Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada će biti carstvo nebesko kao deset devojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.

Jn. 3:29, Otk. 19:7, Otk. 21:2, Otk. 21:9

2 Pet od njih behu mudre, a pet lude.

Mt. 13:47, Mt. 22:10

3 I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

1 Tim. 3:5

4 A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojim.

Lk. 12:35

5 A budući da ženik odocni, zadremaše sve, i pospaše.

Pes. 5:2, Mt. 26:40, Rim. 13:11, Ef. 5:14, 1 Sol. 5:6

6 A u ponoći stade vika: Eto ženika gde ide, izlazite mu na susret.

Ps. 50:3, Lk. 13:25, 1 Sol. 4:16

7 Tada ustaše sve devojke one i ukrasiše žiške svoje.

Lk. 12:35

8 A lude rekoše mudrima: Dajte nam od ulja svog, jer naši žišci hoće da se ugase.

9 A mudre odgovoriše govoreći: Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10 A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

Jezek. 46:2, Lk. 13:25

11 A posle dođoše i one druge devojke govoreći: Gospodaru! Gospodaru! Otvori nam.

Mt. 7:21

12 A On odgovarajući reče im: Zaista vam kažem: ne poznajem vas.

Ps. 5:5, Jn. 9:31

13 Stražite dakle, jer ne znate dan ni čas u koji će Sin čovečiji doći.

Mt. 24:42, Mk. 13:33, Lk. 21:36, 1 Kor. 16:13, 1 Pet. 5:8, Otk. 16:15

14 Jer kao što čovek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;

Mt. 21:33, Lk. 19:12

15 I jednom, dakle, dade pet talanata, a drugom dva, a trećem jedan, svakom prema njegovoj moći; i otide odmah.

Rim. 12:6, 1 Kor. 12:7, Ef. 4:11

16 A onaj što primi pet talanata otide te radi s njima, i dobi još pet talanata.

Priče 3:14, 1 Pet. 4:10

17 Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.

18 A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svog.

Filip. 2:21

19 A po dugom vremenu dođe gospodar tih sluga, i stade se računati s njima.

20 I pristupivši onaj što je primio pet talanata, donese još pet talanata govoreći: Gospodaru! Predao si mi pet talanata; evo još pet talanata ja sam dobio s njima.

21 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svog.

Mt. 24:47, Lk. 12:44, Otk. 2:10, Otk. 3:21, Otk. 21:7

22 A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: Gospodaru! Predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.

Lk. 19:18

23 A gospodar njegov reče mu: Dobro, slugo dobri i verni! U malom bio si mi veran, nad mnogim ću te postaviti; uđi u radost gospodara svog.

Dela 2:28, 2 Tim. 2:12, Jev. 12:2, 1 Pet. 1:8

24 A pristupivši i onaj što je primio jedan talanat reče: Gospodaru! Znao sam da si ti tvrd čovek: žnješ gde nisi sejao, i kupiš gde nisi vejao;

Lk. 19:21

25 Pa se pobojah i otidoh te sakrih talanat tvoj u zemlju; i evo ti svoje.

26 A gospodar njegov odgovarajući reče mu: Zli i lenjivi slugo! Znao si da ja žnjem gde nisam sejao, i kupim gde nisam vejao:

27 Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.

28 Uzmite dakle od njega talanat, i podajte onom što ima deset talanata.

29 Jer svakom koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onog koji nema, i šta ima uzeće se od njega.

Mk. 4:25, Lk. 8:18, Lk. 19:26, Jn. 15:2, 1 Kor. 15:10, 2 Kor. 6:1

30 I nevaljalog slugu bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.

31 A kad dođe Sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s Njime, onda će sesti na prestolu slave svoje.

Zah. 14:5, Dela 1:11, Dela 17:31, Filip. 2:9, 1 Sol. 4:16, 2 Sol. 1:7, Jev. 9:28, Juda 1:14, Otk. 1:7

32 I sabraće se pred Njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.

Ps. 1:5, Jezek. 34:17, Mal. 3:18, Mt. 13:49, Rim. 14:10, 2 Kor. 5:10, Otk. 20:12

33 I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s leve.

34 Tada će reći car onima što Mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni Oca mog; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta.

Jer. 38:11, Lk. 12:32, Rim. 8:17, 1 Kor. 2:9, 1 Kor. 6:9, Gal. 5:21, Ef. 5:5, Jev. 11:16, 1 Pet. 3:9, Otk. 21:7

35 Jer ogladneh, i daste mi da jedem; ožedneh, i napojiste me; gost bejah, i primiste me;

Isa. 21:14, Isa. 58:7, Jezek. 18:7, 2 Tim. 1:16, Jev. 13:2, Jak. 1:27, 3 Jn. 1:5

36 Go bejah, i odenuste me; bolestan bejah, i obiđoste me; u tamnici bejah, i dođoste k meni.

2 Tim. 1:16, Jak. 2:15

37 Tada će Mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna, i nahranismo? Ili žedna, i napojismo?

38 Kad li Te videsmo gosta, i primismo? Ili gola, i odenusmo?

39 Kad li Te videsmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k Tebi?

40 I odgovarajući car reći će im: Zaista vam kažem: kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

Priče 14:31, Priče 19:17, Jer. 38:5, Jn. 13:20, Jev. 6:10

41 Tada će reći i onima što Mu stoje s leve strane: Idite od mene prokleti u oganj večni pripravljen đavolu i anđelima njegovim.

Ps. 6:8, Mt. 13:40, Mk. 5:7, 2 Pet. 2:4, Juda 1:6

42 Jer ogladneh, i ne dadoste mi da jedem; ožedneh, i ne napojiste me;

43 Gost bejah, i ne primiste me; go bejah, i ne odenuste me; bolestan i u tamnici bejah, i ne obiđoste me.

44 Tada će Mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! Kad Te videsmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo Te?

Priče 24:12, Lk. 13:26

45 Tada će im odgovoriti govoreći: Zaista vam kažem: kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.

Priče 14:31, Priče 17:5, Zah. 2:8, Dela 9:5, 1 Kor. 8:12

46 I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni.

Dan. 12:2, Jn. 5:29, Rim. 2:7, Otk. 3:21, Otk. 7:15, Otk. 14:11, Otk. 20:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I