Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jer je carstvo nebesko kao čovek domaćin koji ujutru rano iziđe da naima poslenike u vinograd svoj.

2 I pogodivši se s poslenicima po groš na dan posla ih u vinograd svoj.

3 I izišavši u treći sat, vide druge gde stoje na trgu besposleni,

4 I njima reče: Idite i vi u moj vinograd, i šta bude pravo daću vam.

5 I oni otidoše. I opet izišavši u šesti i deveti sat, učini tako.

6 I u jedanaesti sat izišavši nađe druge gde stoje besposleni, i reče im: Što stojite ovde sav dan besposleni?

7 Rekoše mu: Niko nas ne najmi. Reče im: Idite i vi u moj vinograd, i šta bude pravo primićete.

8 A kad bi u veče, reče gospodar od vinograda k pristavu svom: Dozovi poslenike i podaj im platu počevši od poslednjih do prvih.

Dela 17:31, 1 Sol. 4:16

9 I došavši koji su u jedanaesti sat najmljeni primiše po groš.

10 A kad dođoše prvi, mišljahu da će više primiti: I primiše i oni po groš.

11 I primivši vikahu na gospodara.

12 Govoreći: Ovi poslednji jedan sat radiše, i izjednači ih s nama koji smo se čitav dan mučili i goreli.

13 A on odgovarajući reče jednom od njih: Prijatelju! Ja tebi ne činim krivo; Nisi li pogodio sa mnom po groš?

14 Uzmi svoje pa idi; A ja hoću i ovom poslednjem da dam kao i tebi.

15 Ili zar ja nisam vlastan u svom činiti šta hoću? Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

5 Moj. 15:9, Priče 23:6, Jona 4:1, Mk. 7:22, Rim. 9:21

16 Tako će biti poslednji prvi i prvi poslednji; jer je mnogo zvanih, a malo izbranih.

Mt. 8:11, Mk. 7:13, Mk. 10:31, Lk. 14:24

17 I pošavši Isus u Jerusalim uze nasamo dvanaest učenika na putu, i reče im:

Mk. 10:33, Jn. 12:12

18 Evo idem u Jerusalim, i Sin čovečiji biće predan glavarima svešteničkim i književnicima; i osudiće Ga na smrt;

Mt. 16:21

19 I predaće Ga neznabošcima da Mu se rugaju i da Ga biju i razapnu; i treći dan ustaće.

Mt. 27:2, Jn. 18:28, Jn. 18:32, Dela 3:13, Dela 21:11

20 Tada pristupi k Njemu mati sinova Zevedejevih sa svojim sinovima klanjajući Mu se i moleći Ga za nešto.

Mt. 4:21, Mt. 27:56, Mk. 10:35, Mk. 15:40

21 A On joj reče: Šta hoćeš? Reče Mu: Zapovedi da sedu ova moja dva sina, jedan s desne strane Tebi, a jedan s leve strane Tebi, u carstvu Tvom.

1 Car. 2:19, Mt. 19:28, Mk. 16:19, Jak. 4:3

22 A Isus odgovarajući reče: Ne znate šta tražite; možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim? Rekoše Mu: Možemo.

Ps. 75:8, Jer. 25:15, Mt. 26:39, Lk. 12:50, Lk. 22:42

23 I reče im: Čašu dakle moju ispićete, i krstićete se krštenjem kojim se ja krstim; ali da sedete s desne strane meni i s leve, ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio Otac moj.

Mt. 25:34, Dela 12:2, Rim. 8:17, 2 Kor. 1:7

24 I kad čuše ostalih deset učenika, rasrdiše se na ta dva brata.

Mk. 10:41, Lk. 22:24

25 A Isus dozvavši ih reče: Znate da knezovi narodni zapovedaju narodu, i poglavari upravljaju njim.

Lk. 22:25

26 Ali među vama da ne bude tako; nego koji hoće da bude veći među vama, da vam služi.

Mt. 23:11, Mk. 9:35, Mk. 10:43, 1 Pet. 5:3

27 I koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga.

Mt. 18:4

28 Kao što ni Sin čovečiji nije došao da Mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge.

Jov 33:24, Ps. 49:7, Dan. 9:24, Mt. 26:28, Lk. 22:27, Jn. 11:51, Jn. 13:4, Jn. 13:14, Rim. 5:15, Filip. 2:7, 1 Tim. 2:6

29 I kad je izlazio iz Jerihona za Njim iđaše narod mnogi.

Mk. 10:46

30 I gle, dva slepca seđahu kraj puta, i čuvši da Isus prolazi povikaše govoreći: Pomiluj nas Gospode, sine Davidov!

31 A narod prećaše im da ućute; a oni još većma povikaše govoreći: Pomiluj nas Gospode, sine Davidov!

32 I ustavivši se Isus dozva ih, i reče: Šta hoćete da vam učinim?

33 Rekoše Mu: Gospode, da se otvore oči naše.

34 I smilova se Isus, i dohvati se očiju njihovih, i odmah progledaše oči njihove, i otidoše za Njim.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I