Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U to vreme, kad beše vrlo mnogo naroda i ne imahu šta jesti, dozva Isus učenike svoje i reče im:

Mt. 15:32

2 Žao mi je naroda, jer već tri dana stoje kod mene i nemaju ništa jesti.

Ps. 86:15, Ps. 111:4, Ps. 145:9, Mk. 1:41, Jn. 13:15, Jev. 2:17, Jev. 4:15, Jev. 5:2, 1 Pet. 2:21, 1 Jn. 2:6

3 I ako ih otpustim gladne kućama njihovim, oslabiće na putu; jer su mnogi od njih došli izdaleka.

4 I odgovoriše Mu učenici Njegovi: Otkuda ćemo uzeti hleba ovde u pustinji da ih nahranimo?

4 Moj. 11:21, 2 Car. 4:42, 2 Car. 7:2, Mt. 15:33, Mk. 6:52

5 I zapita ih: Koliko imate hlebova? A oni kazaše: Sedam.

Mt. 15:34, Mk. 6:38, Mk. 8:20

6 I zapovedi narodu da posedaju po zemlji; i uzevši onih sedam hlebova i hvalu davši, prelomi, i dade učenicima svojim da razdadu; i razdadoše narodu.

5 Moj. 8:10, Mt. 15:36, Mk. 6:41, Lk. 22:19, Lk. 24:30, 1 Kor. 11:23, 1 Tim. 4:4

7 I imahu malo ribica; i njih blagoslovivši reče da i njih razdadu.

Mt. 14:19, Mk. 6:41

8 I jedoše, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče sedam kotarica.

9 A onih što su jeli beše oko četiri hiljade. I otpusti ih.

10 I odmah uđe u lađu s učenicima svojim, i dođe u okoline dalmanutske.

Mt. 15:39

11 I izađoše fariseji, i počeše se prepirati s Njim, i kušajući Ga iskahu od Njega znak s neba.

Mt. 12:38, Mt. 16:11, Jn. 6:30

12 I uzdahnuvši duhom svojim reče: Zašto rod ovaj znak traži? Zaista vam kažem: neće se dati rodu ovome znak.

13 I ostavivši ih uđe opet u lađu, i ode na one strane.

14 I zaboraviše učenici Njegovi uzeti hleba, i nemahu sa sobom u lađi do jedan hleb.

Mt. 16:5

15 I zapovedaše im govoreći: Gledajte, čuvajte se kvasca farisejskog i kvasca Irodovog.

Mt. 16:11, Lk. 12:1, 1 Kor. 5:7

16 I mišljahu, jedan drugom govoreći: To je što hleba nemamo.

Mt. 16:7

17 I razumevši Isus reče im: Šta mislite što hleba nemate? Zar još ne osećate, niti razumete? Zar je još okamenjeno srce vaše?

Isa. 63:17, Mt. 15:17, Mt. 16:8, Mk. 6:52

18 Oči imate i ne vidite? Uši imate i ne čujete? I ne pamtite li

19 Kad ja pet hlebova prelomih na pet hiljada, koliko kotarica punih komada nakupiste? Rekoše Mu: Dvanaest.

Mt. 14:20, Mk. 6:43, Lk. 9:17, Jn. 6:13

20 A sad sedam na četiri hiljade, koliko punih kotarica nakupiste komada? A oni rekoše: Sedam.

Mt. 15:37

21 I reče im: Kako ne razumete?

Mk. 6:52

22 I dođe u Vitsaidu; i dovedoše k Njemu slepoga, i moljahu Ga da ga se dotakne.

23 I uzevši za ruku slepoga izvede ga napolje iz sela, i pljunuvši mu u oči metnu ruke na nj, i zapita ga vidi li šta.

Mk. 7:33

24 I pogledavši reče: Vidim ljude gde idu kao drva.

25 I potom opet metnu mu ruke na oči, i reče mu da progleda: i isceli se, i vide sve lepo.

26 I posla ga kući njegovoj govoreći: Ne ulazi u selo, niti kazuj kome u selu.

Mt. 8:4, Mk. 5:43

27 I izađe Isus i učenici Njegovi u sela Ćesarije Filipove; i putem pitaše učenike svoje govoreći im: Ko govore ljudi da sam ja?

Mt. 16:13, Lk. 9:18

28 A oni odgovoriše: Jovan krstitelj; drugi: Ilija; a drugi: Koji od proroka.

Mt. 14:2

29 A On im reče: A vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče Mu: Ti si Hristos.

Mt. 16:16, Jn. 1:41, Jn. 6:69, Jn. 11:27, Dela 8:37, Dela 9:20, 1 Jn. 4:15

30 I zapreti im da nikome ne kazuju za Njega.

Mt. 16:20

31 I poče ih učiti da Sinu čovečjem valja mnogo postradati, i da će Ga okriviti starešine i glavari sveštenički i književnici, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.

Mt. 17:22, Lk. 9:22, Lk. 24:44

32 I govoraše o tom ne ustručavajući se. I Petar uze Ga i poče Ga odvraćati.

33 A On obrnuvši se i pogledavši na učenike svoje zapreti Petru govoreći: Idi od mene sotono; jer ti ne misliš šta je Božje nego šta je ljudsko.

Lk. 4:8, Rim. 8:7, 1 Kor. 2:14, 1 Pet. 4:2, 1 Jn. 2:15

34 I dozvavši narod s učenicima svojim reče im: Ko hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide.

Mt. 10:38, Mt. 16:24, Lk. 9:23, Lk. 14:27, Gal. 5:24, Gal. 6:14

35 Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi i jevanđelja onaj će je sačuvati.

Mt. 10:39, Mt. 16:25, Jn. 12:25, 1 Kor. 9:23, Otk. 12:11

36 Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svojoj naudi?

37 Ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju?

38 Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i Sin će se čovečji postideti njega kad dođe u slavi Oca svog s anđelima svetima.

Mt. 10:33, Lk. 9:26, Lk. 12:9, Rim. 1:16, 2 Tim. 1:8, 2 Tim. 2:12, Jev. 11:16, 1 Jn. 2:23, Otk. 14:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I