Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad siđe s gore, za Njim iđaše naroda mnogo.

2 I gle, čovek gubav dođe i klanjaše Mu se govoreći: Gospode! Ako hoćeš, možeš me očistiti.

Mk. 1:40, Lk. 5:12

3 I pruživši ruku Isus, dohvati ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah očisti se od gube.

2 Moj. 4:7

4 I reče mu Isus: Gledaj, nikom ne kazuj, nego idi i pokaži se svešteniku, i prinesi dar koji je zapovedio Mojsije radi svedočanstva njima.

3 Moj. 13:23, 3 Moj. 14:3, Mt. 9:30, Mk. 5:43, Lk. 5:13

5 A kad uđe u Kapernaum, pristupi k Njemu kapetan moleći Ga

Lk. 7:1

6 I govoreći: Gospode! Sluga moj leži doma uzet, i muči se vrlo.

7 A Isus mu reče: Ja ću doći i isceliću ga.

8 I kapetan odgovori i reče: Gospode! Nisam dostojan da pod krov moj uđeš; nego samo reci reč, i ozdraviće sluga moj.

2 Moj. 15:26, 5 Moj. 32:39, Ps. 33:9, Ps. 103:3, Ps. 107:20, Jer. 17:14, Lk. 15:19

9 Jer i ja sam čovek pod vlasti, i imam pod sobom vojnike, pa kažem jednom: Idi, i ide; i drugom: Dođi, i dođe; i sluzi svom: Učini to, i učini.

Lk. 7:8

10 A kad ču Isus, udivi se i reče onima što iđahu za Njim: Zaista vam kažem: ni u Izrailju tolike vere ne nađoh.

11 I to vam kažem da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu s Avraamom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom:

1 Moj. 12:3, Isa. 2:2, Isa. 11:10, Lk. 13:29, Dela 10:45, Dela 11:18, Dela 14:27, Rim. 15:9, Ef. 3:6, Otk. 5:9, Otk. 7:9, Otk. 14:6

12 A sinovi carstva izgnaće se u tamu najkrajnju; onde će biti plač i škrgut zuba.

Mt. 13:42, Mt. 21:43, Mt. 22:13, Mt. 24:51, Mt. 25:30, Lk. 13:28, 2 Pet. 2:17, Juda 1:13

13 A kapetanu reče Isus: Idi, i kako si verovao neka ti bude. I ozdravi sluga njegov u taj čas.

14 I došavši Isus u dom Petrov vide taštu njegovu gde leži i groznica je trese.

Mk. 1:29, Lk. 4:38, 1 Kor. 9:5

15 I prihvati je za ruku, i pusti je groznica, i usta, i služaše Mu.

16 A uveče dovedoše k Njemu besnih mnogo, i izgna duhove rečju, i sve bolesnike isceli:

Mk. 1:32, Lk. 4:40

17 Da se zbude šta je kazao Isaija prorok govoreći: On nemoći naše uze i bolesti ponese.

Isa. 53:4, 1 Pet. 2:24

18 A kad vide Isus mnogo naroda oko sebe, zapovedi učenicima svojim da idu na one strane.

19 I pristupivši jedan književnik reče Mu: Učitelju! Ja idem za Tobom kud god Ti pođeš.

Lk. 9:57

20 Reče njemu Isus: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda; a Sin čovečiji nema gde glave zakloniti.

Ps. 22:6, Ps. 40:17, Ps. 69:29, Lk. 2:7, Lk. 2:12, Lk. 8:3, Jn. 1:10, 2 Kor. 8:9, Filip. 2:7

21 A drugi od učenika Njegovih reče Mu: Gospode! Dopusti mi najpre da idem da ukopam oca svog.

1 Car. 19:20, Lk. 9:59

22 A Isus reče njemu: Hajde za mnom, a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.

Ef. 2:1

23 I kad uđe u lađu, za Njim uđoše učenici Njegovi.

24 I gle, oluja velika postade na moru da se lađa pokri valovima; a On spavaše.

Mk. 4:37, Lk. 8:23

25 I prikučivši se učenici Njegovi probudiše Ga govoreći: Gospode! Izbavi nas, izgibosmo.

26 I reče im: Zašto ste strašljivi, maloverni? Tada ustavši zapreti vetrovima i moru, i postade tišina velika.

Jov 38:8, Ps. 65:7, Ps. 93:4, Ps. 104:3, Priče 30:4, Naum 1:4, Filip. 4:6

27 A ljudi čudiše se govoreći: Ko je Ovaj da Ga slušaju i vetrovi i more?

28 A kad dođe na one strane u zemlju gergesinsku, sretoše Ga dva besna, koji izlaze iz grobova, tako zla da ne mogaše niko proći putem onim.

Mk. 5:1

29 I gle, povikaše: Šta je Tebi do nas, Isuse, Sine Božji? Zar si došao amo pre vremena da mučiš nas?

2 Sam. 16:10, Joilo 3:4, Mk. 1:24, Lk. 8:28, 2 Pet. 2:4

30 A daleko od njih pasaše veliko krdo svinja.

5 Moj. 14:8

31 I đavoli moljahu Ga govoreći: Ako nas izgoniš, pošlji nas da idemo u krdo svinja.

Filip. 2:10

32 I reče im: Idite. I oni izišavši otidoše u svinje. I gle, navali svo krdo s brega u more, i potopiše se u vodi.

33 A svinjari pobegoše; i došavši u grad kazaše sve, i za besne.

34 I gle, sav grad iziđe na susret Isusu; i videvši Ga moliše da bi otišao iz njihovog kraja.

5 Moj. 5:25, 1 Car. 17:18, Amos 7:12, Lk. 5:8, Dela 16:39

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I