Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Isus pak pun Duha Svetog vrati se od Jordana, i odvede Ga Duh u pustinju,

1 Car. 18:12, Isa. 11:2, Isa. 61:1, Jezek. 3:12, Mt. 4:1, Mk. 1:12, Lk. 2:27, Jn. 1:33, Dela 8:39

2 I četrdeset dana kuša Ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladne,

1 Moj. 3:15, 2 Moj. 34:28, 1 Car. 19:8, Jev. 2:18

3 I reče Mu đavo: Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane hleb.

4 I odgovori mu Isus govoreći: U pismu stoji: Neće živeti čovek o samom hlebu, nego o svakoj reči Božijoj.

2 Moj. 23:25, 5 Moj. 8:3, Mt. 4:4, Mk. 8:4, Lk. 22:19, Jn. 6:41, Jn. 6:48, Jn. 6:50, Ef. 6:17

5 I izvedavši Ga đavo na goru visoku pokaza Mu sva carstva ovog sveta u trenuću oka,

6 I reče Mu đavo: Tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana, i kome ja hoću daću je;

Jn. 12:31, Jn. 14:30, Otk. 13:2, Otk. 13:7

7 Ti, dakle, ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje,

8 I odgovarajući Isus reče mu: Idi od mene, sotono; u pismu stoji: Poklanjaj se Gospodu Bogu svom, i Njemu jedinom služi.

5 Moj. 6:13, 5 Moj. 10:20

9 I odvede Ga u Jerusalim, i postavi Ga navrh crkve, i reče Mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole;

Mt. 4:5, 1 Pet. 5:8

10 Jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe da te sačuvaju,

Ps. 91:11

11 I uzeće te na ruke da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.

12 I odgovarajući Isus reče mu: Kazano je: Ne kušaj Gospoda Boga svog.

5 Moj. 6:16

13 I kad svrši đavo sve kušanje, otide od Njega za neko vreme.

Jak. 4:3, Jak. 4:7

14 I vrati se Isus u sili duhovnoj u Galileju; i otide glas o Njemu po svemu onom kraju.

Mt. 4:12, Jn. 4:43, Dela 10:37

15 I On učaše po zbornicama njihovim, i svi Ga hvaljahu.

Isa. 52:13

16 I dođe u Nazaret gde beše odrastao, i uđe po običaju svom u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.

Mt. 2:23, Dela 13:14, Dela 13:15

17 I daše Mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano:

18 Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscelim skrušene u srcu; da propovedim zarobljenima da će se otpustiti, i slepima da će progledati; da otpustim sužnje;

Isa. 42:1, Dan. 9:24

19 I da propovedam prijatnu godinu Gospodnju.

3 Moj. 25:8, 2 Kor. 6:2

20 I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sede: i svi u zbornici gledahu na Nj.

Lk. 5:3

21 I poče im govoriti: Danas se izvrši ovo pismo u ušima vašim.

22 I svi Mu svedočahu, i divljahu se rečima blagodati koje izlažahu iz usta Njegovih, i govorahu: Nije li ovo sin Josifov?

Ps. 45:2, Jn. 6:42

23 I reče im: Vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču: Lekaru! Izleči se sam; šta smo čuli da si činio u Kapernaumu učini i ovde na svojoj postojbini.

Mt. 4:13, Mt. 13:54, Mk. 6:1

24 Reče pak: Zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini.

Mt. 13:57, Mk. 6:4, Jn. 4:44

25 A zaista vam kažem: Mnoge udovice behu u Izrailju u vreme Ilijino kad se nebo zatvori tri godine i šest meseci i bi velika glad po svoj zemlji;

1 Car. 17:9, 1 Car. 18:1, Jak. 5:17

26 I ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu sidonsku k ženi udovici.

27 I mnogi behu gubavi u Izrailju za proroka Jelisija; i nijedan se od njih ne očisti do Neemana Sirijanina.

2 Car. 5:1, 2 Car. 5:14

28 I svi se u zbornici napuniše gneva kad čuše ovo.

29 I ustavši isteraše Ga napolje iz grada, i odvedoše Ga navrh gore gde beše njihov grad sazidan da bi Ga bacili odozgo.

30 Ali On prođe između njih, i otide.

1 Sam. 19:10, Lk. 24:31, Jn. 8:59, Jn. 10:39, Dela 12:7

31 I dođe u Kapernaum grad galilejski, i učaše ih u subote.

Mt. 4:13, Mk. 1:21

32 I čuđahu se nauci Njegovoj; jer Njegova beseda beše silna.

Mt. 7:28, Titu 2:15

33 I u zbornici beše čovek u kome beše nečisti duh đavolski, i povika glasno

Mk. 1:23

34 Govoreći: Prođi se, šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam Te ko si, Svetac Božji.

Ps. 16:10, Isa. 49:7, Dan. 9:24, Lk. 1:35

35 I zapreti mu Isus govoreći: Umukni, i iziđi iz njega. I oborivši ga đavo na sredu, iziđe iz njega, i nimalo mu ne naudi.

36 I u sve uđe strah, i govorahu jedan drugom govoreći: Kakva je to reč, da vlašću i silom zapoveda nečistim duhovima, i izlaze?

37 I otide glas o Njemu po svima okolnim mestima.

Mih. 5:4

38 Ustavši, pak, iz zbornice dođe u kuću Simonovu; a taštu Simonovu beše uhvatila velika groznica, i moliše Ga za nju.

Mt. 8:14, Mk. 1:29

39 I stavši više nje zapreti groznici, i pusti je. I odmah ustade i služaše im.

Ps. 103:3

40 A kad zahođaše sunce, svi koji imahu bolesnike od različnih bolesti, dovođahu ih k Njemu; a On na svakog od njih metaše ruke, i isceljivaše ih.

Mt. 8:16, Mk. 1:32

41 A i đavoli izlažahu iz mnogih vičući i govoreći: Ti si Hristos Sin Božji. I zaprećivaše im da ne govore da znaju da je On Hristos.

Mk. 1:25, Mk. 1:34

42 A kad nasta dan, iziđe i otide u pusto mesto; i narod Ga tražaše, i dođe k Njemu, i zadržavahu Ga da ne ide od njih.

Mt. 4:25, Lk. 12:1, Jn. 6:2

43 A On im reče: i drugim gradovima treba mi propovediti jevanđelje o carstvu Božijem; jer sam na to poslan.

Mk. 1:14, Jn. 9:4, Dela 10:38, Rim. 15:8

44 I propovedaše po zbornicama galilejskim.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I