Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I izađe odande, i dođe na svoju postojbinu; i za Njim idoše učenici Njegovi.

Mt. 13:54, Lk. 4:16

2 I kad dođe subota, poče učiti u zbornici. I mnogi koji slušahu, divljahu se govoreći: Otkud ovome to? I kakva mu je premudrost dana? I čudesa takva rukama njegovim čine se?

Jn. 6:42, Jn. 7:15

3 Nije li ovo drvodelja, sin Marijin, a brat Jakovljev i Josijin i Judin i Simonov? I nisu li sestre njegove ovde među nama? I sablažnjavahu se o Njega.

Isa. 53:2, Mt. 11:6, Mt. 12:46, 1 Kor. 1:23, Gal. 1:19

4 A Isus reče im: Nigde nije prorok bez časti do na postojbini svojoj i u rodu i u domu svom.

Jer. 11:21, Jer. 12:6, Mt. 13:57, Lk. 4:24, Jn. 4:44

5 I ne mogaše onde ni jedno čudo da učini, osim što malo bolesnika isceli metnuvši na njih ruke.

1 Moj. 19:22

6 I čudio se neverstvu njihovom. I iđaše po okolnim selima i učaše.

Isa. 59:1, Mt. 9:35, Lk. 7:9, Lk. 13:22

7 I dozva dvanaestoricu, i poče ih slati dva i dva, i davaše im vlast nad duhovima nečistim.

Mt. 10:1, Lk. 9:1

8 I zapovedi im da ništa ne uzimaju na put osim jednog štapa: ni torbe ni hleba ni novaca u pojasu;

9 Nego obuveni u opanke, i ne oblačeći dve haljine.

Dela 12:8

10 I reče im: Gde uđete u dom onde ostanite dok ne izađete odande.

Mt. 10:11

11 I ako vas ko ne primi i ne posluša vas, izlazeći odande otresite prah s nogu svojih za svedočanstvo njima. Zaista vam kažem: lakše će biti Sodomu i Gomoru u dan strašnog suda nego gradu onom.

Mt. 10:14, Lk. 10:11, Dela 13:51, Dela 18:6, Jev. 10:31

12 I otišavši propovedahu da se treba kajati;

13 I đavole mnoge izgonjahu; i mazahu uljem mnoge bolesnike; i isceljivahu.

Jak. 5:14

14 I začu car Irod za Isusa (jer Njegovo ime beše se razglasilo), i reče: Jovan krstitelj iz mrtvih usta, zato čini čudesa.

Mt. 14:1, Lk. 23:8

15 Drugi govorahu: To je Ilija. A drugi govorahu: To je prorok ili kao koji od proroka.

Mt. 16:14

16 A kad ču Irod, reče: To je Jovan koga sam ja posekao, on usta iz mrtvih.

Lk. 3:19

17 Jer ovaj Irod posla te uhvatiše Jovana, i svezavši baci ga u tamnicu Irodijade radi, žene Filipa brata svog, jer se oženi njom.

18 Jer Jovan govoraše Irodu: Ne možeš ti imati žene brata svog.

3 Moj. 18:16, 2 Tim. 4:2, Jev. 13:4

19 A Irodijada rasrdi se na njega, i htede da ga ubije, ali ne mogaše.

20 Jer se Irod bojaše Jovana znajući ga da je čovek pravedan i svet, i čuvaše ga; i mnogo koješta činjaše kako mu on reče, i rado ga slušaše.

Jer. 37:17, Mt. 21:26, Mk. 11:32, Jn. 5:35

21 I dogodi se dan zgodan, kad Irod na dan svog rođenja davaše večeru knezovima svojim i vojvodama i starešinama galilejskim.

1 Moj. 40:20, Mt. 14:6

22 I ušavši kći Irodijadina i igravši i ugodivši Irodu i gostima njegovim reče car devojci: Išti u mene šta god hoćeš, i daću ti.

Isa. 3:16

23 I zakle joj se: Šta god zaišteš u mene daću ti, da bi bilo i do pola carstva mog.

3 Moj. 5:4, Jest. 5:3, Jest. 5:6, Prop. 5:2, Rim. 1:28, Jev. 11:36, Jak. 2:13, Otk. 6:9

24 A ona izašavši reče materi svojoj: Šta ću iskati? A ona reče: Glavu Jovana krstitelja.

Priče 12:10, Mt. 3:1

25 I odmah ušavši brzo k caru zaiska govoreći: Hoću da mi daš, sad na krugu, glavu Jovana krstitelja.

26 I zabrinu se car, ali kletve radi i gostiju svojih ne hte joj odreći.

Dan. 6:14

27 I odmah posla car dželata, i zapovedi da donese glavu njegovu.

28 A on otišavši poseče ga u tamnici, i donese glavu njegovu na krugu, i dade devojci, a devojka dade je materi svojoj.

29 I čuvši učenici njegovi dođoše i uzeše telo njegovo, i metnuše ga u grob.

1 Car. 13:29, Mt. 14:12, Dela 8:2

30 I skupiše se apostoli k Isusu, i javiše Mu sve i šta učiniše i šta ljude naučiše.

Lk. 9:10

31 I reče im: Dođite vi sami nasamo, i počinite malo. Jer ih beše mnogo koji dolaze i odlaze, i ne imahu kad ni jesti.

Mt. 14:13, Mk. 3:20

32 I odoše na lađi u pusto mesto sami.

33 I videše ih ljudi kad iđahu, i poznaše ih mnogi, i pešice iz svih gradova stecahu se onamo, i prestigoše ih, i skupiše se oko Njega.

34 I izašavši Isus vide narod mnogi, i sažali Mu se, jer behu kao ovce bez pastira; i poče ih učiti mnogo.

Ps. 86:15, Ps. 145:8, Isa. 13:14, Isa. 54:13, Isa. 61:1, Mt. 9:36, Lk. 9:11, Jev. 2:17

35 I kad bi već pred noć, pristupiše k Njemu učenici Njegovi govoreći: Pusto je mesto, a već je kasno;

Mt. 14:15, Lk. 9:12, Jn. 6:1

36 Otpusti ih neka idu u okolna sela i palanke da kupe sebi hleba; jer nemaju šta jesti.

37 A On odgovarajući reče im: Dajte im vi neka jedu. A oni rekoše: Jedino da idemo da kupimo za dvesta groša hleba, pa da im damo da jedu?

4 Moj. 11:13, 2 Car. 4:43, Mt. 15:33, Jn. 6:7

38 A On im reče: Koliko hlebova imate? Idite i vidite. I videvši rekoše: Pet hlebova i dve ribe.

Mt. 14:17, Mk. 8:5, Lk. 9:13, Jn. 6:9

39 I zapovedi im da ih posade sve na gomile po zelenoj travi.

40 I posadiše se na gomile po sto i po pedeset.

41 I uzevši onih pet hlebova i dve ribe pogleda na nebo, i blagoslovi, pa prelomi hlebove, i dade učenicima svojim da metnu ispred njih; i one dve ribe razdeli svima.

1 Sam. 9:13, Mt. 14:15, Dela 27:35, 1 Tim. 4:4

42 I jedoše svi, i nasitiše se.

43 I nakupiše komada dvanaest kotarica punih i od riba.

44 A beše onih što su jeli hlebove oko pet hiljada ljudi.

45 I odmah natera učenike svoje da uđu u lađu i da idu napred na one strane u Vitsaidu dok On otpusti narod.

Mt. 14:22, Jn. 6:17

46 I otpustivši ih ode na goru da se pomoli Bogu.

47 I uveče beše lađa nasred mora, a On sam na zemlji.

Mt. 14:23, Jn. 6:16

48 I vide ih gde se muče veslajući: jer im beše protivan vetar. I oko četvrte straže noćne dođe k njima idući po moru; i htede da ih mimoiđe.

Jona 1:13, Lk. 24:28

49 A oni videvši Ga gde ide po moru mišljahu da je utvara, i povikaše;

50 Jer Ga svi videše i poplašiše se. I odmah progovori s njima, i reče im: Ne bojte se, ja sam, ne plašite se.

51 I uđe k njima u lađu, i utoli vetar; i vrlo se uplašiše, i divljahu se.

52 Jer ih ne naučiše hlebovi; jer se beše srce njihovo okamenilo.

Jer. 17:9, Mt. 16:9, Mk. 3:5, Mk. 7:18, Mk. 8:17, Mk. 8:20, Mk. 16:14, Jn. 12:40, Rim. 8:7, Jev. 3:13

53 I prešavši dođoše u zemlju genisaretsku; i stadoše u kraj.

Mt. 14:34, Lk. 5:1

54 I kad izađoše iz lađe, odmah Ga poznaše ljudi.

55 I optrčavši sav onaj kraj, počeše na odrima donositi bolesnike gde su čuli da je On.

56 I kud god iđaše u sela ili u gradove ili u palanke, na raskršćima metahu bolesnike i moljahu Ga da se barem skuta od haljine Njegove dotaknu: i ozdravljahu svi koji Ga se doticahu.

Mt. 9:20, Lk. 7:14, Lk. 8:44, Dela 5:15

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I