Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I ušavši u lađu pređe i dođe u svoj grad.

Mt. 4:13, Mk. 5:21

2 I gle, donesoše Mu uzeta koji ležaše na odru. I videvši Isus veru njihovu reče uzetom: Ne boj se, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji.

Ps. 32:1, Mt. 8:10, Mk. 2:3, Lk. 5:18, Lk. 5:20, Lk. 7:47, Rim. 4:6, Rim. 5:11, Ef. 1:7

3 I gle, neki od književnika rekoše u sebi: Ovaj huli na Boga.

4 I videći Isus pomisli njihove reče: Zašto zlo mislite u srcima svojim?

Ps. 139:2, Mt. 12:25, Mk. 12:15, Lk. 5:22, Lk. 9:47, Lk. 11:17

5 Jer šta je lakše reći: Opraštaju ti se gresi; ili reći: Ustani i hodi?

Mk. 2:9, Lk. 5:23

6 Ali da znate da vlast ima Sin čovečiji na zemlji opraštati grehe (tada reče uzetom): Ustani, uzmi odar svoj i idi doma.

Mk. 2:7, Mk. 2:10, Lk. 5:21, Jn. 5:9, Dela 5:31, 2 Kor. 2:10, Ef. 1:7

7 I ustavši otide doma.

8 A ljudi videći čudiše se, i hvališe Boga, koji je dao vlast takvu ljudima.

9 I odlazeći Isus odande vide čoveka gde sedi na carini, po imenu Mateja, i reče mu: Hajde za mnom. I ustavši otide za Njim.

Mk. 2:14, Lk. 5:27

10 I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše i jeđahu s Isusom i s učenicima Njegovim.

Mk. 2:15, Lk. 5:29

11 I videvši to fariseji govorahu učenicima Njegovim: Zašto s carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije?

Isa. 64:5, Mt. 18:17, Lk. 5:30, Lk. 15:2, Lk. 19:7, Gal. 2:15, Ef. 2:12

12 A Isus čuvši to reče im: Ne trebaju zdravi lekara nego bolesni.

13 Nego idite i naučite se šta znači: Milosti hoću, a ne priloga. Jer ja nisam došao da zovem pravednike no grešnike na pokajanje.

Priče 21:3, Isa. 55:6, Os. 6:6, Mih. 6:6, Mt. 3:2, Mt. 3:8, Mt. 4:17, Mt. 12:7, Lk. 19:10, 1 Tim. 1:15, 1 Jn. 3:5

14 Tada pristupiše k Njemu učenici Jovanovi govoreći: Zašto mi i fariseji postimo mnogo, a učenici tvoji ne poste?

Mk. 2:18, Lk. 5:33, Lk. 18:12

15 A Isus reče im: Eda li mogu svatovi plakati dok je s njima ženik? Nego će doći vreme kad će se oteti od njih ženik, i onda će postiti.

Lk. 17:22, Jn. 3:29, Dela 13:2, Dela 14:23, 1 Kor. 7:5

16 Jer niko ne meće novu zakrpu na staru haljinu; jer će se zakrpa odadreti od haljine, i gora će rupa biti.

Lk. 5:36

17 Niti se lije vino novo u mehove stare; inače mehovi prodru se i vino se prolije, i mehovi propadnu. Nego se lije vino novo u mehove nove, i oboje se sačuva.

Jov 32:19

18 Dok On tako govoraše njima, gle, knez nekakav dođe i klanjaše Mu se govoreći: Kći moja sad umre; nego dođi i metni na nju ruku svoju, i oživeće.

Mk. 5:22, Mk. 5:23, Lk. 8:41

19 I ustavši Isus za njim pođe i učenici Njegovi.

20 I gle, žena koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi pristupi sastrag i dohvati Mu se skuta od haljine Njegove.

3 Moj. 15:25, Mk. 5:25, Lk. 8:43

21 Jer govoraše u sebi: Samo ako se dotaknem haljine Njegove, ozdraviću.

22 A Isus obazrevši se i videvši je reče: Ne boj se, kćeri; vera tvoja pomogla ti je. I ozdravi žena od tog časa.

Mk. 10:52, Lk. 7:50, Lk. 8:48, Lk. 17:18, Lk. 18:42

23 I došavši Isus u dom knežev i videvši svirače i ljude zabunjene

2 Dn. 35:25, Mk. 5:38, Lk. 8:51

24 Reče im: Odstupite, jer devojka nije umrla, nego spava. I podsmevahu Mu se.

Dela 20:10

25 A kad istera ljude, uđe, i uhvati je za ruku, i usta devojka.

26 I otide glas ovaj po svoj zemlji onoj.

Lk. 7:17

27 A kad je Isus odlazio odande, za Njim iđahu dva slepca vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov!

Mt. 15:22, Mt. 20:30, Mk. 9:22, Lk. 17:13, Lk. 18:38

28 A kad dođe u kuću, pristupiše k Njemu slepci, i reče im Isus: Verujete li da mogu to učiniti? A oni Mu rekoše: Da Gospode.

29 Tada dohvati se očiju njihovih govoreći: Po veri vašoj neka vam bude.

30 I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus govoreći: Gledajte da niko ne dozna.

Ps. 146:8, Lk. 5:14, Jn. 9:7, Jn. 9:14, Jn. 9:26

31 A oni izišavši razglasiše Ga po svoj zemlji onoj.

Mk. 7:36

32 Kad oni pak iziđoše, gle, dovedoše k Njemu čoveka nemog i besnog.

Lk. 11:14

33 I pošto izgna đavola, progovori nemi. I divljaše se narod govoreći: Nikada se toga nije videlo u Izrailju.

34 A fariseji govorahu: Pomoću kneza đavolskog izgoni đavole.

35 I prohođaše Isus po svim gradovima i selima učeći po zbornicama njihovim i propovedajući jevanđelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.

Mk. 6:6, Lk. 13:22

36 A gledajući ljude sažali Mu se, jer behu smeteni i rasejani kao ovce bez pastira.

4 Moj. 27:17, 1 Car. 22:17, 2 Dn. 18:16, Jezek. 34:5

37 Tada reče učenicima svojim: Žetve je mnogo, a poslenika malo.

Lk. 10:2, Jn. 4:35, 1 Kor. 3:9

38 Molite se, dakle, Gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.

Dela 13:2, Dela 20:28, Ef. 4:11, 2 Sol. 3:1

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I