Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.

Dan. 6:19, Mt. 12:1, Mt. 12:5, Mt. 12:8, Mt. 27:56, Mk. 16:1, Mk. 16:2, Lk. 23:54, Lk. 23:56

2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu.

Mk. 16:5, Lk. 24:4, Jn. 20:1, Jn. 20:12

3 A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg.

Dan. 10:6, Mt. 17:2, Otk. 10:1, Otk. 18:1

4 I od straha njegovog uzdrhtaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.

Dan. 10:7

5 A anđeo odgovarajući reče ženama: Ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetog tražite.

Otk. 1:17

6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.

Mt. 12:40, Mt. 16:21, Mt. 17:23, Mt. 20:19

7 Pa idite brže te kažite učenicima Njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle, On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete Ga videti. Eto ja vam kazah.

Mt. 26:32, Mk. 16:7

8 I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom, potekoše da jave učenicima Njegovim.

Mk. 16:8, Lk. 24:9, Lk. 24:22

9 A kad iđahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se.

Mk. 16:9, Jn. 20:14, Otk. 1:17

10 Tada reče im Isus: Ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me videti.

Rim. 8:29, Jev. 2:11

11 A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkim sve što se dogodilo.

12 I oni sastavši se sa starešinama učiniše veće, i dadoše vojnicima dovoljno novaca

13 Govoreći: Kažite: Učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.

14 I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i učiniti da vama ništa ne bude.

15 A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova reč po Jevrejima i do danas.

16 A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.

Mt. 26:32, Mk. 16:7

17 I kad Ga videše, pokloniše Mu se; a jedni posumnjaše.

18 I pristupivši Isus reče im govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.

Dan. 7:13, Mt. 11:27, Ef. 1:21, 1 Pet. 3:22, Otk. 17:14

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,

Dela 8:16

20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Amin.

Mt. 24:4, Dela 2:42

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I