Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I uđe opet u Kapernaum posle nekoliko dana; i ču se da je u kući.

Mt. 9:1, Lk. 5:18

2 I odmah skupiše se mnogi tako da ne mogahu ni pred vratima da se zbiju; i kazivaše im reč.

Isa. 61:1, Mt. 5:2, Mk. 6:32, Lk. 8:1, Ef. 2:17, Jev. 2:3

3 I dođoše k Njemu s oduzetim koga su nosili četvoro.

Mk. 6:54

4 I ne mogući približiti se k Njemu od naroda otkriše kuću gde On beše, i prokopavši spustiše odar na kome oduzeti ležaše.

5 A Isus videvši veru njihovu reče uzetome: Sinko! Opraštaju ti se gresi tvoji.

1 Moj. 22:12, Ps. 103:3, Isa. 53:11, Lk. 7:47, Jev. 4:13

6 A onde seđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojim:

7 Šta ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednog Boga?

Jov 14:4, Ps. 130:4, Isa. 43:25, Rim. 8:33

8 I odmah razumevši Isus duhom svojim da oni tako pomišljaju u sebi, reče im: Što tako pomišljate u srcima svojim?

1 Sam. 16:7, 1 Dn. 29:17, Ps. 7:9, Ps. 139:1, Jer. 17:10, Mt. 9:4, Jev. 4:13, Otk. 2:23

9 Šta je lakše? Reći uzetome: Opraštaju ti se gresi, ili reći: Ustani i uzmi odar svoj, i hodi?

Mt. 9:5, Lk. 5:23

10 No da znate da vlast ima Sin čovečji na zemlji opraštati grehe, (reče uzetome:)

Isa. 53:11, Dan. 7:13

11 Tebi govorim: ustani i uzmi odar svoj, i idi doma.

Jn. 5:9

12 I usta odmah, i uzevši odar izađe pred svima tako da se svi divljahu i hvaljahu Boga govoreći: Nikada toga videli nismo.

Ps. 33:9

13 I izađe opet k moru; i sav narod iđaše k Njemu, i učaše ih.

Mt. 9:9

14 I prolazeći vide Leviju Alfejevog gde sedi na carini, i reče mu: Hajde za mnom. I ustavši ode za Njim.

Lk. 5:27

15 I kad seđaše Isus za trpezom u kući njegovoj, carinici i grešnici mnogi seđahu s Njim i s učenicima Njegovim: jer ih beše mnogo koji iđahu za Njim.

16 A književnici i fariseji videvši Ga gde jede s carinicima i s grešnicima govorahu učenicima Njegovim: Zašto s carinicima i grešnicima jede i pije?

Isa. 65:5

17 I čuvši Isus reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni. Ja nisam došao da dozovem pravednike no grešnike na pokajanje.

Mt. 9:12, Mt. 18:11, Lk. 5:31, Lk. 15:7, Lk. 19:10, 1 Tim. 1:15

18 I behu učenici Jovanovi i farisejski koji pošćahu; i dođoše i rekoše Mu: Zašto učenici Jovanovi i farisejski poste, a tvoji učenici ne poste?

Mt. 9:14, Lk. 5:33

19 I reče im Isus: Eda li mogu svatovi postiti dok je ženik s njima? Dokle god imaju sa sobom ženika ne mogu postiti.

Ps. 45:1, Ps. 45:15, Pes. 1:4, Isa. 54:5, Mt. 22:2, Jn. 3:29, 2 Kor. 11:2, Ef. 5:25, Ef. 5:32, Otk. 19:7, Otk. 21:1

20 Nego će doći dani kad će se oteti od njih ženik, i tada će postiti, u one dane.

21 I niko ne prišiva novu zakrpu na staru haljinu; inače će odadreti nova zakrpa od starog, i gora će rupa biti.

Lk. 5:36

22 I niko ne sipa novo vino u mehove stare; inače novo vino prodre mehove, i vino se prolije, i mehovi propadnu; nego novo vino u nove mehove sipati treba.

23 I dogodi Mu se da su išli u subotu kroz useve, i učenici Njegovi trgahu putem klasje.

5 Moj. 23:25, Mt. 12:1, Lk. 6:1

24 I fariseji govorahu Mu: Gledaj, zašto čine u subotu šta ne valja?

25 A On reče im: Niste li nikad čitali šta učini David kad mu bi do nevolje i ogladne s onima što behu s njim?

1 Sam. 21:6

26 Kako uđe u Božju kuću pred Avijatarom poglavarom svešteničkim i hlebove postavljene pojede kojih ne beše slobodno nikome jesti osim sveštenicima, i dade ih onima koji behu s njim?

2 Moj. 25:30, 2 Moj. 29:32, 3 Moj. 24:9

27 I govoraše im: Subota je načinjena čoveka radi, a nije čovek subote radi.

28 Dakle je Gospodar Sin čovečji i od subote.

Mt. 12:8, Ef. 1:20, 1 Pet. 3:22

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I