Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada Isus reče k narodu i učenicima svojim

Lk. 20:46

2 Govoreći: Na Mojsijevu stolicu sedoše književnici i fariseji.

Nem. 8:4, Nem. 8:8, Mal. 2:7

3 Sve dakle što vam kažu da držite, držite i tvorite; ali šta oni čine ne činite; jer govore a ne čine.

Lk. 11:46, Rim. 2:19, Rim. 2:21

4 Nego vežu bremena teška i nezgodna za nošenje, i tovare na pleća ljudska; a prstom svojim neće da ih prihvate.

Lk. 11:46, Dela 15:10, Gal. 6:13

5 A sva dela svoja čine da ih vide ljudi: raširuju svoje amajlije, i grade velike skute na haljinama svojim.

4 Moj. 15:38, 5 Moj. 22:12, Mt. 6:1

6 I traže začelje na gozbama i prva mesta po zbornicama,

Mk. 12:38, Lk. 14:7, Lk. 20:46

7 I da im se klanja po ulicama, i da ih ljudi zovu: Ravi! Ravi!

Jov 32:22, Lk. 20:46

8 A vi se ne zovite Ravi; jer je u vas jedan Ravi Hristos, a vi ste svi braća.

Jak. 3:1

9 I ocem ne zovite nikoga na zemlji; jer je u vas jedan Otac koji je na nebesima.

Mal. 1:6

10 Niti se zovite Učitelji; jer je u vas jedan učitelj Hristos.

11 A najveći između vas da vam bude sluga.

Mt. 20:26

12 Jer koji se podiže, poniziće se, a koji se ponižuje, podignuće se.

Jov 22:29, Priče 15:33, Priče 29:23, Dan. 4:37, Lk. 14:11, Lk. 18:14

13 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zatvarate carstvo nebesko od ljudi; jer vi ne ulazite niti date da ulaze koji bi hteli.

4 Moj. 13:32, Isa. 33:14, Jezek. 34:10, Jezek. 34:18, Lk. 11:52

14 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što jedete kuće udovičke, i lažno se Bogu molite dugo; zato ćete većma biti osuđeni.

Amos 8:4

15 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što prohodite more i zemlju da bi prisvojili jednog, i kad ga prisvojite, činite ga sinom paklenim, udvoje većim od sebe.

16 Teško vama vođe slepe koji govorite: Ako se ko kune crkvom ništa je; a ako se ko kune zlatom crkvenim kriv je.

Isa. 56:10, Mt. 5:33, Mt. 15:14

17 Budale slepe! Šta je veće, ili zlato, ili crkva koja zlato osveti.

2 Moj. 30:29

18 I ako se ko kune oltarom ništa je to, a koji se kune darom koji je na njemu kriv je

19 Budale slepe! Šta je veće, ili dar, ili oltar koji dar osveti?

2 Moj. 29:37

20 Koji se dakle kune oltarom, kune se njim i svim što je na njemu.

21 I koji se kune crkvom, kune se njom i Onim što živi u njoj.

1 Car. 8:13, 2 Dn. 6:2, Ps. 26:8, Ps. 132:14, Jak. 5:12

22 I koji se kune nebom, kune se prestolom Božjim i Onim koji sedi na njemu.

Ps. 11:4, Isa. 66:1, Mt. 5:34, Dela 7:49, Otk. 4:2

23 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima, a ostaviste šta je najpretežnije u zakonu: pravdu i milost i veru; a ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati.

1 Sam. 15:22, Os. 6:6, Mih. 6:8, Mt. 9:13, Mt. 12:7, Lk. 11:42

24 Vođe slepe koji oceđujete komarca a kamilu proždirete.

25 Teško vama književnici i fariseji, licemeri što čistite spolja čašu i zdelu a iznutra su pune grabeža i nepravde.

Mk. 7:4, Lk. 11:39

26 Fariseju slepi! Očisti najpre iznutra čašu i zdelu da budu i spolja čiste.

Isa. 55:7, Jer. 4:14, Jer. 13:27, Jezek. 18:31, Lk. 6:45, 2 Kor. 7:1, Titu 1:15, Jev. 10:22

27 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što ste kao okrečeni grobovi, koji se spolja vide lepi a unutra su puni kostiju mrtvačkih i svake nečistote.

Dela 23:3

28 Tako i vi spolja se pokazujete ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemerja i bezakonja.

29 Teško vama književnici i fariseji, licemeri, što zidate grobove prorocima i krasite rake pravednika,

30 I govorite: Da smo mi bili u vreme svojih otaca, ne bismo s njima pristali u krv proroka.

31 Tim samo svedočite za sebe da ste sinovi onih koji su pobili proroke.

Dela 7:51, 1 Sol. 2:15

32 I vi dopunite meru otaca svojih.

1 Moj. 15:16, Plač 4:18, Dan. 8:23, 1 Sol. 2:16

33 Zmije, porodi aspidini! Kako ćete pobeći od presude u oganj pakleni?

Mt. 3:7, Mt. 12:34, Lk. 3:7

34 Zato evo ja ću k vama poslati proroke i premudre i književnike; i vi ćete jedne pobiti i raspeti a jedne biti po zbornicama svojim i goniti od grada do grada,

Mt. 21:34, Lk. 11:49, Dela 5:40, Dela 7:58, Dela 22:19, 2 Kor. 11:24

35 Da dođe na vas sva krv pravedna što je prolivena na zemlji od krvi Avelja pravednog do krvi Zarije sina Varahijinog, koga ubiste među crkvom i oltarom.

1 Moj. 4:8, 1 Jn. 3:12, Otk. 18:24

36 Zaista vam kažem da će ovo sve doći na rod ovaj.

Mt. 24:34

37 Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi! Koliko puta hteh da skupim čeda tvoja kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i ne hteste!

5 Moj. 32:11, Os. 11:8

38 Eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta.

Ps. 69:25

39 Jer vam kažem: Nećete mene videti odsele dok ne kažete: Blagoslovljen koji ide u ime Gospodnje.

Ps. 118:26, Mt. 21:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I