Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tešite, tešite narod moj, govori Bog vaš.

2 Govorite Jerusalimu ljubazno, i javljajte mu da se navršio rok njegov, da mu se bezakonje oprostilo, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojinom za sve grehe svoje.

Plač 4:22

3 Glas je nekoga koji viče: Pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našem.

Mal. 3:1, Mt. 3:3, Mk. 1:3, Lk. 1:76, Lk. 3:4, Lk. 7:27, Jn. 1:23

4 Sve doline neka se povise, i sve gore i bregovi neka se slegnu, i što je krivo neka bude pravo, i neravna mesta neka budu ravna.

Isa. 2:14, Lk. 3:5

5 I javiće se slava Gospodnja, i svako će telo videti; jer usta Gospodnja govoriše.

2 Moj. 16:7, Ps. 72:19, Jezek. 36:23, Lk. 2:10

6 Glas govori: Viči. I reče: Šta da vičem? Da je svako telo trava i sve dobro njegovo kao cvet poljski.

Jov 34:15

7 Suši se trava, cvet opada kad duh Gospodnji dune na nj; doista je narod trava.

8 Suši se trava, cvet opada; ali reč Boga našeg ostaje doveka.

1 Pet. 1:25

9 Izađi na visoku goru, Sione, koji javljaš dobre glasove; podigni silno glas svoj, Jerusalime, koji javljaš dobre glasove; podigni, ne boj se. Kaži gradovima Judinim: Evo Boga vašeg.

10 Evo, Gospod Bog ide na jakog, i mišica će Njegova ovladati njim; evo plata je njegova kod Njega i delo njegovo pred Njim.

Isa. 62:11

11 Kao pastir pašće stado svoje; u naručje svoje sabraće jaganjce, i u nedrima će ih nositi, a dojilice će voditi polako.

4 Moj. 11:12, Isa. 49:10, Jezek. 34:23, Jn. 10:11, Jev. 13:20, 1 Pet. 2:25, Otk. 7:17

12 Ko je izmerio vodu grstima svojim i nebesa premerio peđu? Ko je merom izmerio prah zemaljski, i gore izmerio na merila i bregove na poteg?

1 Moj. 1:2, Jov 28:25, Jov 38:5, Avak. 3:6

13 Ko je upravljao Duhom Gospodnjim? Ili Mu bio savetnik i naučio Ga?

Jov 36:23, 1 Kor. 2:16

14 S kim se dogovarao i ko Ga je urazumio i naučio putu suda, i naučio Ga znanju i pokazao Mu put razuma?

15 Gle, narodi su kao kap iz vedra, i kao praška na merilima broje se; gle, premešta ostrva kao prašak.

16 Ni Livan ne bi bio dosta za oganj, i životinje njegove ne bi bile dosta za žrtvu paljenicu.

17 Svi su narodi kao ništa pred Njim, manje negoli ništa i taština vrede Mu.

18 S kim ćete dakle izjednačiti Boga? I kakvu ćete Mu priliku naći?

Dela 17:29

19 Umetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.

Jer. 10:9

20 A ko je siromah, te nema šta prineti, bira drvo koje ne trune, i traži veštog umetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.

Isa. 46:7, Jer. 10:4

21 Ne znate li? Ne čujete li? Ne kazuje li vam se od iskona? Ne razumete li od temelja zemaljskih?

Ps. 19:1, Isa. 37:26, Dela 14:17, Rim. 1:19

22 On sedi nad krugom zemaljskim, i njeni su Mu stanovnici kao skakavci; On je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.

1 Moj. 1:1, 1 Moj. 1:6, Jov 9:8, Ps. 104:2, Jer. 10:12

23 On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.

Jov 12:21

24 Kao da nisu posađeni ni posejani, i kao da im se stablo nije ukorenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao plevu raznese ih.

Isa. 40:7

25 S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli Sveti.

5 Moj. 4:15, Isa. 40:18, Dela 17:24

26 Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? Ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile Njegove i jake moći ne izostaje nijedno?

Ps. 147:4, Isa. 51:6

27 Zašto govoriš, Jakove, i kažeš, Izrailju: Sakriven je put moj od Gospoda, i stvar moja ne izlazi pred Boga mog?

28 Ne znaš li? Nisi li čuo da Bog večni Gospod, koji je stvorio krajeve zemaljske, ne sustaje niti se utruđuje? Razumu Njegovom nema mere.

Rim. 11:33

29 On daje snagu umornom, i nejakom umnožava krepost.

Sud. 15:19

30 Deca se more i sustaju, i mladići padaju;

Jer. 48:15, Jer. 49:26, Jer. 50:30, Plač 1:15, Amos 8:13

31 Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se.

Jov 17:9, Ps. 25:3, Isa. 8:17, Jer. 48:15, Plač 3:25, Mk. 9:29, 2 Kor. 4:8, 2 Kor. 4:16

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I