Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Reč koja dođe Jeremiji za sav narod Judin četvrte godine Joakima sina Josijinog cara Judinog, a to je prva godina Navuhodonosora cara vavilonskog,

2 Koju reče Jeremija prorok svemu narodu Judinom i svim stanovnicima jerusalimskim, govoreći:

3 Od trinaeste godine Josije sina Amonovog cara Judinog do danas, za ove dvadeset i tri godine, dolazi mi reč Gospodnja i govorih vam zarana jednako, ali ne poslušaste.

Jer. 1:2, Jer. 35:14

4 I sla vam Gospod sve sluge svoje proroke zarana jednako, ali ne poslušaste, niti prignuste uha svog da biste čuli.

2 Dn. 36:15, Jer. 7:13, Jer. 7:25, Jer. 11:7, Jer. 26:5, Jer. 29:19

5 I govorahu: Vratite se svaki sa svog puta zlog i od zloće dela svojih, pa ćete ostati u zemlji koju dade Gospod vama i ocima vašim od veka do veka.

2 Car. 17:13, Jezek. 18:30, Lk. 13:3

6 I ne idite za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate i ne gnevite me delom ruku svojih, i neću vam učiniti zla.

7 Ali me ne poslušaste, govori Gospod, nego me gneviste delom ruku svojih na svoje zlo.

Jer. 7:19, Jer. 32:30

8 Za to ovako veli Gospod nad vojskama: Što ne poslušaste moje reči,

9 Evo, ja ću poslati po sve narode severne, govori Gospod, i po Navuhodonosora cara vavilonskog slugu svog, i dovešću ih na tu zemlju i na stanovnike njene, i na sve te narode okolne, koje ću zatrti, i učiniću da budu čudo i podsmeh i pustoš večna.

Jer. 1:15, Jer. 18:16, Jer. 20:4, Jer. 25:26, Jer. 27:6, Jer. 40:2, Jer. 49:30, Jer. 51:37, Jezek. 29:18, Jezek. 29:20, Dan. 5:19

10 I učiniću da nestane među njima glas radostan i glas veseo, glas ženikov i glas nevestin, lupa od žrvanja i svetlost od žiška.

Otk. 18:23

11 I sva će ta zemlja biti pustoš i čudo, i ti će narodi služiti caru vavilonskom sedamdeset godina.

Isa. 23:15, Dan. 9:2, Zah. 1:12

12 A kad se navrši sedamdeset godina, onda ću pohoditi cara vavilonskog i onaj narod, govori Gospod, za bezakonje njihovo, i zemlju haldejsku, i obratiću je u pustoš večnu.

Isa. 13:19, Jer. 27:8, Jer. 29:10, Jer. 51:62, Dan. 9:2

13 I pustiću na tu zemlju sve što sam govorio o njoj, sve što je napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.

14 Jer će veliki narodi i silni carevi i njih pokoriti; tada ću im platiti po delima njihovim i po onom što su činili rukama svojim.

Jer. 27:7, Jer. 50:29, Jer. 50:41, Jer. 51:6, Jer. 51:7, Jer. 51:24, Jer. 51:27

15 Jer ovako mi reče Gospod Bog Izrailjev: Uzmi iz moje ruke čašu vina, ovog gneva, i napoj iz nje sve narode ka kojima te ja pošaljem.

Jov 21:20, Ps. 11:6, Ps. 75:8, Isa. 51:17, Isa. 51:22, Jer. 36:2, Jer. 46:1, Otk. 14:10

16 Neka piju i smetu se i polude od oštrog mača koji ću ja poslati među njih.

Jer. 51:7, Naum 3:11

17 I uzeh čašu iz ruke Gospodu, i napojih sve te narode, ka kojima me posla Gospod:

Jezek. 3:2

18 Jerusalim i gradove Judine i careve njegove i knezove njegove, da budu pustoš i čudo i podsmeh i uklin, kao što je danas,

Ps. 60:3, Jezek. 9:8, Dan. 9:12, Amos 2:5

19 Faraona cara misirskog i sluge njegove i knezove njegove i sav narod njegov,

Jer. 46:2

20 I svu mešavinu, i sve careve zemlje Uza, sve careve zemlje filistejske, i Askalon i Gazu i Akaron i ostatak od Azota,

Jov 1:1, Isa. 20:1, Jer. 50:37, Jezek. 25:16

21 Edomce i Moavce i sinove Amonove,

22 I sve careve tirske i sve careve sidonske i careve na ostrvima preko mora,

23 Dedana i Temu i Vuza, i sve koji se s kraja strižu,

24 I sve careve arapske i sve careve od mešavine koji žive u pustinji,

2 Dn. 9:14, Jer. 50:37

25 I sve careve zimrijske, i sve careve elamske, i sve careve midske,

26 I sve careve severne, koji su blizu i koji su daleko, kako jednog tako drugog, i sva carstva zemaljska što su po zemlji; a car sisaški piće posle njih.

Jer. 51:41

27 I reci im: Ovako veli Gospod nad vojskama Bog Izrailjev: Pijte i opijte se, i bljujte i padajte, da ne ustanete od mača koji ću pustiti među vas.

Avak. 2:16

28 Ako li ne bi hteli uzeti čašu iz ruke tvoje da piju, tada im reci: Ovako veli Gospod nad vojskama: Zaista ćete piti.

Jer. 25:17

29 Jer evo počinjem puštati zlo na grad koji se naziva mojim imenom, a vi li ćete ostati bez kara? Nećete ostati bez kara, jer ću dozvati mač na sve stanovnike zemaljske, govori Gospod nad vojskama.

Priče 11:31, Jer. 49:12, Jezek. 9:6, Jezek. 38:21, Avd. 1:16, Lk. 23:31, 1 Pet. 4:17

30 Ti dakle prorokuj im sve ove reči i reci im: Gospod će s visine riknuti, i iz stana svetinje svoje pustiće glas svoj, silno će riknuti iz stana svog, kao oni što gaze grožđe podignuće viku na sve stanovnike zemaljske.

Ps. 68:16, Isa. 42:13, Jezek. 30:5, Joilo 3:16, Amos 1:2

31 Proći će graja do kraja zemlje, jer raspru ima Gospod s narodima, sudi se sa svakim telom, bezbožnike će dati pod mač, govori Gospod.

Os. 4:1, Joilo 3:2, Mih. 6:2

32 Ovako veli Gospod nad vojskama: Evo, nevolja će poći od naroda do naroda, i velik će se vihor podignuti od krajeva zemaljskih.

33 I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda, neće biti oplakani, niti će se pokupiti i pogrepsti, biće gnoj po zemlji.

Isa. 34:2, Jer. 12:12, Otk. 19:17

34 Ridajte, pastiri, i vičite i valjajte se po prahu, glavari stadu, jer se navršiše vaši dani da budete poklani, i da se razaspete, i pašćete kao skupocen sud.

Jer. 48:12, Zah. 11:3

35 I neće biti utočišta pastirima, ni izbavljenja glavarima od stada.

36 Vikaće pastiri i ridaće glavari od stada, jer će potrti Gospod pašu njihovu.

37 I razvaliće se mirni torovi od žestokog gneva Gospodnjeg.

Ps. 97:1, Isa. 66:15, Jev. 12:29

38 Kao lavić ostavio je šator svoj, jer će zemlja njihova opusteti od žestine nasilnikove i od ljutog gneva njegovog.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I