Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jedanput pak, kad narod naleže k Njemu da slušaju reč Božiju On stajaše kod jezera genisaretskog,

Mt. 4:18, Mk. 1:16

2 I vide dve lađe gde stoje u kraju, a ribari behu izišli iz njih i ispirahu mreže:

3 I uđe u jednu od lađa koja beše Simonova, i zamoli ga da malo odmakne od kraja; i sedavši učaše narod iz lađe.

4 A kad presta govoriti, reče Simonu: Hajde na dubinu, i bacite mreže svoje te lovite.

Mt. 17:27, Jn. 21:6

5 I odgovarajući Simon reče Mu: Učitelju! Svu noć smo se trudili, i ništa ne uhvatismo: ali po Tvojoj reči baciću mrežu.

Jezek. 47:10, Jn. 21:3

6 I učinivši to uhvatiše veliko mnoštvo riba, i mreže im se prodreše.

7 I namagoše na društvo koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu; i dođoše, i napuniše obe lađe tako da se gotovo potope.

8 A kad vide Simon Petar, pripade ka kolenima Isusovim govoreći: Iziđi od mene, Gospode! Ja sam čovek grešan.

Sud. 13:22, 1 Sam. 6:20, 2 Sam. 6:9, 1 Car. 17:18, Jov 42:5, Isa. 6:5, Dan. 8:17, Lk. 7:6

9 Jer beše ušao strah u njega i u sve koji behu s njim od mnoštva riba koje uhvatiše;

10 A tako i u Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: Ne boj se; odsele ćeš ljude loviti.

Jezek. 47:9, Jezek. 47:10, Mt. 4:19, Mk. 1:17

11 I izvukavši obe lađe na zemlju ostaviše sve, i otidoše za Njim.

Mt. 4:20, Mk. 1:18, Lk. 18:28, Filip. 3:7

12 I kad beše Isus u jednom gradu, i gle, čovek sav u gubi: i videvši Isusa pade ničice moleći Mu se i govoreći: Gospode! Ako hoćeš možeš me očistiti.

1 Moj. 18:14, Jer. 32:17, Jer. 32:27, Mt. 8:2, Mt. 8:28, Mk. 1:40, Jev. 7:25

13 I pruživši ruku dohvati ga se. I reče: Hoću, očisti se. I odmah guba spade s njega.

14 I On mu zapovedi da nikom ne kazuje: Nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar za očišćenje svoje, kako je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima.

3 Moj. 13:1, 3 Moj. 14:4, 3 Moj. 14:10, 3 Moj. 14:21, Mt. 8:4

15 Ali se glas o Njemu još većma razlažaše, i mnoštvo naroda stecaše se da Ga slušaju i da ih isceljuje od njihovih bolesti.

Mt. 4:25, Mk. 1:45, Lk. 12:1, Jn. 6:2

16 A On odlažaše u pustinju i moljaše se Bogu.

Mk. 14:23

17 I jedan dan učaše On, i onde seđahu fariseji i zakonici koji behu došli iz sviju sela galilejskih i judejskih i iz Jerusalima; i sila Gospodnja isceljivaše ih.

18 I gle, ljudi donesoše na odru čoveka koji beše uzet, i tražahu da ga unesu i metnu preda Nj;

Mt. 9:2, Mk. 2:3

19 I ne našavši kuda će ga uneti od naroda, popeše se na kuću i kroz krov spustiše ga s odrom na sredu pred Isusa.

Mk. 2:4

20 I videvši veru njihovu reče mu: Čoveče! Opraštaju ti se gresi tvoji.

Mt. 9:2, Jn. 5:14, Dela 5:31, 2 Kor. 2:10, Kol. 3:13, Jak. 5:14, Otk. 2:23

21 I počeše pomišljati književnici i fariseji govoreći: Ko je ovaj što huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednog Boga?

2 Moj. 34:7, Ps. 32:5, Ps. 103:3, Isa. 1:18, Isa. 43:25, Dan. 9:9, Mt. 9:3, Mk. 2:6

22 A kad razume Isus pomisli njihove, odgovarajući reče im: Šta mislite u srcima svojim?

23 Šta je lakše reći: Opraštaju ti se gresi tvoji? Ili reći: Ustani i hodi?

24 Nego da znate da vlast ima Sin čovečiji na zemlji opraštati grehe, (reče uzetome:) tebi govorim: ustani i uzmi odar svoj i idi kući svojoj.

Dela 5:31, Kol. 3:13

25 I odmah ustade pred njima, i uze na čemu ležaše, i otide kući svojoj hvaleći Boga.

Ps. 103:1

26 I svi se zaprepastiše, i hvaljahu Boga, i napunivši se straha govorahu: Čuda se nagledasmo danas!

27 I potom iziđe, i vide carinika po imenu Levija gde sedi na carini, i reče mu: Hajde za mnom.

Mt. 9:9, Mk. 2:13

28 I ostavivši sve, ustade i pođe za Njim.

29 I zgotovi Mu Levije kod kuće svoje veliku čast; i beše mnogo carinika i drugih koji seđahu s Njim za trpezom.

Mt. 9:10, Mk. 2:15, Lk. 15:1

30 I vikahu na Njega književnici i fariseji govoreći učenicima Njegovim: Zašto s carinicima i grešnicima jedete i pijete?

31 I odgovarajući Isus reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni.

32 Ja nisam došao da dozovem pravednike nego grešnike na pokajanje.

Mt. 9:13, 1 Tim. 1:15

33 A oni Mu rekoše: Zašto učenici Jovanovi poste često i mole se Bogu, tako i farisejski; a tvoji jedu i piju?

Mt. 9:14, Mk. 2:18

34 A On im reče: Možete li svatove naterati da poste dok je ženik s njima?

Mt. 22:2, Lk. 14:16, 2 Kor. 11:2, Otk. 19:7, Otk. 21:2

35 Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti u one dane.

Dan. 9:26, Zah. 13:7, Mt. 6:16, Jn. 7:33, Dela 13:2, 1 Kor. 7:5, 2 Kor. 6:4

36 Kaza im pak i priču: Niko ne meće zakrpe od nove haljine na staru haljinu, inače će i novu razdreti, i staroj ne liči šta je od novog.

Mt. 9:16, Mk. 2:21

37 I niko ne lije vino novo u mehove stare; inače prodre novo vino mehove i ono se prolije, i mehovi propadnu;

38 Nego vino novo u mehove nove treba liti, i oboje će se sačuvati.

39 I niko pivši staro neće odmah novog; jer veli: Staro je bolje.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I