Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Početak jevanđelja Isusa Hrista Sina Božjeg.

Ps. 2:7, Lk. 1:35, Rim. 8:3, 1 Jn. 4:15

2 Kao što stoji u proroku: Evo ja šaljem anđela svog pred licem Tvojim, koji će pripraviti put Tvoj pred Tobom.

Mal. 3:1

3 Glas je onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodnji, poravnite staze Njegove.

Isa. 40:3, Lk. 3:4, Jn. 1:15

4 Pojavi se Jovan krsteći u pustinji, i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha.

5 I izlažaše k njemu sva judejska zemlja i Jerusalimljani; i krštavaše ih sve u Jordanu reci, i ispovedahu grehe svoje.

Mt. 3:5

6 A Jovan beše obučen u kamilju dlaku, i imaše pojas kožan oko sebe; i jeđaše skakavce i med divlji.

3 Moj. 11:22

7 I propovedaše govoreći: Ide za mnom jači od mene, pred kim ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remen na obući Njegovoj.

Dela 13:25

8 Ja vas krštavam vodom, a On će vas krstiti Duhom Svetim.

Isa. 44:3, Joilo 2:28, Jn. 1:33, Dela 2:4, Dela 11:16, Dela 19:4, 1 Kor. 12:13

9 I u to vreme dođe Isus iz Nazareta galilejskog, i krsti Ga Jovan u Jordanu,

Mt. 3:13, Lk. 3:21

10 I odmah izlazeći iz vode vide nebo gde se otvori, i Duh kao golub siđe na Njega.

Mt. 3:16, Jn. 1:32

11 I glas dođe s neba: Ti si Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

Ps. 2:7, Mt. 3:17, 2 Pet. 1:17

12 I odmah Duh izvede Ga u pustinju.

Mt. 4:1, Lk. 4:1

13 I bi onde u pustinji dana četrdeset, i kuša Ga sotona, i bi sa zverinjem, i anđeli služahu Mu.

Mt. 4:11, 1 Tim. 3:16

14 A pošto predadoše Jovana, dođe Isus u Galileju propovedajući jevanđelje o carstvu Božjem

Mt. 4:23

15 I govoreći: Izađe vreme i približi se carstvo Božje; pokajte se i verujte jevanđelje.

Ps. 110:3, Dan. 2:44, Gal. 4:4, Ef. 1:10

16 I hodeći pokraj mora vide Simona i Andriju, brata njegovog, gde bacaju mreže u more; jer behu ribari.

Mt. 4:18, Lk. 5:4, Jn. 1:35

17 I reče im Isus: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.

18 I odmah ostavivši mreže svoje pođoše za Njim.

Mt. 19:27, Lk. 5:11

19 I otišavši malo odande ugleda Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog kako u lađi krpljahu mreže;

Mt. 4:21

20 I odmah pozva ih; i ostavivši oca svog Zevedeja u lađi s najamnicima, pođoše za Njim.

21 I dođoše u Kapernaum; i odmah u subotu ušavši u zbornicu učaše.

Mt. 4:13, Lk. 4:31

22 I diviše se nauci Njegovoj; jer ih učaše kao Onaj koji vlast ima, a ne kao književnici.

Mt. 7:28

23 I beše u zbornici njihovoj čovek s duhom nečistim, i povika

Mt. 12:43, Mk. 5:2, Lk. 4:33

24 Govoreći: Prođi se, šta je Tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam Te ko si, Svetac Božji.

2 Sam. 16:10, 2 Sam. 19:22, Ps. 16:10, Mk. 5:7, Lk. 4:34, Dela 2:31

25 I zapreti mu Isus govoreći: Umukni, i izađi iz njega.

26 I strese ga duh nečisti, i povika glasno, i izađe iz njega.

Mk. 9:20

27 I uplašiše se svi tako da pitahu jedan drugog govoreći: Šta je ovo? I kakva je ovo nauka nova, da ima vlast da duhovima nečistim zapoveda, i slušaju Ga?

Dela 17:19

28 I ode glas o Njemu, odmah, po svoj okolini galilejskoj.

Mk. 3:8

29 I odmah, izašavši iz zbornice, dođoše u dom Simonov i Andrijin s Jakovom i Jovanom.

Mt. 8:14, Lk. 4:38

30 A tašta Simonova ležaše od groznice; i odmah kazaše Mu za nju.

31 I pristupivši podiže je uzevši je za ruku i pusti je groznica odmah, i služaše im.

Ps. 103:3

32 A kad bi pred veče, pošto sunce zađe, donošahu k Njemu sve bolesnike i besne.

Lk. 4:40, Dela 5:16

33 I sav grad beše se sabrao k vratima.

34 I isceli mnoge bolesnike od različnih bolesti, i đavole mnoge istera, i ne dade đavolima da kazuju da Ga poznaju.

Mk. 3:12, Lk. 4:33, Lk. 4:41, Dela 16:17

35 A ujutru, vrlo rano ustavši, izađe i ode nasamo, i onde se moljaše Bogu.

Ps. 69:1, Mt. 26:38, Mk. 14:32, Lk. 4:42, Jev. 5:7

36 I za Njim potrčaše Simon i koji behu s njim.

37 I našavši Ga rekoše Mu: Traže Te svi.

Mk. 3:20

38 I reče im: Hajdemo u obližnja sela i gradove da i tamo propovedim: jer sam ja na to došao.

Isa. 61:1, Lk. 4:43, Jn. 17:4

39 I propoveda po zbornicama njihovim po svoj Galileji, i đavole izgoni.

1 Moj. 3:15, Mt. 4:23, Jn. 9:4, 2 Tim. 4:2

40 I dođe k Njemu gubavac moleći Ga i na kolenima klečeći pred Njim i reče Mu: Ako hoćeš, možeš me očistiti.

1 Moj. 18:14, 4 Moj. 12:10, 2 Sam. 3:29, Jer. 32:17, Mt. 8:2, Lk. 5:12

41 A Isus, pošto se smilovao, pruži ruku, i dohvativši ga se reče mu: Hoću, očisti se.

Jev. 2:17, Jev. 4:15

42 I tek što mu to reče, a guba ode s njega, i osta čist.

43 I zapretivši mu odmah istera ga,

44 I reče mu: Gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svešteniku, i prinesi za očišćenje svoje šta je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima.

3 Moj. 14:3, 3 Moj. 14:10, Lk. 5:14

45 A on izašavši poče mnogo propovedati i kazivati šta je bilo tako da Isus ne može javno u grad ući, nego beše napolju u pustim mestima, i dolažahu k Njemu sa svih strana.

Mk. 2:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I