Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dvadeset pete godine robovanja našeg, u početku godine, deseti dan meseca, četrnaeste godine od kako se uze grad, isti dan dođe nada me ruka Gospodnja i odvede me onamo.

Jezek. 1:3, Jezek. 33:21

2 Utvarama Božjim odvede me u zemlju Izrailjevu, i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj beše s juga kao sagrađen grad.

Jezek. 8:3, Jezek. 41:1, Jezek. 43:12, Otk. 21:10

3 I odvede me onamo, i gle, čovek, koji na oči beše kao od bronze, s užem lanenim u ruci i s trskom meračkom, i stajaše na vratima.

Jezek. 42:16, Jezek. 43:6, Jezek. 47:3, Dan. 10:6, Otk. 11:1

4 I progovori mi taj čovek: Sine čovečji, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim, i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem; kaži domu Izrailjevom sve što vidiš.

5 Moj. 32:46, Jezek. 2:7, Jezek. 3:17, Jezek. 43:10

5 I gle, beše zid spolja oko doma, a u ruci onom čoveku trska meračka od šest lakata, a lakat beše s podlanice duži od običnog; i izmeri građevinu u širinu, i beše jedna trska, i u visinu, i beše jedna trska.

Isa. 26:1, Jezek. 41:9

6 Pa dođe na vrata koja behu prema istoku, i iziđe uz basamake, i izmeri jedan prag vratima, i beše u širinu jedna trska, i drugi prag, i beše u širinu jedna trska;

Jezek. 40:22, Jezek. 40:24, Jezek. 42:15, Jezek. 43:17, Jezek. 44:1

7 I kleti, i svaka beše jednu trsku duga i jednu trsku široka; a između kleti beše pet lakata; i prag na vratima kod trema na unutrašnjim vratima, i beše s jedne trske.

1 Dn. 9:18, Jezek. 40:21, Jezek. 40:29

8 I izmeri trem na vratima unutrašnjim, i beše jedna trska.

9 I izmeri trem na vratima, i beše osam lakata; i dovratnike im, i behu dva lakta; a trem na vratima beše iznutra;

Jezek. 41:21

10 I kleti kod vrata prema istoku behu tri amo i tri tamo, jedne mere sve tri, i jedne mere behu dovratnici tamo i amo.

1 Dn. 26:12, Nem. 13:5, Nem. 13:9, Nem. 13:12, Pes. 1:4, Isa. 26:20, Jer. 35:2, Jezek. 40:7, Jezek. 40:29

11 I izmeri širinu vratima, i beše deset lakata, i trinaest lakata beše u dužinu vratima.

12 I pred kletima beše mesta jedan lakat, i za jedan lakat beše mesta s druge strane, i u svakoj kleti beše šest lakata od tuda i šest lakata od ovuda.

13 Posle izmeri vrata od krova jedne kleti do krova druge, i beše u širinu dvadeset i pet lakata, vrata prema vratima.

14 I načini dovratnike od šezdeset lakata, i pred dovratnicima trem na vratima unaokolo.

2 Moj. 27:9, 3 Moj. 6:16, Ps. 65:4, Ps. 84:2, Ps. 87:4, Ps. 100:4, Isa. 54:2, Isa. 60:8, Isa. 62:9, Jezek. 8:7, Jezek. 41:21, Jezek. 42:1

15 I od lica vrata na koja se ulazi do lica trema na unutrašnjim vratima beše pedeset lakata.

16 I behu prozori na kletima i na dovratnicima njihovim suženi unutra oko vrata, tako i na tremovima, prozori behu iznutra svuda unaokolo, i po dovratnicima palme.

Jezek. 40:22, Jezek. 40:25, Jezek. 41:3, Jezek. 41:16

17 Potom me uvede u spoljašnji trem, i gle, behu kleti i pod načinjen svuda unaokolo u tremu, trideset kleti na podu.

Jezek. 40:44, Jezek. 41:10, Jezek. 42:1, Jezek. 45:5, Otk. 11:2

18 A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata beše niži pod.

19 Potom izmeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjeg trema spolja, i beše sto lakata k istoku i severu.

Jezek. 40:47

20 I vrata koja behu k severu na tremu spoljašnjem izmeri u dužinu i u širinu;

Jezek. 40:24, Jezek. 44:4

21 I behu tri kleti tamo i tri amo, i dovratnici im i tremovi behu iste mere kao u prvih vrata; pedeset lakata beše u dužinu a u širinu dvadeset i pet lakata;

Jezek. 40:24, Jezek. 40:29

22 I prozori im i tremovi i palme behu na meru kao na vratima koja gledaju na istok, i iđaše se k njima uza sedam basamaka, i tremovi behu pred njima.

23 I vrata od unutrašnjeg trema behu prema vratima severnim i istočnim, i izmeri od vrata do vrata, i beše sto lakata.

Jezek. 40:19

24 Posle me odvede k jugu, i gle, behu vrata prema jugu; i izmeri im dovratnike i tremove, i beše ista mera.

25 I behu prozori na njima i na tremovima njihovim unaokolo kao oni prozori; pedeset lakata beše u dužinu i dvadeset i pet lakata u širinu.

1 Car. 6:4, Isa. 54:12

26 I iđaše se k njima uza sedam basamaka, i tremovi behu pred njima, i palme jedna od tuda, a jedna od ovuda po dovratnicima.

27 I vrata od unutrašnjeg trema behu prema jugu; i izmeri od vrata do vrata k jugu, i beše sto lakata.

Jezek. 40:19, Jezek. 41:13

28 Tada me uvede u unutrašnji trem južnim vratima; i izmeri južna vrata, i beše ista mera.

29 I kleti njihove i dovratnici i tremovi behu iste mere, i prozori na njima i na tremovima unaokolo; pedeset lakata beše u dužinu, i dvadeset i pet lakata u širinu.

1 Car. 6:5, 1 Car. 6:10, 1 Dn. 28:11, 2 Dn. 3:9, 2 Dn. 31:11, Nem. 10:38, Nem. 12:44, Nem. 13:5, Nem. 13:9, Nem. 13:12, Jer. 35:2, Jer. 36:10

30 I tremovi behu unaokolo, dvadeset i pet lakata u dužinu i pet lakata u širinu.

31 I tremovi im behu prema spoljašnjem tremu, i palme po dovratnicima, i uz osam basamaka iđaše se k njima.

Ps. 92:12, Pes. 7:7, Jer. 10:5

32 Potom me odvede u unutrašnji trem k istoku, i izmeri vrata, i beše ista mera;

33 I kleti im i dovratnici i tremovi behu iste mere; i behu prozori na njima i na tremovima njihovim unaokolo; u dužinu beše pedeset lakata, a u širinu dvadeset i pet lakata;

34 I tremovi im behu prema spoljašnjem tremu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.

35 Potom odvede me na severna vrata i izmeri ih, i behu iste mere.

36 Tako i kleti im i dovratnici i tremovi i prozori unaokolo; u dužinu pedeset lakata, a u širinu dvadeset i pet lakata.

37 I dovratnici im behu prema spoljašnjem tremu, i palme po dovratnicima i tamo i amo, i uz osam basamaka iđaše se k njima.

38 I kleti s vratima behu kod dovratnika tih vrata, onde se prahu žrtve paljenice.

3 Moj. 1:9, 3 Moj. 3:11, Jezek. 40:44, Jev. 9:14

39 A u tremu od vrata behu dva stola s jedne strane i dva stola s druge strane da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za greh i za krivicu;

3 Moj. 4:2, 3 Moj. 5:6, 3 Moj. 6:6, 3 Moj. 7:1, 3 Moj. 14:12, 3 Moj. 19:21, 4 Moj. 6:12, Isa. 53:5, 2 Kor. 5:21, Titu 2:14, Jev. 10:12, Jev. 10:14, 1 Pet. 1:18, Otk. 5:9

40 I na strani spolja kako se ulazi na severna vrata behu dva stola, i na drugoj strani u tremu od istih vrata behu dva stola;

41 Četiri stola behu s jedne strane i četiri s druge strane uz vrata, osam stolova, na kojima se koljaše.

42 A četiri stola za žrtvu paljenicu behu od tesanog kamena, u dužinu podrug lakta, i podrug lakta u širinu a u visinu jedan lakat, i na njima se ostavljaše oruđe kojima se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve.

43 I unutra behu kuke s podlanice svuda u naokolo, a na stolove se metaše meso od žrtava.

44 I spolja pred vratima unutrašnjim behu kleti za pevače u unutrašnjem tremu; jedne behu uz vrata severna i gledahu prema jugu, a druge behu uz istočna vrata i gledahu prema severu.

1 Dn. 6:31, Ef. 5:19, Kol. 3:16

45 Tada mi reče: Ove kleti što gledaju na jug jesu za sveštenike koji služe oko doma;

3 Moj. 8:35, 4 Moj. 3:7, 5 Moj. 11:1, 1 Car. 2:3, Otk. 1:6

46 A one kleti što gledaju na sever jesu za sveštenike koji služe kod oltara; to su sinovi Sadokovi, koji između sinova Levijevih pristupaju ka Gospodu da Mu služe.

4 Moj. 14:15, 4 Moj. 16:5, 4 Moj. 18:5, 1 Car. 2:35, Jezek. 43:19, Ef. 2:17, Kol. 4:12

47 Potom izmeri trem, i beše u dužinu sto lakata i u širinu sto lakata, četvrtast; i oltar beše pred domom.

48 Posle me odvede u trem od doma, i izmeri dovratnike tremu, i beše pet lakata otud i pet lakata odovud; a vrata behu široka tri lakta otud i tri lakta odovud;

49 Dužina tremu beše dvadeset lakata, a širina jedanaest lakata, i uz basamake se iđaše k njemu, i stupovi behu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud.

1 Car. 6:3, 1 Car. 7:21

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I