Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I reče im: Zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrt dok ne vide carstvo Božje da dođe u sili.

Mt. 16:28, Mt. 24:30, Mt. 25:31, Lk. 9:27, Lk. 22:18, Jev. 2:8

2 I posle šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana i izvede ih na visoku goru same; i preobrazi se pred njima.

Mt. 17:1, Lk. 9:28

3 I haljine Njegove postadoše sjajne i vrlo bele kao sneg, kao što ne može belilja ubeliti na zemlji.

Ps. 104:1, Dan. 7:9, Mt. 28:3

4 I ukaza im se Ilija s Mojsijem gde se razgovarahu s Isusom.

5 I Petar odgovarajući reče Isusu: Ravi! Dobro nam je ovde biti; i da načinimo tri senice: Tebi jednu i Mojsiju jednu i Iliji jednu.

6 Jer ne znaše šta govori; jer behu vrlo uplašeni.

7 I postade oblak te ih zakloni; i dođe glas iz oblaka govoreći: Ovo je Sin moj ljubazni; Njega poslušajte.

2 Moj. 40:34, Isa. 42:1, Jev. 1:1, Jev. 2:3, Jev. 12:25, 2 Pet. 1:17

8 I ujedanput pogledavši, nikoga ne videše osim Isusa samog sa sobom.

9 A kad silažahu s gore zapreti im da nikom ne kazuju šta su videli, dok Sin čovečji ne ustane iz mrtvih.

Mt. 17:9

10 I reč zadržaše u sebi pitajući jedan drugog: Šta to znači ustati iz mrtvih?

Dan. 7:28

11 I pitahu Ga govoreći: Kako govore književnici da Ilija treba najpre da dođe?

Mal. 4:5, Mt. 17:10

12 A On odgovarajući reče im: Ilija će doći najpre, i urediti sve; ali i Sin čovečji treba da mnogo postrada i da se ponizi, kao što je pisano.

1 Moj. 3:15, 4 Moj. 21:9, Ps. 22:6, Isa. 53:2, Dan. 9:26, Zah. 13:7, Mt. 17:11, Lk. 23:11, Jn. 3:14, Dela 1:6, Filip. 2:7

13 Ali vam kažem da je i Ilija došao i učiniše s njim šta htedoše kao što je pisano za njega.

Mt. 11:14, Mt. 17:12, Lk. 1:17

14 I došavši k učenicima svojim vide narod mnogi oko njih i književnike gde se prepiru s njima.

Mt. 17:14, Lk. 9:37

15 I odmah videvši Ga sav narod uplaši se i pritrčavši pozdravljahu Ga.

16 I upita književnike: Šta se prepirete s njima?

17 I odgovarajući jedan od naroda reče: Učitelju! Dovedoh k Tebi sina svog u kome je duh nemi.

Mt. 17:14, Lk. 9:38

18 I svaki put kad ga uhvati lomi ga, i penu baca i škrguće zubima; i suši se. I rekoh učenicima Tvojim da ga isteraju; i ne mogoše.

19 A On odgovarajući mu reče: O rode neverni! Dokle ću s vama biti? Dokle ću vas trpeti? Dovedite ga k meni.

20 I dovedoše ga k Njemu; i kad Ga vide odmah ga duh stade lomiti; i padnuvši na zemlju valjaše se bacajući penu.

Mk. 1:26, Mk. 9:26, Lk. 9:42

21 I upita oca njegovog: Koliko ima vremena kako mu se to dogodilo? A on reče: Iz detinjstva.

22 I mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi; nego ako šta možeš pomozi nam, smiluj se na nas.

23 A Isus reče mu: Ako možeš verovati: sve je moguće onome koji veruje.

2 Dn. 20:20, Mt. 17:20, Mk. 11:23, Lk. 17:6, Jn. 11:40, Dela 14:9

24 I odmah povikavši otac detinji sa suzama govoraše: Verujem, Gospode! Pomozi mom neverju.

Lk. 17:5, Ef. 2:8, Filip. 1:29, 2 Sol. 1:3, Jev. 11:1, Jev. 11:38, Jev. 12:2

25 A Isus videći da se stiče narod, zapreti duhu nečistom govoreći mu: Duše nemi i gluvi! Ja ti zapovedam, izađi iz njega i više ne ulazi u njega.

Zah. 3:2, Mt. 17:18, Mk. 1:25, Mk. 5:8, Lk. 4:35, Dela 10:38, 1 Jn. 3:8

26 I povikavši i izlomivši ga vrlo izađe; i učini se kao mrtav tako da mnogi govorahu: Umre.

27 A Isus uzevši ga za ruku podiže ga: i usta.

28 I kad uđe u kuću, pitahu Ga učenici Njegovi nasamo: Zašto ga mi nismo mogli isterati?

Mt. 17:19

29 I reče im: Ovaj se rod ničim ne može isterati do molitvom i postom.

30 I izašavši odande iđahu kroz Galileju; i ne hteše da ko dozna.

31 Jer učaše učenike svoje, i govoraše im da će se Sin čovečji predati u ruke ljudske, i ubiće Ga, i pošto Ga ubiju ustaće treći dan.

Mt. 16:21, Mt. 17:22, Mt. 26:1, Mk. 8:31, Lk. 9:44

32 A oni ne razumevahu reč, i ne smehu da Ga zapitaju.

Lk. 9:45

33 I dođe u Kapernaum, i kad beše u kući zapita ih: Šta se prepiraste putem među sobom?

Mt. 18:1, Lk. 9:46, Lk. 22:24

34 A oni ćutahu; jer se putem prepiraše među sobom ko je najveći.

Priče 13:10

35 I sedavši dozva dvanaestoricu i reče im: Koji hoće da bude prvi neka bude od svih najzadnji i svima sluga.

Mt. 20:26, Mk. 10:43, Jak. 4:6

36 I uzevši dete metnu ga među njih i zagrlivši ga reče im:

Mt. 18:2, Mk. 10:16, Lk. 7:32

37 Ko jedno ovakvo dete primi u ime moje, mene prima; a ko mene primi, ne prima mene nego Onog koji je mene poslao.

Mt. 10:40, Lk. 9:48, Jn. 13:20, Gal. 4:14

38 Odgovori Mu Jovan govoreći: Učitelju! Videsmo jednog gde imenom Tvojim izgoni đavole koji ne ide za nama: i zabranismo mu, jer ne ide za nama.

4 Moj. 11:28, Lk. 9:50

39 A Isus reče: Ne branite mu; jer nema nikoga koji bi imenom mojim čudo činio da može brzo zlo govoriti za mnom.

1 Kor. 12:3

40 Jer ko nije protiv vas s vama je.

Mt. 12:30

41 Jer ko vas napoji čašom vode u ime moje, zato što ste Hristovi, zaista vam kažem: neće mu propasti plata.

Mt. 10:42

42 A koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju mene, bolje bi mu bilo da obesi kamen vodenični o vrat svoj i da se baci u more.

Jer. 38:5, Mt. 18:6, Lk. 17:1

43 I ako te ruka tvoja sablažnjava, odseci je: bolje ti je bez ruke u život ući, negoli s obe ruke ući u pakao, u oganj večni,

44 Gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.

45 I ako te noga tvoja sablažnjava, odseci je: bolje ti je ući u život hrom, negoli s dve noge da te bace u pakao, u oganj večni,

46 Gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.

47 Ako te i oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga: bolje ti je s jednim okom ući u carstvo Božje, negoli s dva oka da te bace u pakao ognjeni,

Rim. 8:13, Gal. 5:24

48 Gde crv njihov ne umire, i oganj se ne gasi.

49 Jer će se svaki ognjem posoliti, i svaka će se žrtva solju posoliti.

3 Moj. 2:13, Jezek. 43:24

50 Dobra je so; ali ako so bude neslana, čim će se osoliti? Imajte so u sebi, i mir imajte među sobom.

Mt. 5:13, Lk. 14:34, Rim. 12:18, 2 Kor. 13:11, Ef. 4:29, Kol. 4:6, 2 Tim. 2:22, Jev. 12:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I