaše s njima. I kad već behu blizu kuće, posla kapetan k Njemu prijatelje govoreći Mu: Gospode! Ne trudi se, jer nisam dostojan da uđeš pod moju strehu;

7 Zato i ne držah sebe dostojnog da Ti dođem, nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj.

8 Jer i ja sam čovek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa kažem jednom: Idi, i ide; i drugom: Dođi, i dođe; i sluzi svom: Učini to, i učini.

9 A kad to ču Isus, začudi mu se, i okrenuvši se narodu koji iđaše za Njim reče: Kažem vam: ni u Izrailju tolike vere ne nađoh.

Rim. 3:1, Rim. 9:4

10 I vrativši se poslani nađoše bolesnog slugu zdravog.

11 I potom iđaše u grad koji se zovi Nain, i s Njim iđahu mnogi učenici Njegovi i mnoštvo naroda.

12 Kad se približiše k vratima gradskim, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove, i ona beše udovica i naroda iz grada mnogo iđaše s njom.

Amos 8:10

13 I videvši je Gospod sažali Mu se za njom, i reče joj: Ne plači.

Plač 3:32, Jn. 11:33, Jn. 11:35, Jev. 4:15

14 I pristupivši prihvati za sanduk; a nosioci stadoše, i reče: Momče! Tebi govorim, ustani.

1 Car. 17:21, Jov 14:12, Jov 14:14, Lk. 8:54, Jn. 11:43, Dela 9:40, Rim. 4:17, Ef. 5:14

15 I sede mrtvac i stade govoriti; i dade ga materi njegovoj.

16 A strah obuze sve, i hvaljahu Boga govoreći: Veliki prorok iziđe među nama, i Bog pohodi narod svoj.

2 Moj. 4:31, Ps. 106:4, Lk. 1:65, Lk. 1:68, Lk. 24:19, Jn. 4:19, Jn. 6:14, Jn. 7:40, Jn. 9:17, Dela 2:22, Dela 7:37

17 I otide glas ovaj o Njemu po svoj Judeji i po svoj okolini.

18 I javiše Jovanu učenici njegovi za sve ovo.

Mt. 11:2

19 I dozvavši Jovan dva od učenika svojih posla ih k Isusu govoreći: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugog da čekamo?

Jezek. 21:32, Jezek. 34:23, Jezek. 34:29, Dan. 9:24, Mih. 5:2, Agej 2:7, Zah. 9:9, Mal. 3:1

20 Došavši pak ljudi k Njemu rekoše: Jovan krstitelj posla nas k tebi govoreći: Jesi li ti Onaj što će doći, ili drugog da čekamo?

21 A u taj čas isceli mnoge od bolesti i od muka i od zlih duhova, i mnogima slepima darova vid.

22 I odgovarajući Isus reče im: Idite i kažite Jovanu šta videste i čuste: slepi progledaju, hromi hode, gubavi čiste se, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnima propoveda se jevanđelje.

Isa. 29:18, Isa. 35:5, Isa. 42:6, Isa. 61:1, Sof. 3:12, Mt. 11:4, Lk. 4:18, Jak. 2:5

23 I blago onome koji se ne sablazni o mene.

24 A kad otidoše učenici Jovanovi, poče narodu govoriti za Jovana: Šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vetar?

Mt. 11:7

25 Šta ste, dakle, izašli da vidite? Čoveka u meke haljine obučena? Eto, koji gospodske haljine nose i u slastima žive po carskim su dvorovima.

26 Šta ste dakle izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka;

27 Jer je ovo onaj za koga je pisano: Eto ja šaljem anđela svog pred licem Tvojim koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom.

Isa. 40:3, Mal. 3:1, Lk. 1:16, Lk. 1:76, Jn. 1:23

28 Jer vam kažem: Nijedan između rođenih od žena nije veći prorok od Jovana krstitelja; a najmanji u carstvu Božijem veći je od njega.

29 I svi ljudi koji slušahu i carinici opravdaše Boga, i krstiše se krštenjem Jovanovim;

Mt. 3:5, Lk. 3:12

30 A fariseji i književnici odbaciše savet Božji za njih, I ne hteše da ih on krsti.

Dela 20:27

31 A Gospod reče: Kakvi ću kazati da su ljudi ovog roda? I kakvi su?

Mt. 11:16

32 Oni su kao deca koja sede po ulicama i dozivaju jedno drugo i govore: Svirasmo vam, i ne igraste, žalismo vam se, i ne plakaste.

Zah. 8:5

33 Jer dođe Jovan krstitelj koji ni jede hleb ni pije vino, a vi kažete: Đavo je u njemu;

Mt. 3:4, Lk. 1:15

34 Dođe Sin čovečiji koji i jede i pije, a vi kažete: Gle čoveka izelice i pijanice, druga carinicima i grešnicima.

35 I opravdaše premudrost sva deca njena.

Mt. 11:19, 1 Kor. 1:23

36 Moljaše Ga pak jedan od fariseja da bi obedovao u njega; i ušavši u kuću farisejevu sede za trpezu:

Mt. 26:6, Jn. 11:2

37 I gle, žena u gradu koja beše grešnica doznavši da je Isus za trpezom u kući farisejevoj, donese sklenicu mira;

Lk. 8:2

38 I stavši sastrag kod nogu Njegovih plakaše, i stade prati noge Njegove suzama, i kosom od svoje glave otiraše, i celivaše noge Njegove, i mazaše mirom.

Zah. 12:10

39 A kad vide farisej koji Ga je dozvao, reče u sebi govoreći: Da je on prorok, znao bi ko i kakva ga se žena dotiče: jer je grešnica.

Lk. 15:2

40 I odgovarajući Isus reče mu: Simone! Imam ti nešto kazati. A on reče: Učitelju! Kaži.

41 A Isus reče: Dvojica behu dužni jednom dužniku, jedan beše dužan pet stotina dinara, a drugi pedeset.

Mt. 18:28

42 A kad oni ne imadoše da mu vrate, pokloni obojici. Kaži koji će ga od njih dvojice većma ljubiti.

Ps. 32:1, Ps. 51:1, Ps. 103:3, Isa. 1:18, Isa. 43:25, Isa. 44:22, Dan. 9:18

43 A Simon odgovarajući reče: Mislim onaj kome najviše pokloni. A On mu reče: Pravo si sudio.

44 I okrenuvši se k ženi reče Simonu: Vidiš li ovu ženu? Ja uđoh u tvoju kuću, ni vode mi na noge nisi dao; a ona suzama obli mi noge, i kosom od glave svoje otre.

1 Moj. 18:4, 1 Tim. 5:10, Jak. 2:3

45 Celiva mi nisi dao; a ona otkako uđoh ne presta celivati mi nogu.

1 Moj. 29:11, Mt. 26:48, 1 Kor. 16:20

46 Uljem nisi pomazao glave moje; a ona mirom pomaza mi noge.

Ps. 23:5, Ps. 45:7, Ps. 92:10, Prop. 9:8

47 Zato kažem ti: opraštaju joj se gresi mnogi, jer je veliku ljubav imala; a kome se malo oprašta ima malu ljubav.

Jn. 21:7, 1 Tim. 1:14

48 A njoj reče: Opraštaju ti se gresi.

Mt. 9:2, Mk. 2:5

49 I stadoše u sebi govoriti oni što seđahu s Njim za trpezom: Ko je Ovaj što i grehe oprašta?

Isa. 53:3, Mt. 9:3

50 A ženi reče: Vera tvoja pomože ti; idi s mirom.

Mt. 9:22, Mk. 5:34, Lk. 8:48, Lk. 17:19, Lk. 18:42

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I