Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I opet poče učiti kod mora, i skupiše se oko Njega ljudi mnogi tako da mora ući u lađu, i sedeti na moru; a narod sav beše na zemlji kraj mora.

Mt. 13:1, Mk. 4:36, Lk. 8:4

2 I učaše ih u pričama mnogo, i govoraše im u nauci svojoj:

Mk. 12:38

3 Slušajte: evo iziđe sejač da seje.

4 I kad sejaše, dogodi se da jedno pade ukraj puta, i dođoše ptice i pozobaše ga.

5 A drugo pade na kamenito mesto gde ne beše mnogo zemlje; i odmah izniče; jer ne beše u dubinu zemlje:

Mt. 13:20, Mk. 4:16

6 A kad obasja sunce, uvenu, i budući da nemaše korena, usahnu.

7 I drugo pade u trnje; i naraste trnje i udavi ga, i ne donese rod.

Lk. 8:7

8 I drugo pade na zemlju dobru; i davaše rod koji je napredovao i rastao i donosio po trideset i po šezdeset i po sto.

Jn. 15:5, Kol. 1:6

9 I reče: Ko ima uši da čuje neka čuje.

10 A kad osta sam, zapitaše Ga koji behu s Njim i sa dvanaestoricom za ovu priču.

Priče 2:1, Priče 4:7, Priče 13:20, Mt. 13:10, Lk. 8:9

11 I reče im: Vama je dano da znate tajne carstva Božjeg, a onima napolju sve u pričama biva;

1 Kor. 1:18, 1 Kor. 2:10, 1 Kor. 2:11, 1 Kor. 5:12, Kol. 4:5, 1 Sol. 4:12, 1 Tim. 3:7

12 Da očima gledaju i da ne vide, i ušima slušaju i da ne razumeju; da se kako ne obrate i da im se ne oproste gresi.

Isa. 6:9, Isa. 44:18, Jer. 5:21, Mt. 13:14, Lk. 8:10, Jn. 12:40, Dela 28:26, Rim. 11:8

13 I reče im: Zar ne razumete ovu priču? A kako ćete sve priče razumeti?

14 Sejač reč seje.

Mt. 13:19, Lk. 1:2, Ef. 3:8, 1 Pet. 1:23

15 A ono su kraj puta, gde se seje reč i kad je čuju odmah dođe sotona i otme reč posejanu u srcima njihovim.

Mk. 4:4, 2 Kor. 2:11, 2 Kor. 4:4, 1 Pet. 5:8

16 Tako su i ono što se seje na kamenitim mestima, koji kad čuju reč odmah je prime s radošću;

Jezek. 33:32

17 Ali nemaju korena u sebi, nego su nepostojani, pa kad bude do nevolje ili ih poteraju reči radi, odmah se sablazne.

Jov 27:10

18 A ono su što se u trnju seje koji slušaju reč,

Mk. 4:7

19 Ali brige ovog sveta i prevara bogatstva i ostale slasti uđu i zaguše reč, i bez roda ostane.

Ps. 52:7, Priče 23:5, Prop. 5:13, Lk. 18:24, Dela 5:1, 1 Tim. 6:9, Titu 1:11

20 A ono su što se na dobroj zemlji seje koji slušaju reč i primaju, i donose rod po trideset i po šezdeset i po sto.

Rim. 7:4, 2 Kor. 5:17, 2 Pet. 1:4

21 I govoraše im: Eda li se sveća užiže da se metne pod sud ili pod odar? A ne da se na svećnjak metne?

Mt. 5:15, Lk. 8:16, Lk. 11:33

22 Jer nema ništa tajno što neće biti javno; niti ima šta sakriveno što neće izaći na videlo.

Mt. 10:26, Lk. 12:2, Dela 14:20, 1 Jn. 1:2

23 Ako ima ko uši da čuje neka čuje.

Mt. 11:15

24 I govoraše im: Pamtite šta čujete: kakvom merom merite onakvom će vam se meriti i dometnuće se vama koji slušate.

Mt. 7:2, Lk. 6:38, 2 Kor. 9:6, 1 Jn. 4:1

25 Jer ko ima, daće mu se; a koji nema, uzeće mu se i ono što ima.

Mt. 13:12, Mt. 25:29, Lk. 8:18, Lk. 19:26

26 I govoraše im: Tako je carstvo Božje kao čovek kad baci seme u zemlju;

Mt. 3:2, Mt. 13:24

27 I spava i ustaje noću i danju; i seme niče i raste, da ne zna on.

28 Jer zemlja sama od sebe najpre donese travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu.

29 A kad sazre rod, odmah pošalje srp; jer nasta žetva.

Otk. 14:15, Otk. 14:18

30 I govoraše: Kakvo ćemo kazati da je carstvo Božje? Ili u kakvoj ćemo ga priči iskazati?

Plač 2:13, Mt. 11:16, Lk. 13:18, Dela 2:41, Dela 19:20

31 Ono je kao zrno gorušičino koje kad se poseje u zemlju manje je od svih semena na zemlji;

Mt. 13:31

32 A kad se poseje, uzraste i bude veće od sveg povrća, i pusti grane velike da mogu u njegovom hladu ptice nebeske živeti.

Mal. 1:11, Otk. 11:15

33 I takvim mnogim pričama kazivaše im reč, koliko mogahu slušati.

Mt. 13:24, Jn. 16:12

34 A bez priča ne govoraše im ni reči. A učenicima posebno kazivaše sve.

35 I reče im onaj dan uveče: Hajdemo na one strane.

Isa. 42:4, Mt. 8:18, Lk. 8:22

36 I otpustivši narod uzeše Ga kako beše u lađi; a i druge lađe behu s Njim.

37 I postade velika oluja; i valovi tako zalivahu u lađu da se već napuni.

38 A On na krmi spavaše na uzglavlju; i probudiše Ga, i rekoše Mu: Učitelju! Zar Ti ne mariš što ginemo?

39 I ustavši zapreti vetru, i reče moru: Ćuti, prestani. I utoli vetar, i postade tišina velika.

Jov 28:11, Jov 38:11, Ps. 29:10, Ps. 93:4, Ps. 107:23, Ps. 135:5, Naum 1:4, Mt. 8:24, Mk. 9:25, Lk. 4:39

40 I reče im: Zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere.

41 I uplašiše se vrlo, i govorahu jedan drugom: Ko je Ovaj, dakle, da Ga i vetar i more slušaju?

Ps. 33:8, Ps. 46:1, Isa. 43:2, Mt. 8:26, Lk. 8:25, Jn. 6:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I