Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I posle šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegovog, i izvede ih na goru visoku same.

Dan. 10:8, Mk. 5:37, Lk. 9:28

2 I preobrazi se pred njima, i zasja se lice Njegovo kao sunce a haljine Njegove postadoše bele kao svetlost.

Dan. 10:8

3 I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s Njim govorahu.

Rim. 3:21

4 A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! Dobro nam je ovde biti; ako hoćeš da načinimo ovde tri senice: Tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.

Lk. 9:33

5 Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: Ovo je Sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; Njega poslušajte.

5 Moj. 18:15, Isa. 42:1, Mt. 3:17, Mk. 1:11, Lk. 3:22, Dela 3:22, Jev. 12:25, 2 Pet. 1:17

6 I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.

2 Pet. 1:18

7 I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: Ustanite, i ne bojte se.

8 A oni podignuvši oči svoje nikoga ne videše do Isusa samog.

9 I silazeći s gore zapovedi im Isus govoreći: Nikom ne kazujte šta ste videli dok Sin čovečiji iz mrtvih ne ustane.

Mk. 9:9, Lk. 9:36

10 I zapitaše Ga učenici Njegovi govoreći: Zašto dakle književnici kažu da Ilija najpre treba da dođe?

Mal. 4:5

11 A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najpre i urediti sve.

Lk. 1:16, Dela 1:6, Dela 3:21

12 Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta hteše: tako i Sin čovečiji treba da postrada od njih.

Mt. 14:3, Mk. 9:12

13 Tada razumeše učenici da im govori za Jovana krstitelja.

14 I kad dođoše k narodu, pristupi k Njemu čovek klanjajući Mu se,

Mk. 9:14, Lk. 9:37

15 I govoreći: Gospode! Pomiluj sina mog; jer o meni besni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.

16 I dovedoh ga učenicima Tvojim, i ne mogoše ga isceliti.

17 A Isus odgovarajući reče: O rode neverni i pokvareni! Dokle ću biti s vama? Dokle ću vas trpeti? Dovedite mi ga amo.

18 I zapreti mu Isus; i đavo iziđe iz njega, i ozdravi momče od onog časa.

19 Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše Mu: Zašto ga mi ne mogasmo izgnati?

Mk. 9:18, Mk. 9:28

20 A Isus reče im: Za neverstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj: Pređi odavde tamo, i preći će, i ništa neće vam biti nemoguće.

Mt. 21:21, Mk. 9:23, Mk. 11:23, Lk. 17:6, 1 Kor. 12:9, 1 Kor. 13:2

21 A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.

22 A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: Predaće se Sin čovečiji u ruke ljudske;

Mt. 16:21, Mt. 20:17, Mk. 8:31, Mk. 9:30, Mk. 10:33, Lk. 9:22, Lk. 18:31, Lk. 24:6

23 I ubiće Ga, i treći dan ustaće. I neveseli behu vrlo.

24 A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: Zar vaš učitelj neće dati didrahme?

2 Moj. 30:13, Mk. 9:33

25 Petar reče: Hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: Šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojih sinova ili od tuđih?

26 Reče Njemu Petar: Od tuđih. Reče mu Isus: Dakle ne plaćaju sinovi.

27 Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvo uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.

Mk. 12:17, 1 Kor. 10:32

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I