Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I ustavši odande dođe u okoline judejske preko Jordana, i steče se opet narod k Njemu; i kao što običaj imaše, opet ih učaše.

Mt. 19:1, Jn. 10:40, Jn. 11:7

2 I pristupivši fariseji upitaše Ga kušajući: Može li čovek pustiti ženu?

Mt. 19:3

3 A On odgovarajući reče im: Šta vam zapoveda Mojsije?

4 A oni rekoše: Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se pusti.

5 Moj. 24:1, Jer. 3:1, Mt. 5:31, Mt. 19:7

5 I odgovarajući Isus reče im: Po tvrđi vašeg srca napisa vam on zapovest ovu.

5 Moj. 9:6, Dela 13:18

6 A u početku stvorenja, muža i ženu, stvorio ih je Bog.

1 Moj. 1:27, 1 Moj. 5:2, Mt. 19:4

7 Zato ostaviće čovek oca svog i majku i prilepiće se k ženi svojoj,

1 Moj. 2:24, 1 Kor. 6:16, Ef. 5:31

8 I budu dvoje jedno telo. Tako nisu više dvoje nego jedno telo.

9 A šta je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.

10 I u kući opet zapitaše Ga za to učenici Njegovi.

11 I reče im: Koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj.

Mt. 5:32, Mt. 19:9, Lk. 16:18, Rim. 7:3

12 I ako žena ostavi muža svog i pođe za drugog, čini preljubu.

13 I donošahu k Njemu decu da ih se dotakne; a učenici branjahu onima što ih donošahu.

Mt. 19:12, Mt. 19:13, Lk. 18:15

14 A Isus videvši rasrdi se i reče im: Pustite decu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takvih carstvo Božje.

Mt. 18:4, Mt. 19:14, Lk. 18:16, 1 Kor. 14:20, 1 Pet. 2:2

15 Zaista vam kažem: koji ne primi carstvo Božje kao dete, neće ući u njega.

Mt. 18:3, Lk. 7:32

16 I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi.

1 Moj. 48:14, Isa. 40:11, Mk. 9:36, Lk. 2:28

17 I kad izađe na put, pritrča neko, i kleknuvši na kolena pred Njim pitaše Ga: Učitelju blagi! Šta mi treba činiti da dobijem život večni?

Mt. 19:16, Lk. 18:18

18 A Isus reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga.

19 Zapovesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svedoči lažno; ne čini nepravde nikome; poštuj oca svog i mater.

2 Moj. 20:1, 2 Moj. 20:3, 2 Moj. 20:24, Rim. 13:9, Jak. 2:11

20 A on odgovarajući reče Mu: Učitelju! Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.

21 A Isus pogledavši na nj, omile mu, i reče mu: Još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i dođi, te hajde za mnom uzevši krst.

Mt. 6:19, Mt. 19:21, Lk. 16:9, Dela 2:44, Dela 14:22, 1 Tim. 6:17, 1 Tim. 6:18, 2 Tim. 3:12, 1 Pet. 1:4

22 A on posta zlovoljan od ove reči, i ode žalostan; jer beše vrlo bogat.

23 I pogledavši Isus reče učenicima svojim: Kako je teško bogatima ući u carstvo nebesko!

Mt. 19:23, Lk. 18:24

24 A učenici se uplašiše od reči Njegovih. A Isus opet odgovarajući reče im: Deco! Kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo ući u carstvo Božje!

Jov 31:24, Ps. 17:14, Ps. 52:7, Jer. 9:23, Sof. 1:18, 1 Tim. 6:17, Jak. 5:1

25 Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božje.

26 A oni se vrlo divljahu govoreći u sebi: Ko se dakle može spasti?

27 A Isus pogledavši na njih reče: Ljudima je nemoguće, ali nije Bogu: jer je sve moguće Bogu.

Jer. 32:17, Mt. 19:26, Lk. 1:37, Jev. 7:25

28 A Petar Mu poče govoriti: Eto mi smo ostavili sve, i za Tobom idemo.

Mt. 19:27, Lk. 18:28

29 A Isus odgovarajući reče: Zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, mene radi i jevanđelja radi,

30 A da neće primiti sad u ovo vreme sto puta onoliko kuća, i braće, i sestara, i otaca, i matera, i dece, i zemlje, u progonjenju, a na onom svetu život večni.

2 Dn. 25:9, Ps. 19:11, Mt. 5:11, Lk. 18:30, Jn. 16:22, Dela 14:22, Rim. 5:3, 1 Sol. 3:3, 2 Tim. 3:12, Jev. 12:6, Jak. 1:1, 1 Pet. 4:12

31 Ali će mnogi prvi biti poslednji, i poslednji prvi.

Mt. 19:30, Mt. 20:16, Lk. 13:30

32 A kad iđahu putem u Jerusalim, Isus iđaše pred njima, a oni se čuđahu, i za Njim iđahu sa strahom. I uzevši opet dvanaestoricu poče im kazivati šta će biti od Njega:

Mt. 20:17, Mk. 8:31, Mk. 9:31, Lk. 18:31

33 Evo idemo u Jerusalim, i Sin čovečji predaće se glavarima svešteničkim i književnicima i osudiće Ga na smrt, i predaće Ga neznabošcima;

34 I narugaće Mu se, i biće Ga, i popljuvaće Ga, i ubiće Ga, i treći dan ustaće.

35 I pred Njega dođoše Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreći: Učitelju! Hoćemo da nam učiniš za šta ćemo Te moliti.

Mt. 20:20

36 A On reče: Šta hoćete da vam učinim?

Mk. 10:51

37 A oni Mu rekoše: Daj nam da sednemo jedan s desne strane Tebi, a drugi s leve, u slavi Tvojoj.

38 A Isus im reče: Ne znate šta ištete: možete li piti čašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojim se ja krštavam?

39 A oni Mu rekoše: Možemo. A Isus reče im: Čašu, dakle, koju ja pijem ispićete; i krštenjem kojim se ja krštavam krstićete se;

Dela 12:2, Otk. 1:9

40 Ali da sednete s desne strane meni i s leve, ne mogu ja dati nego kojima je ugotovljeno.

Jak. 4:3

41 I čuvši to desetorica počeše se srditi na Jakova i na Jovana.

Mt. 20:24

42 A Isus dozvavši ih reče im: Znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim.

Lk. 22:25

43 Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.

Mt. 20:26, Mt. 20:28, Mk. 9:35, Lk. 9:48

44 I koji hoće prvi među vama da bude, da bude svima sluga.

45 Jer Sin čovečji nije došao da Mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.

Isa. 53:10, Dan. 9:24, Dan. 9:26, Mt. 20:28, Lk. 22:26, Jn. 13:14, 2 Kor. 5:21, Gal. 3:13, Filip. 2:7, 1 Tim. 2:6, Titu 2:14, Jev. 5:8

46 I dođoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, On i učenici Njegovi i narod mnogi, sin Timejev, Vartimej slepi, seđaše kraj puta i prošaše.

Mt. 20:29, Lk. 18:35

47 I čuvši da je to Isus Nazarećanin stade vikati i govoriti: Sine Davidov, Isuse! Pomiluj me!

Isa. 11:1, Jer. 23:5, Rim. 1:3, Otk. 22:16

48 I prećahu mu mnogi da ućuti, a on još više vikaše: Sine Davidov! Pomiluj me!

49 I stavši Isus reče da ga zovnu. I zovnuše slepca govoreći mu: Ne boj se, ustani, zove te.

50 A on zbacivši sa sebe haljine svoje, ustade i dođe k Isusu.

51 I odgovarajući reče mu Isus: Šta hoćeš da ti učinim? A slepi reče Mu: Ravuni! Da progledam.

52 A Isus reče mu: Idi, vera tvoja pomože ti. I odmah progleda, i ode putem za Isusom.

Isa. 29:18, Isa. 32:3, Isa. 35:5, Isa. 42:6, Isa. 43:8, Mk. 8:22, Dela 26:18

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I