Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ja sam čovek koji videh muku od pruta gneva Njegovog.

2 Odvede me i opravi me u tamu, a ne na videlo.

3 Samo se na me obraća, obraća ruku svoju po vas dan.

4 Učini, te mi ostare telo i koža, potre kosti moje.

5 Zazida me, i optoči me žučju i mukom.

6 Posadi me u tamu kao umrle odavna.

Ps. 88:5, Ps. 143:3

7 Ogradi me da ne izađem, i metnu na me teške okove.

8 Kad vičem i vapim, odbija molitvu moju.

Jov 30:20, Ps. 22:2

9 Zagradi puteve moje tesanim kamenom, i prevrati staze moje.

10 Posta mi kao medved u zasedi, kao lav u potaji.

Jov 10:16, Os. 5:14

11 Pomete puteve moje, i razdre me, i uništi me.

Os. 6:1

12 Nateže luk svoj, i metnu me streli za belegu.

Jov 6:4, Ps. 38:2

13 Ustreli me u bubrege strelama iz tula svog.

14 Postah podsmeh svemu narodu svom i pesma njihova po vas dan.

Nem. 4:2, Ps. 22:6, Jer. 20:7, Mt. 27:29

15 Nasiti me gorčinom, opoji me pelenom.

Jer. 9:15

16 Polomi mi zube kamenjem, uvali me u pepeo.

Priče 20:17

17 Udaljio si dušu moju od mira, zaboravih dobro.

18 I rekoh: Propade sila moja i nadanje moje od Gospoda.

Ps. 31:22

19 Opomeni se muke moje i jada mog, pelena i žuči.

Plač 5:1

20 Duša se moja opominje bez prestanka, i poništila se u meni.

21 Ali ovo napominjem srcu svom, te se nadam:

22 Milost je Gospodnja što ne izgibosmo sasvim, jer milosrđa Njegovog nije nestalo.

Jezd. 9:13, Nem. 9:31, Ps. 57:10, Ps. 103:10, Mal. 3:6

23 Ponavlja se svako jutro; velika je vera tvoja.

Isa. 33:2, Jev. 10:23

24 Gospod je deo moj, govori duša moja; zato ću se u Njega uzdati.

Ps. 16:5

25 Dobar je Gospod onima koji ga čekaju, duši, koja ga traži.

Ps. 130:6

26 Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje.

Ps. 37:7

27 Dobro je čoveku nositi jaram za mladosti svoje.

Ps. 94:12

28 Sam će sedeti i ćutati, jer Bog metnu breme na nj.

Jer. 15:17

29 Metnuće usta svoja u prah, eda bi bilo nadanja.

Jov 42:6

30 Podmetnuće obraz svoj onome koji ga bije, biće sit sramote.

Mih. 5:1, Mt. 5:39

31 Jer Gospod ne odbacuje za svagda.

Ps. 94:14

32 Jer ako i ucveli, opet će se i smilovati radi mnoštva milosti svoje.

Ps. 106:45

33 Jer ne muči iz srca svog ni cveli sinove čovečje.

Jezek. 18:32, Jev. 12:10

34 Kad gaze nogama sve sužnje na zemlji,

35 Kad izvrću pravicu čoveku pred Višnjim,

36 Kad čine krivo čoveku u parnici njegovoj, ne vidi li Gospod?

Avak. 1:13

37 Ko je rekao što i zbilo se, a Gospod da nije zapovedio?

Ps. 33:9

38 Ne dolaze li i zla i dobra iz usta Višnjeg?

Jov 2:10

39 Zašto se tuži čovek živ, čovek na kar za grehe svoje?

Mih. 7:9

40 Pretražimo i razgledajmo pute svoje, i povratimo se ka Gospodu.

Ps. 119:59, Agej 1:7

41 Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.

Ps. 25:1, Ps. 86:4

42 Zgrešismo i nepokorni bismo; Ti ne praštaš.

Dan. 9:5, Dan. 9:8

43 Obastro si se gnevom, i goniš nas, ubijaš i ne žališ.

44 Obastro si si se oblakom da ne prodre molitva.

45 Načinio si od nas smetlište i odmet usred tih naroda.

Jer. 13:7, 1 Kor. 4:13

46 Razvaljuju usta svoja na nas svi neprijatelji naši.

47 Strah i jama zadesi nas, pustošenje i zatiranje.

48 Potoci teku iz očiju mojih radi pogibli kćeri naroda mog.

49 Oči moje liju suze bez prestanka, jer nema odmora,

50 Dokle Gospod ne pogleda i ne vidi s neba.

Isa. 63:15

51 Oko moje muči mi dušu radi svih kćeri grada mog.

52 Teraju me jednako kao pticu neprijatelji moji nizašta.

Ps. 35:7, Ps. 69:4

53 Svališe u jamu život moj i nabacaše kamenje na me.

Jer. 37:16, Dan. 6:17

54 Dođe mi voda svrh glave; rekoh: Pogiboh!

Ps. 69:2

55 Prizivah ime Tvoje, Gospode, iz jame najdublje.

2 Dn. 33:12, Ps. 18:5, Jona 2:3

56 Ti ču glas moj; ne zatiskuj uha svog od uzdisanja mog, od vike moje.

Ps. 6:8, Rim. 8:26

57 Pristupao si kad Te prizivah, i govorio si: Ne boj se.

Ps. 69:18, Isa. 58:9, Jak. 4:8

58 Raspravljao si, Gospode, parbu duše moje, i izbavljao si život moj.

1 Sam. 25:39, Ps. 35:1, Ps. 71:23, Jer. 51:36

59 Vidiš, Gospode, nepravdu koja mi se čini; raspravi parbu moju.

60 Vidiš svu osvetu njihovu, sve što mi misle.

Jer. 11:19

61 Čuješ rug njihov, Gospode, sve što mi misle,

62 Šta govore oni koji ustaju na me i šta namišljaju protiv mene po vas dan.

63 Vidi, kad sedaju i kad ustaju, ja sam im pesma.

Ps. 139:2

64 Plati im, Gospode, po delima ruku njihovih.

Ps. 28:4, Jer. 11:20, 2 Tim. 4:14, Otk. 6:10

65 Podaj im uporno srce, prokletstvo svoje.

66 Goni ih gnevom, i istrebi ih ispod nebesa Gospodnjih.

Ps. 8:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I