Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I uđe opet u zbornicu, i onde beše čovek sa suvom rukom.

Mt. 12:9, Lk. 6:6

2 I motrahu za Njim neće li ga u subotu isceliti da Ga okrive.

Lk. 6:7

3 I reče čoveku sa suvom rukom: Stani na sredinu.

4 I reče im: Valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? Dušu održati, ili pogubiti? A oni su ćutali.

5 I pogledavši na njih s gnevom od žalosti što su im onako srca odrvenila, reče čoveku: Pruži ruku svoju. I pruži; i posta ruka zdrava kao i druga.

1 Car. 19:10, Ps. 69:9, Ps. 119:139, Mk. 11:15, Lk. 6:10, Jn. 2:14

6 I izašavši fariseji odmah učiniše za Njega veće s Irodovcima kako bi Ga pogubili.

Mt. 12:14, Mt. 22:16

7 A Isus ode s učenicima svojim k moru; i mnogi narod iz Galileje pođe za Njim i iz Judeje;

Lk. 6:17

8 I iz Jerusalima i iz Idumeje i ispreko Jordana i od Tira i Sidona mnoštvo veliko čuvši šta On čini dođe k Njemu.

9 I reče učenicima svojim da bude lađa u Njega gotova zbog naroda, da Mu ne dosađuje.

10 Jer mnoge isceli tako da navaljivahu na Njega koji behu nakaženi bolestima da Ga se dotaknu.

11 I duhovi nečisti kad Ga viđahu, pripadahu k Njemu i vikahu govoreći: Ti si Sin Božji.

Mt. 4:3, Mt. 4:6, Mt. 8:29, Mt. 8:31, Mt. 14:33, Mk. 1:1, Mk. 1:23, Mk. 5:5, Lk. 4:41, Lk. 8:28, Dela 16:17

12 I mnogo im prećaše da Ga ne prokažu.

Mt. 12:16, Mk. 1:25, Mk. 1:34, Lk. 4:41

13 I iziđoše na goru, i dozva koje On hteše; i dođoše Mu.

Mt. 10:1, Lk. 6:12, Lk. 9:1

14 I postavi dvanaestoricu da budu s Njim, i da ih pošalje da propovedaju,

15 I da imaju vlast da isceljuju od bolesti, i da izgone đavole:

16 Prvog Simona, i nadede mu ime Petar;

Jn. 1:42

17 I Jakova Zevedejevog i Jovana brata Jakovljevog, i nadede im imena Voanerges, koje znači Sinovi groma;

Isa. 58:1

18 I Andriju i Filipa i Vartolomija i Mateja i Tomu i Jakova Alfejevog i Tadiju i Simona Kananita,

Lk. 6:16, Dela 1:13, Juda 1:1

19 I Judu Iskariotskog, koji Ga i izdade.

20 I dođoše u kuću, i sabra se opet narod da ne mogahu ni hleba jesti.

Mk. 6:31

21 I čuvši to rod Njegov iziđoše da Ga uhvate; jer govorahu da je izvan sebe.

22 A književnici koji behu sišli iz Jerusalima govorahu: U njemu je Veelzevul. On pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.

Mt. 9:34, Mt. 10:25, Mt. 12:24, Lk. 11:15, Jn. 8:48

23 I dozvavši ih govoraše im u pričama: Kako može sotona sotonu izgoniti?

Mt. 12:25, Lk. 11:17

24 I ako se carstvo samo po sebi razdeli, ne može ostati carstvo ono;

Lk. 11:17

25 I ako se dom sam po sebi razdeli, ne može ostati dom onaj;

26 I ako sotona ustane sam na se i razdeli se, ne može ostati, nego će propasti.

27 Niko ne može pokućstvo jakoga, ušavši u kuću njegovu, oteti ako najpre jakoga ne sveže: i onda će kuću njegovu opleniti.

Isa. 49:24, Mt. 12:29

28 Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:

Mt. 12:31, Lk. 12:10, Jev. 6:4, Jev. 10:26, 1 Jn. 5:16

29 A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu.

Mt. 25:46, Mk. 12:40, Dela 7:51, 1 Sol. 1:9, Jev. 6:4, Juda 1:7, Juda 1:13

30 Jer govorahu: U njemu je nečisti duh.

31 I dođe mati Njegova i braća Njegova, i stojeći napolju poslaše k Njemu da Ga zovu.

Mt. 12:46, Lk. 8:19

32 I seđaše narod oko Njega. I rekoše Mu: Eto mati Tvoja i braća Tvoja i sestre Tvoje napolju pitaju za Te.

Mt. 13:55, Mk. 6:3, Jn. 7:3

33 I odgovori im govoreći: Ko je mati moja ili braća moja?

34 I pogledavši na narod koji seđaše reče: Evo mati moja i braća moja.

5 Moj. 33:9, Rim. 8:29, Jev. 2:11

35 Jer ko izvrši volju Božju, onaj je brat moj i sestra moja i mati moja.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/



grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I