Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa.

Mt. 28:1, Mk. 14:8, Lk. 23:56

2 I vrlo rano u prvi dan nedelje dođoše na grob oko sunčanog rođaja.

Jn. 20:1

3 I govorahu među sobom: Ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnih?

4 I pogledavši videše da kamen beše odvaljen: jer beše vrlo veliki.

5 I ušavši u grob videše mladića obučenog u belu haljinu gde sedi s desne strane; i uplašiše se.

Lk. 24:2, Lk. 24:3

6 A on im reče: Ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetog; usta, nije ovde, evo mesto gde Ga metnuše.

Mt. 28:5, Jn. 2:19

7 Nego idite kažite učenicima Njegovim i Petru da pred vama ode u Galileju: tamo ćete Ga videti, kao što vam reče.

Mt. 26:32, Mk. 14:28

8 I izašavši pobegoše od groba; jer ih uhvati drhat i strah; i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu.

Dan. 10:11, Mt. 28:8

9 A Isus ustavši rano u prvi dan nedelje javi se najpre Mariji Magdalini, iz koje je isterao sedam đavola.

Lk. 8:2, Jn. 20:14

10 A ona ode te javi onima što su bili s Njim, koji plakahu i ridahu.

Lk. 24:9, Lk. 24:22, Jn. 16:20, Jn. 20:18

11 I oni čuvši da je živ i da Ga je ona videla ne verovaše.

Lk. 24:11, Jn. 20:25

12 A potom javi se na putu dvojici od njih u drugom obličju, kad su išli u selo.

13 I oni otišavši javiše ostalima; i ni njima ne verovaše.

14 A najposle, javi se kad njih jedanaestorica behu za trpezom, i prekori ih za njihovo neverje i tvrđu srca što ne verovaše onima koji su Ga videli da je ustao;

Lk. 24:36, 1 Kor. 15:5

15 I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju.

Jn. 15:16, Kol. 1:23

16 Koji uzveruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne veruje osudiće se.

Jn. 3:18, Jn. 3:36, Jn. 12:48, Dela 2:38, Dela 16:30, Rim. 10:9, 1 Pet. 3:21

17 A znaci onima koji veruju biće ovi: imenom mojim izgoniće đavole; govoriće novim jezicima;

Mt. 8:16, Lk. 4:2, Dela 2:4, Dela 5:16, Dela 6:8, Dela 10:46, Dela 14:3, Dela 19:6, 1 Kor. 12:10

18 Uzimaće zmije u ruke, ako i smrtno šta popiju, neće im nauditi; na bolesnike metaće ruke, i ozdravljaće.

Dela 9:17, Dela 28:4, Dela 28:5, Jak. 5:14

19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.

Ps. 110:1, Lk. 9:51, Dela 1:2, Jev. 1:3

20 A oni izađoše i propovedaše svuda, i Gospod ih potpomaga, i reč potvrđiva znacima koji su se potom pokazivali. Amin.

Lk. 1:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I