Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U to vreme dođe glas do Iroda četvorovlasnika o Isusu;

Mk. 6:14, Lk. 9:7, Lk. 23:8

2 I reče slugama svojim: To je Jovan krstitelj; on ustade iz mrtvih, i zato čini čudesa.

Mt. 16:14

3 Jer Irod uhvati Jovana, sveza ga i baci u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svog.

Priče 10:17, Priče 15:10, Mk. 6:17, Mk. 9:13

4 Jer mu govoraše Jovan: Ne možeš ti nje imati.

3 Moj. 18:16, 3 Moj. 20:21, Ef. 5:11

5 I htede da ga ubije, ali se poboja naroda; jer ga držahu za proroka.

Mt. 21:26, Mk. 11:32, Lk. 20:6

6 A kad beše dan rođenja Irodovog, igra kći Irodijadina pred njima i ugodi Irodu.

1 Moj. 40:20, Mk. 6:22

7 Zato i s kletvom obeća joj dati šta god zaište.

8 A ona naučena od matere svoje: Daj mi, reče, ovde na krugu glavu Jovana krstitelja.

9 I zabrinu se car; ali kletve radi i onih koji se gošćahu s njim, zapovedi joj dati.

Prop. 5:2, Jer. 44:25, Titu 1:16

10 I posla te posekoše Jovana u tamnici.

Mt. 17:11

11 I donesoše glavu njegovu na krugu, i dadoše devojci, i odnese je materi svojoj.

12 I došavši učenici njegovi, uzeše telo njegovo i ukopaše ga; i dođoše Isusu te javiše.

13 I čuvši Isus, otide odande u lađi u pusto mesto nasamo. A kad to čuše ljudi, idoše za Njim pešice iz gradova.

Mt. 10:23, Mk. 6:31, Mk. 6:32, Lk. 9:10, Jn. 6:1, Jn. 6:2

14 I izašavši Isus vide mnogi narod, i sažali mu se za njih, i isceli bolesnike njihove.

Ps. 86:15, Mk. 1:41, Lk. 7:13, Jn. 11:33, Jev. 2:17, Jev. 5:2

15 A pred veče pristupiše k Njemu učenici Njegovi govoreći: Ovde je pusto mesto, a dockan je već; otpusti narod neka ide u sela da kupi sebi hrane.

Mk. 6:36, Jn. 6:1

16 A Isus reče im: Ne treba da idu; podajte im vi neka jedu.

2 Car. 4:42, Lk. 3:11, Jn. 13:29, 2 Kor. 8:2

17 A oni rekoše Mu: Nemamo ovde do samo pet hlebova i dve ribe.

18 A On reče: Donesite mi ih ovamo.

19 I zapovedi narodu da posedaju po travi; pa uze onih pet hlebova i dve ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi, i prelomivši dade učenicima svojim, a učenici narodu.

Mt. 15:35, Mt. 15:36, Mt. 26:26, Mk. 8:6, Lk. 22:19, Jn. 6:11, Dela 27:35

20 I jedoše svi, i nasitiše se, i nakupiše komada što preteče dvanaest kotarica punih.

21 A onih što su jeli beše ljudi oko pet hiljada, osim žena i dece.

22 I odmah natera Isus učenike svoje da uđu u lađu i napred da idu na one strane dok On otpusti narod.

Mk. 6:45

23 I otpustivši narod pope se na goru sam da se moli Bogu. I uveče beše onde sam.

Mt. 6:6, Mt. 26:36, Mk. 6:36, Lk. 6:12, Jn. 6:16, Dela 6:4

24 A lađa beše nasred mora u nevolji od valova, jer beše protivan vetar.

25 A u četvrtu stražu noći otide k njima Isus idući po moru.

26 I videvši Ga učenici po moru gde ide, poplašiše se govoreći: To je utvara; i od straha povikaše.

Jov 9:8, Ps. 73:19, Isa. 43:16

27 A Isus odmah reče im govoreći: Ne bojte se; ja sam, ne plašite se.

28 A Petar odgovarajući reče: Gospode! Ako si Ti, reci mi da dođem k Tebi po vodi.

29 A On reče: Hodi. I izišavši iz lađe Petar iđaše po vodi da dođe k Isusu.

30 No videći vetar veliki uplaši se, i počevši se topiti, povika govoreći: Gospode, pomagaj!

31 I odmah Isus pruživši ruku uhvati Petra, i reče mu: Maloverni! Zašto se posumnja?

1 Kor. 6:13

32 I kad uđoše u lađu, presta vetar.

Ps. 107:29, Mk. 4:41, Jn. 6:18

33 A koji behu u lađi pristupiše i pokloniše Mu se govoreći: Vaistinu Ti si Sin Božji.

Ps. 2:7, Mt. 16:16, Lk. 4:41, Jn. 6:69, Dela 8:37, Rim. 1:4

34 I prešavši dođoše u zemlju genisaretsku.

Mk. 6:53

35 I poznavši Ga ljudi iz onog mesta, poslaše po svoj onoj okolini, i donesoše k Njemu sve bolesnike.

36 I moljahu Ga da se samo dotaknu skuta od Njegove haljine; i koji se dotakoše ozdraviše.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I