Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Opomeni se, Gospode, šta nas zadesi; pogledaj i vidi sramotu našu.

Plač 3:50

2 Nasledstvo naše privali se tuđincima, domovi naši inostrancima.

3 Postasmo sirote, bez oca, matere naše kao udovice.

4 Svoju vodu pijemo za novce, svoja drva kupujemo.

5 Na vratu nam je jaram, i gone nas; umoreni nemamo odmora.

6 Pružamo ruku k Misircima i Asircima, da se nasitimo hleba.

1 Moj. 24:2, Jer. 50:15, Jezek. 17:18, Os. 12:2

7 Oci naši zgrešiše, i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova.

Jer. 16:12, Jezek. 18:2, Mt. 23:32

8 Robovi nam gospodare, nema nikoga da izbavi iz ruku njihovih.

9 Sa strahom za život svoj od mača u pustinji donosimo sebi hleb.

Jezek. 12:18

10 Koža nam pocrne kao peć od ljute gladi.

11 Sramote žene na Sionu i devojke po gradovima Judinim.

Isa. 13:16

12 Knezove vešaju svojim rukama, ne poštuju lice staračko.

13 Mladiće uzimaju pod žrvnje, i deca padaju pod drvima.

Sud. 16:21

14 Staraca nema više na vratima, ni mladića na pevanju.

2 Car. 25:18

15 Nesta radosti srcu našem, igra naša pretvori se u žalost.

16 Pade venac s glave naše; teško nama, što zgrešismo!

17 Stoga je srce naše žalosno, stoga oči naše potamneše,

Jov 17:7, Ps. 6:7

18 Sa gore Siona, što opuste, i lisice idu po njoj.

19 Ti, Gospode, ostaješ doveka, presto Tvoj od kolena do kolena.

20 Zašto hoćeš da nas zaboraviš doveka, da nas ostaviš zadugo?

21 Obrati nas, Gospode, k sebi, i obratićemo se; ponovi dane naše kako behu pre.

22 Jer eda li ćeš nas sasvim odbaciti i gneviti se na nas veoma?

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I