Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I odgovarajući Isus opet reče im u pričama govoreći:

Lk. 14:16, Otk. 19:7, Otk. 19:9

2 Carstvo je nebesko kao čovek car koji načini svadbu sinu svom.

3 I posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu; i ne hteše doći.

4 Opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama: Evo sam obed svoj ugotovio, i junci moji i hranjenici poklani su, i sve je gotovo; dođite na svadbu.

5 A oni ne marivši otidoše ovaj u polje svoje, a ovaj k trgovini svojoj.

Ps. 81:11

6 A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih, i pobiše ih.

1 Sol. 2:14

7 A kad to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one, i grad njihov zapali.

Isa. 10:5, Jer. 51:20, Dan. 9:26, Lk. 19:27

8 Tada reče slugama svojim: Svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne.

Mt. 10:11, Lk. 20:25, Dela 13:46

9 Idite dakle na raskršće i koga god nađete, dozovite na svadbu.

10 I izišavši sluge one na raskršća sabraše sve koje nađoše, zle i dobre; i stolovi napuniše se gostiju.

Mt. 13:38

11 Izašavši pak car da vidi goste ugleda onde čoveka neobučenog u svadbeno ruho.

Zah. 3:3, 2 Kor. 5:3, Ef. 4:24, Kol. 3:10, Kol. 3:12, Otk. 3:4, Otk. 16:15, Otk. 19:8

12 I reče mu: Prijatelju! Kako si došao amo bez svadbenog ruha? A on oćute.

Jov 31:14, Rim. 3:19

13 Tada reče car slugama: Svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite te bacite u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.

Mt. 8:12, Rim. 11:22

14 Jer su mnogi zvani, ali je malo izbranih.

Mt. 20:16

15 Tada otidoše fariseji i načiniše veće kako bi Ga uhvatili u reči.

Mk. 12:13, Lk. 20:20

16 I poslaše k Njemu učenike svoje s Irodovcima, te rekoše: Učitelju! Znamo da si istinit, i putu Božjem zaista učiš, i ne mariš ni za koga, jer ne gledaš ko je ko.

Lk. 20:21

17 Kaži nam dakle šta misliš ti? Treba li dati harač ćesaru ili ne?

18 Razumevši Isus lukavstvo njihovo reče: Što me kušate, licemeri?

19 Pokažite mi novac harački. A oni donesoše Mu novac.

20 I reče im: Čiji je obraz ovaj i natpis?

21 I rekoše Mu: Ćesarev. Tada reče im: Podajte dakle ćesarevo ćesaru, i Božje Bogu.

Mt. 17:25, Lk. 23:2, Rim. 13:7

22 I čuvši diviše se, i ostavivši Ga otidoše.

Jov 5:13

23 Taj dan pristupiše k Njemu sadukeji koji govore da nema vaskrsenja, i upitaše Ga

Mt. 3:7, Mt. 16:6, Mk. 12:18, Lk. 20:27, Dela 4:1, Dela 23:8, 1 Kor. 15:12, 2 Tim. 2:17

24 Govoreći: Učitelju! Mojsije reče: Ako ko umre bez dece, da uzme brat njegov ženu njegovu i da podigne seme bratu svom.

1 Moj. 38:8, 5 Moj. 25:5

25 U nas beše sedam braće; i prvi oženivši se umre, i ne imavši poroda ostavi ženu svoju bratu svom.

26 A tako i drugi, i treći, sve do sedmog.

27 A posle svih umre i žena.

28 O vaskrsenju dakle koga će od sedmorice biti žena? Jer je za svima bila.

29 A Isus odgovarajući reče im: Varate se, ne znajući Pisma ni sile Božje.

Jn. 20:9, 2 Pet. 3:16

30 Jer o vaskrsenju niti će se ženiti ni udavati; nego su kao anđeli Božji na nebu.

Ps. 103:20, Zah. 3:5, 1 Kor. 7:29, Otk. 5:11, Otk. 7:1, Otk. 7:11

31 A za vaskrsenje mrtvih niste li čitali šta vam je rekao Bog govoreći:

32 Ja sam Bog Avraamov, i Bog Isakov, i Bog Jakovljev! Nije Bog Bog mrtvih, nego živih.

2 Moj. 3:6, 2 Moj. 3:16, Mk. 12:26, Mk. 12:27, Lk. 20:37, Dela 7:32, Jev. 11:16

33 I čuvši narod divljaše se nauci Njegovoj.

Mt. 7:28

34 A fariseji čuvši da posrami sadukeje sabraše se zajedno.

35 I upita jedan od njih zakonik kušajući Ga i govoreći:

36 Učitelju! Koja je zapovest najveća u zakonu?

37 A Isus reče mu: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom misli svojom.

5 Moj. 6:5, 5 Moj. 10:12, 5 Moj. 30:6, Priče 23:26, Mt. 12:29, Lk. 10:27

38 Ovo je prva i najveća zapovest.

39 A druga je kao i ova: Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.

3 Moj. 19:18, Mk. 12:31, Rim. 13:9, Gal. 5:14, Jak. 2:8

40 O ovima dvema zapovestima visi sav zakon i proroci.

Mt. 7:12, 1 Tim. 1:5

41 A kad se sabraše fariseji, upita ih Isus

Mk. 12:35, Lk. 20:41

42 Govoreći: Šta mislite za Hrista, čiji je sin? Rekoše Mu: Davidov.

Mt. 21:8

43 Reče im: Kako dakle David Njega duhom naziva Gospodom govoreći:

2 Sam. 23:2, Dela 2:30, 2 Pet. 1:21

44 Reče Gospod Gospodu mom: Sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje podnožje nogama Tvojim?

Ps. 110:1, Dela 2:30, Dela 2:34, 1 Kor. 15:25, Jev. 1:13

45 Kad dakle David naziva Njega Gospodom, kako mu je sin?

46 I niko Mu ne mogaše odgovoriti reči; niti smede ko od tog dana da Ga zapita više.

1 Car. 10:1, Mk. 12:34, Lk. 14:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I