Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Prođite po ulicama jerusalimskim, i vidite sada i razberite i potražite po ulicama njegovim, hoćete li naći čoveka, ima li ko da čini što je pravo i da traži istinu, pa ću oprostiti.

Ps. 12:1, Jezek. 22:30, Mih. 7:2

2 Ako i govore: Tako da je živ Gospod! Opet se krivo kunu.

Titu 1:16

3 Gospode! Ne gledaju li oči Tvoje na istinu! Biješ ih, ali ih ne boli; satireš ih, ali neće da prime nauke, tvrđe im je lice od kamena, neće da se obrate.

2 Dn. 16:9, Priče 27:22, Isa. 1:5, Jer. 7:28, Sof. 3:2

4 I ja rekoh: Siromasi su, ludo rade, jer ne znaju put Gospodnji, zakon Boga svog.

Jer. 8:7

5 Idem k vlasteljima, i njima ću govoriti, jer oni znaju put Gospodnji, zakon Boga svog; ali i oni izlomiše jaram, pokidaše sveze.

Ps. 2:3, Mih. 3:1

6 Za to će ih pobiti lav iz šume, vuk će ih večernji potrti, ris će vrebati kod gradova njihovih, ko god iziđe iz njih biće rastrgnut, jer je mnogo greha njihovih i silni su odmeti njihovi.

Ps. 80:13, Jer. 4:7, Os. 13:7, Avak. 1:8

7 Kako ću ti oprostiti to? Sinovi tvoji ostaviše mene, i kunu se onima koji nisu bogovi. Kako ih nasitih, stadoše činiti preljubu, i u kuću kurvinu stiču se gomilom.

5 Moj. 32:15, Is.N. 23:7, Jer. 12:16, Plač 3:42, Amos 8:14, Mih. 5:1, Gal. 4:8

8 Jutrom su kad ustaju kao tovni konji, svaki rže za ženom bližnjeg svog.

2 Sam. 11:2, Jov 31:9, Jer. 13:27, Jezek. 22:11

9 Za to li neću pohoditi? Veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takvom narodu?

Isa. 1:24, Jer. 44:22, Plač 3:42, Jezek. 7:9

10 Izađite mu na zidove i razvalite, ali nemojte sasvim zatrti, skinite mu prevornice, jer nisu Gospodnje.

3 Moj. 26:31, Jer. 4:27, Jer. 39:8, Dan. 11:15

11 Jer me sasvim izneveri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod.

Jer. 3:20

12 Udariše u bah Gospodu i rekoše: Nije tako, neće nas zlo zadesiti, i nećemo videti mača ni gladi.

2 Dn. 36:16, Isa. 28:15, Jer. 14:13

13 A ti proroci otići će u vetar, i reči nema u njima, njima će biti tako.

14 Zato ovako veli Gospod Gospod nad vojskama: Kad tako govorite, evo ja ću učiniti da reči moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti.

Jer. 1:9, Os. 6:5, Otk. 11:5

15 Gle, ja ću dovesti na vas narod iz daleka, dome Izrailjev, veli Gospod, narod jak, narod star, narod kome jezika nećeš znati niti ćeš razumeti šta govori;

5 Moj. 28:49, Isa. 5:26, Isa. 39:3, Jer. 1:15

16 Kome je tul kao grob otvoren, svi su jaki.

17 I poješće letinu tvoju i hleb tvoj, što sinovi tvoji i kćeri tvoje hteše jesti, poješće ovce tvoje i goveda tvoja, poješće vinovu lozu tvoju i smokve tvoje, i mačem će zatrti tvrde gradove tvoje u koje se uzdaš.

3 Moj. 26:16, 5 Moj. 28:31, 5 Moj. 28:33, Sud. 6:3

18 Ali ni tada, veli Gospod, neću vas sasvim zatrti.

19 Jer kad kažete: Zašto nam čini Gospod Bog naš sve ovo? Tada im reci: Kako ostaviste mene i služiste tuđim bogovima u zemlji svojoj, tako ćete služiti tuđincima u zemlji koja nije vaša.

5 Moj. 28:48, 5 Moj. 29:24, 1 Car. 9:8, Jer. 13:22, Jer. 16:10

20 Javite ovo u domu Jakovljevom, i oglasite u Judi, govoreći:

21 Čujte ovo, ludi i bezumni narode, koji imate oči, a ne vidite, koji imate uši, a ne čujete.

Mt. 13:14, Jn. 12:40, Dela 28:26

22 Mene li se nećete bojati? Veli Gospod; od mene li nećete drhtati? Koji postavih pesak moru za među večnom naredbom, i neće preći preko nje; ako mu i ustaju vali, neće nadjačati, ako i buče, neće je preći.

1 Moj. 1:9, Jov 26:10, Priče 8:29, Otk. 15:4

23 Ali je u naroda ovog srce uporno i nepokorno; odstupiše i otidoše.

24 Niti rekoše u srcu svom: Bojmo se Gospoda Boga svog, koji nam daje dažd rani i pozni na vreme, i čuva nam nedelje određene za žetvu.

1 Moj. 8:22, Joilo 2:23, Mt. 5:45

25 Bezakonja vaša odvraćaju to, i gresi vaši odbijaju dobro od vas.

26 Jer se nalaze u narodu mom bezbožnici, koji vrebaju kao ptičari kad se pritaje, meću zamke da hvataju ljude.

27 Kao krletka puna ptica tako su kuće njihove pune prevare; zato postaše veliki i obogatiše.

28 Ugojiše se, sjaju se, mimoilaze zlo, ne čine pravde ni siročetu, i opet im je dobro, i ne daju pravice ubogima.

Ps. 73:12

29 Zato li neću pohoditi? Veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takvom narodu?

Mal. 3:5

30 Čudo i strahota biva u zemlji.

Jer. 18:13

31 Proroci prorokuju lažno, i sveštenici gospoduju preko njih, i narodu je mom to milo. A šta ćete raditi na posledak?

Isa. 30:10, Plač 4:18, Jezek. 13:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I